Ajankohtaislistaus
10.11.2021

Kaksi kolmesta eläkeläisestä kokee tavanomaisten menojen kattamisen jossain määrin helpoksi. Joka kymmenellä on kuitenkin vaikeampia toimeentulo-ongelmia, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan suurin osa eläkeläisistä arvioi viime vuonna taloudellisen tyytyväisyytensä joko keskinkertaiseksi tai korkeaksi. Toimeentulo-ongelmia kokevien eläkeläisten osuus on pienentynyt.

– Vuonna 2020 noin kolmannes eläkeläisistä koki tavanomaisissa menoissa jonkinasteisia vaikeuksia. Vuonna 2017 osuus oli miltei puolet. Samansuuntainen muutos havaittiin myös muiden tarkasteltujen asioiden kohdalla, ETK:n ekonomisti Kati Ahonen kertoo.

Kokemus tavanomaisten menojen kattamisesta vuosina 2017 ja 2020 Excel-taulukkona

Kolmelle neljästä eläkeläisestä jää rahaa yli välttämättömien menojen jälkeen. Yhtä moni arvioi pystyvänsä suoriutumaan tuloillaan yllättävästä noin 1 200 euron laskusta.

– Tällaisia yllättäviä menoja voivat olla esimerkiksi auton korjausmaksut tai kodin korjaukseen liittyvät laskut, Kati Ahonen laskee.

Joka kymmenes eläkeläinen kokee toimeentulonsa vaikeaksi

ETK:n erikoistutkija Liisa-Maria Palomäki kiinnittää huomiota niihin, joilla menee muita heikommin.

– Suuria vaikeuksia kokevien eläkeläisten osuus on pysynyt ennallaan vuoteen 2017 verrattuna. Vaikeuksia tai suuria vaikeuksia tavanomaisten menojen kattamisessa kokee edelleen noin joka kymmenes eläkeläinen.

Vaikeuksia tai suuria vaikeuksia kokevat erityisesti alle 65-vuotiaat, huonosta terveydestä kärsivät, pienituloiset sekä vuokralla ja yksin asuvat eläkeläiset.

Vastaavasti vähintään kahden hengen kotitalouksissa ja omistusasunnossa asuvilla, suurempituloisemmilla ja terveytensä paremmaksi kokevilla eläkeläisillä oli vähemmän vaikeuksia menojen kattamisessa.

Terveydenhoitomenot tyypillisin ongelma

Tyypillisin välttämätön menoerä, jossa eläkeläiset kokevat vaikeuksia, on terveydenhoitomenot. 8,5 prosenttia eläkeläisistä kertoo, että heillä on erittäin vaikeaa tai vaikeaa kattaa näitä menoja. 3,8 prosenttia eläkeläisistä on joutunut karsimaan usein terveydenhoitomenoista. 

– Muutama prosentti eläkeläisistä oli joutunut turvautumaan taloudelliseen apuun läheisiltä, kirkon tai järjestöjen apuun, toimeentulotukeen tai pikavippeihin selviytyäkseen välttämättömyysmenoista, Liisa-Maria Palomäki arvioi.

ETK:n tutkimuksen aineisto kerättiin postikyselynä syys-marraskuussa 2020 ja syys-lokakuussa 2017. Vuoden 2020 kyselyyn vastasi 1 736 eläkeläistä, vuonna 2017 vastaajia oli 2 909.

Tutkimuksen osallistuneet suomalaiset olivat vastaushetkellä 55–85-vuotiaita, ja he saivat joko työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkettä.

Julkaisu:

Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2020 ja muutos vuodesta 2017. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 05/2021 (Julkari).

Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2020 ja muutos vuodesta 2017. Diaesitys (Julkari).

Kuva: Karoliina Paatos

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.