Tillbaka till Aktuellt
16.11.2020

Hur väl känner allmänheten till grundläggande fakta om pensionsskyddet, förmånerna och hur de finansieras? Hur förhåller man sig till pensionsfrågorna i Finland och Sverige? Dessa och många andra nya fakta öppnar sig på forskningsseminariet 3.12.

På det här forskningsseminariet sonderar vi allmänhetens kunskaper om pensioner i Finland och Sverige. På seminariet behandlas pensionskunskaper både enligt hur mycket människorna själva upplever att de vet om pensioner och utgående från frågor som objektivt mäter deras detaljkunskaper.  Dessutom presenteras ny information om människornas förtroende för pensionsskyddet och deras orosmoment kring det.

Seminariet ordnas på engelska i form av ett webbinarium torsdagen 3.12 kl. 10.30-12.00.

Talare på seminariet

Sanna Tenhunen (Pensionsskyddscentralen):
How familiar are Finns with pension issues and the 2017 pension reform in Finland? Questionnaire survey on views relating to pensions.

Mattias Nordin (Uppsala universitet, Sverige):
Pension Knowledge in Sweden: Rare, too Complicated and Postponed for a Better Day

Liisa-Maria Palomäki (Pensionsskyddscentralen)                                     
Finns’ multifaceted opinions on the pension system

Kommentatorer:

Anu Raijas (Finlands Bank)
Olli Kärkkäinen (Finansministeriet)

Anmäl dig via Webropol, delta via Teams

Anmäl dig till seminariet via Webropol

Forskningsseminariet ordnas på distans med hjälp av appen Microsoft Teams 

Du får en Teams-länk till seminariet från PSC, när du har anmält dig via Webropol.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.