Blogilistaus

Työeläkeindikaattorit ovat eläketurvan kehittäjille ja päätöksentekijöille arvokas työkalu. Uusin indikaattoriraportti kertoo, että eläkejärjestelmä voi hyvin: eläkkeellesiirtymisiän odote nousee, keskimääräinen eläke on noin puolet keskiansiosta, ja rahastointiastekin on kohtalaisen hyvällä tasolla.

Oma työurani on suurelta osin ollut työeläkkeiden rahoituksen parissa. Tässä työssä olen käytännössä huomannut, että yksittäisten tietojen ymmärtäminen helpottuu, jos ne ripustetaan kokonaisuuden muodostavaan kehikkoon. Menneinä vuosina olen käyttänyt lukemattomia tunteja etsiessäni eri verkkosivuilta tietoja, joilla kokonaiskuvan voi muodostaa. Nyt näistä tiedoista on merkittävä osa koottuna Työeläkeindikaattorit-julkaisuun.

Äskettäin julkaistu Eläketurvakeskuksen työeläkeindikaattorit 2023 on sarjassaan kymmenes julkaisu. Näyttävän juhlajulkaisun tekemisen sijasta keskityimme jälleen kerran itse asiaan, eli kuvaamaan työeläketurvan kehityksen ja eläkeuudistusten kannalta keskeisiä asioita, työeläkejärjestelmän sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä sekä työurien pidentymistä.

Julkaisu antaa näiden kokonaisuuksien toteutuneesta ja ennakoidusta kehityksestä monipuolisen kuvan yli 30 indikaattorin voimin. Moinen indikaattorien määrä voi tuntua runsaalta, mutta lukijan työtä on helpotettu jakamalla ne selkeästi kolmeen pääluokkaan (työuran pituus, eläkkeiden taso ja eläkkeiden rahoitus). Kussakin pääluokassa on sekä ydin- että täydentäviä indikaattoreita.

Jokaisesta indikaattorista on oma sivunsa, jossa on mittarin kuvaus ja mittarin arvoista taulukko tai graafi. Kustakin indikaattorista löytyy viimeisin arvo, aikasarja, odote tai ennuste. Kaikista mittarista ei löydy aikasarjaa, mutta edelliset julkaisut löytyvät kätevästi Julkarista, joka on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan avoin julkaisuarkisto.

Eläkkeellesiirtymisiän odote nousee suunnitellusti

Ensimmäinen työuraindikaattori on yksi henkilökohtaisista suosikeistani. Se kertoo, miten yksi vuoden 2017 eläkeuudistuksen keskeisistä tavoitteista, eläkkeellesiirtymisiän odotteen nostaminen kolmella vuodella, on kehittynyt.

Eläkkeelle siirtyminen on lykkääntynyt jopa arvioitua nopeammin, ja kuten muista työuraindikaattoreista käy ilmi, se on tapahtunut suurelta osin työurien pidentymisen kautta eikä muiden sosiaaliturvajärjestelmien kustannuksella.

Keskimääräinen eläke noin puolet keskiansiosta

Eläkkeiden tasosta käydään jatkuvaa keskustelua ja tähänkin tarpeeseen työeläkeindikaattorit tarjoavat faktapohjaa. Omakohtaisesti seuraan useimmiten keskimääräisen kokonaiseläkkeen ja keskiansion suhdetta. Eli, kuinka monta prosenttia keskimääräinen kokonaiseläke oli saman vuoden keskiansiosta.

Keskieläke oli runsaat 52 prosenttia vakuutettujen keskiansiosta vuonna 2022. Indikaattori 2.3 kertoo, kuinka tasaisena ko. suhde pysyy vuodesta toiseen.

Seuraava indikaattori kertoo arvion saman suhteen kehityksestä pitkälle tulevaisuuteen. Vuoteen 2050 mennessä keskieläkkeen ja keskiansion suhde laskee 49 prosenttiin ja vuoteen 2090 mennessä 46 prosenttiin. Suurin vaikutus tulee elinaikakertoimesta.

Karttuneiden eläkeoikeuksien rahastointiaste 32 prosenttia

Julkisuudessa esitetään usein virheellistä väitettä siitä, että kukin eläkkeensaaja on itse maksanut omat eläkkeensä. Väittämän virheellisyyden mittakaavasta saa käsityksen indikaattorista 3.4, jossa on laskettu valittuun ajankohtaan mennessä karttuneiden eläkeoikeuksien arvo ja verrattu sitä työeläkejärjestelmän saman ajankohdan eläkevaroihin.

Jos näiden rahamäärien suhde on alle 100 prosenttia, karttuneita eläkkeitä ei ole rahastoitu täysin ja karttuneita eläkkeitä joudutaan rahoittamaan tulevista työeläkemaksuista. Kaikkien karttuneiden eläkeoikeuksien arvo 31.12.2022 oli noin 765 mrd. euroa ja eläkevaroja oli noin 242 mrd. euroa ja rahastointiaste, eli em. suureiden suhde, oli noin 32 prosenttia.

Mitkä ovat sinun suosikkisi?

Aiheesta muualla:

Työeläkeindikaattorit 2023 (Julkari.fi)

Kommentit (1)

  1. >Mitkä ovat sinun suosikkisi?
    Minun suosikki on jättieläkkeiden määrä. Yli 5t€/kk, 10t€/kk ja 20t€/kk olevien eläkkeiden määrä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.