Tillbaka till Aktuellt
10.11.2021

Två av tre pensionärer upplever att det är någorlunda lätt att täcka vanliga utgifter. Var tionde har dock svårare ekonomiska problem, visar Pensionsskyddscentralens (PSC) färska undersökning.

Enligt undersökningen bedömde största delen av pensionerna i fjol att de var medelmåttigt eller mycket nöjda med sin ekonomi. Andelen pensionärer som upplever ekonomiska problem har minskat.

– År 2020 upplevde ungefär en tredjedel av pensionärerna i någon utsträckning att det var svårt att täcka vanliga utgifter. År 2017 var denna andel nästan hälften. En förändring i samma riktning observerades också i fråga om andra saker som studerades, säger nationalekonom Kati Ahonen på PSC.

Pensionärers upplevelse av hur de klarar av att täcka vanliga utgifter åren 2017 och 2020 i en Excel-tabell

Tre av fyra pensionärer har pengar kvar efter nödvändiga utgifter. Lika många bedömde att de kunde klara av en överraskande räkning på ca 1 200 euro med sina inkomster.

– Sådana överraskande utgifter kan vara t.ex. bilreparationskostnader eller räkningar för reparationer hemma, säger Kati Ahonen.

Var tionde pensionär upplever att det är svårt att klara sig

Specialforskare Liisa-Maria Palomäki på PSC fäster uppmärksamhet vid dem som har det sämre än andra.

– Den andel av pensionärerna som upplever stora svårigheter har hållits oförändrad sedan 2017. Fortfarande har ungefär var tionde pensionär svårigheter eller stora svårigheter med att täcka vanliga utgifter.

Svårigheter eller stora svårigheter upplevs i synnerhet av pensionärer som är yngre än 65 år, har dålig hälsa, är låginkomsttagare, bor på hyra och bor ensamma.

Pensionärer som bor i minst två personers hushåll och ägarbostäder, har större inkomster och upplever sin hälsa som bättre har däremot mindre svårigheter med att täcka sina utgifter.

Hälsovårdsutgifter det mest typiska problemet

Den mest typiska nödvändiga utgiftsposten där pensionärer upplever svårigheter är hälsovårdsutgifter. 8,5 procent av pensionärerna uppger att det är mycket svårt eller svårt att täcka sådana utgifter. 3,8 procent av pensionärerna har ofta varit tvungna att spara in på hälsovårdsutgifterna. 

– Några procent av pensionärerna hade varit tvungna att ty sig till ekonomisk hjälp av närstående, kyrkan eller organisationer eller till utkomststöd eller snabbkrediter för att klara av nödvändiga utgifter, säger Liisa-Maria Palomäki.

Materialet för PSC:s undersökning insamlades genom postenkäter i september 2020 och september-oktober 2017. År 2020 besvarades enkäten av 1 736 pensionärer och år 2017 av 2 909.

Vid svarstidpunkten var de som deltog i åldern 55–85 år och fick antingen sjuk- eller ålderspension.

Publikation:

Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2020 ja muutos vuodesta 2017. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 05/2021 (Julkari).

Foto: Karoliina Paatos

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.