Blogilistaus
15.2.2024 Anu Polvinen

Noin kolmannes palkkatyöstä vanhuuseläkkeelle siirtyneistä jatkaa työntekoa. Yrittäjistä eläkkeellä työskentelee tätäkin useampi. Vanhuuseläkkeellä työskentely on yleisintä heti eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Eläkkeellä työskentelevät useammin ne, joilla on hyvä terveys, työkyky ja sosioekonominen asema, sekä ne, jotka ovat jääneet keskimääräistä myöhemmin eläkkeelle.   

Joustavan eläkeiän myötä työn ja eläkkeelle siirtymisen polut ovat moninaistuneet. Tästä huolimatta suuri osa vanhuuseläkeiän saavuttavista jää eläkkeelle heti kun se on mahdollista eikä jatka työskentelyä eläkkeellä. Keskimäärin kolmasosa palkansaajista jatkaa työssä eläkkeelle siirtymisen jälkeen.   

Vanhuuseläkkeellä työskentely ajoittuu tavallisimmin heti eläkkeelle siirtymisen jälkeiseen aikaan, ja se on yleisempää myöhemmin eläkkeelle siirtyneillä. Eläkkeellä työskennellään usein epäsäännöllisesti ja satunnaisesti ja melko lyhyen aikaa. Vain harva eläkeläinen haluaa työskennellä säännöllisesti kokoaikatyössä.  

Hyvä terveys ja korkeampi sosioekonominen asema lisäävät työskentelyhalukkuutta    

Mitä parempi terveys ja työkyky, sitä useammin työssä jatketaan. Myös suotuisilla työoloilla on merkitystä. Korkeammin koulutetut jatkavat työskentelyä pidempään ja työskentelevät useammin eläkkeellä. Tämä johtuu pitkälti siitä, että korkeammassa sosioekonomisessa asemassa olevat ovat useammin terveempiä, heidän työolonsa ovat monesti kevyemmät ja heillä voi olla enemmän mahdollisuuksia työmarkkinoilla.    

Osa jatkaa työntekoa taloudellisten syiden vuoksi   

Moni jatkaa työntekoa, koska työ tuo merkityksellisyyttä elämään ja lisää sosiaalisia kontakteja. Osa työskentelee taloudellisten syiden vuoksi. Työssä voidaan haluta jatkaa myös siksi, että kertynyt eläke on pieni tai työura on jäänyt lyhyeksi. Tästä huolimatta kaikilla työtä haluavilla ei välttämättä ole yhtäläisiä mahdollisuuksia jatkaa työssä esimerkiksi heikentyneen terveydentilan tai työn puuttumisen vuoksi.   

Työssä jatkaminen tuo lisätuloja ja kerryttää eläkettä    

Vanhuuseläkkeelle siirtymistä lykänneillä ja eläkkeen ohessa työskentelevillä on keskimäärin korkeammat ansio- ja eläketulot kuin niillä, jotka jäävät eläkkeelle heti kun se on mahdollista tai jotka eivät työskentele eläkkeellä. Tulot ovat myös sitä korkeammat, mitä pidempään eläkkeen ohessa työskennellään.    

Tämä johtuu pitkälti siitä, että työssä jatkaminen tuo lisätuloja ja kerryttää eläkettä. Toisaalta se voi johtua siitä, että myöhemmin eläkkeelle siirtyneet ja eläkkeellä työntekoa jatkavat ovat usein korkeasti koulutettuja ja hyvätuloisia.    

Joustava vanhuuseläke tarjoaa vaihtoehtoja eläkkeelle siirtymiseen ja työssä jatkamiseen. Vanhuuseläkkeellä voi työskennellä vapaasti ilman tulorajoja. Eläkkeellä työskentely kerryttää uutta eläkettä ylimpään vanhuuseläkeikään saakka. Yrittäjänä vanhuuseläkkeellä työskentelevillä eläkevakuuttaminen on vapaaehtoista.     

Eläkkeelle jäämisen myöhentäminen ja eläkkeellä työskentely lisäävät eläkeläisten taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Työssä jatkamisen mahdollisuudet eivät jakaannu kuitenkaan tasaisesti eläkeläisten kesken, mikä voi osaltaan lisätä eriarvoisuutta eläkeläisten välillä.      

Lue lisää vanhuuseläkkeellä työskentelystä:    

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.