Uutiset ja tiedotteet

Kaikki

Yrittäjät vakuutetaan yrittäjän eläkelain mukaan

Eläketurvakeskukselta on tiedusteltu viime päivinä ns. kevytyrittäjien vakuuttamisesta. Asia nousi esille, kun useiden pienyrittäjien puolesta heidän lakisääteisiä velvoitteitaan hoitaneet laskutuspalveluyritykset ovat ilmoittaneet, että kaikki yrittäjät vakuutetaan vastedes yrittäjän eläkelain mukaan (YEL).

Ikääntyvän työura päättyy yksityisellä julkista aiemmin

Ikääntyvien työurat jatkuvat julkisella sektorilla, mutta katkeavat yksityissektorilla. Ikääntyneiden työurat ovat pidentyneet eniten julkisella sektorilla, mutta yksityisen sektorin palkansaajien työurat eivät ole pidentyneet kymmeneen vuoteen, ilmenee tänään julkaistusta valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan kattavasta raportista.

Keskimääräinen YEL-työtulo 23 000 euroa

Reilu kolmannes aloittavista yrittäjistä asetti eläkkeensä perustana olevan YEL-työtulon minimiin tai sen tuntumaan vuonna 2016. Osuus on kasvanut 13 prosenttiyksikköä kahdessa vuodessa, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastoista.

Ulkomailta lähetetyn työntekijän tulisi hankkia suomalainen henkilötunnus

Suomessa toimivien työnantajien tulisi huolehtia siitä, että Suomeen lähetetty työntekijä hankkii maahan tultuaan mahdollisimman pian itselleen henkilötunnuksen. Henkilötunnuksen avulla asioiminen Suomessa helpottuu. Vaikka ulkomainen työntekijä ei asiointia varten itse tarvitsisikaan suomalaista henkilötunnusta, sillä on merkitystä hänen sosiaaliturvansa kannalta.

Vuosikertomus: Eläkeuudistus pantiin toimeen

Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat päivitettiin marraskuussa. Laskelmat vahvistivat kuvaa eläkeuudistuksen myönteisistä vaikutuksista. Laskelmat näyttävät toki myös huolella seurattavia asioita, toimitusjohtaja Jukka Rantala kertoo ETK:n vuosikertomuksessa 2016.

Ulkomaille töihin – miten käy eläkkeen?

Miten eläkevakuutus hoidetaan, kun suomalainen työnantaja lähettää henkilökuntaa ulkomaille? Onko suomalaisen työnantajan otettava ulkomaalaiselle työntekijälle eläkevakuutus Suomesta? Vastaukset kysymyksiin, saat Ulkomaantyön vakuuttaminen -kurssilla 9.5.2017.

Uutinen

Yrittäjät vakuutetaan yrittäjän eläkelain mukaan

Eläketurvakeskukselta on tiedusteltu viime päivinä ns. kevytyrittäjien vakuuttamisesta. Asia nousi esille, kun useiden pienyrittäjien puolesta heidän lakisääteisiä velvoitteitaan hoitaneet laskutuspalveluyritykset ovat ilmoittaneet, että kaikki yrittäjät vakuutetaan vastedes yrittäjän eläkelain mukaan (YEL).

Ikääntyvän työura päättyy yksityisellä julkista aiemmin

Ikääntyvien työurat jatkuvat julkisella sektorilla, mutta katkeavat yksityissektorilla. Ikääntyneiden työurat ovat pidentyneet eniten julkisella sektorilla, mutta yksityisen sektorin palkansaajien työurat eivät ole pidentyneet kymmeneen vuoteen, ilmenee tänään julkaistusta valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan kattavasta raportista.

Keskimääräinen YEL-työtulo 23 000 euroa

Reilu kolmannes aloittavista yrittäjistä asetti eläkkeensä perustana olevan YEL-työtulon minimiin tai sen tuntumaan vuonna 2016. Osuus on kasvanut 13 prosenttiyksikköä kahdessa vuodessa, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastoista.

Ulkomailta lähetetyn työntekijän tulisi hankkia suomalainen henkilötunnus

Suomessa toimivien työnantajien tulisi huolehtia siitä, että Suomeen lähetetty työntekijä hankkii maahan tultuaan mahdollisimman pian itselleen henkilötunnuksen. Henkilötunnuksen avulla asioiminen Suomessa helpottuu. Vaikka ulkomainen työntekijä ei asiointia varten itse tarvitsisikaan suomalaista henkilötunnusta, sillä on merkitystä hänen sosiaaliturvansa kannalta.

Vuosikertomus: Eläkeuudistus pantiin toimeen

Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat päivitettiin marraskuussa. Laskelmat vahvistivat kuvaa eläkeuudistuksen myönteisistä vaikutuksista. Laskelmat näyttävät toki myös huolella seurattavia asioita, toimitusjohtaja Jukka Rantala kertoo ETK:n vuosikertomuksessa 2016.

Ulkomaille töihin – miten käy eläkkeen?

Miten eläkevakuutus hoidetaan, kun suomalainen työnantaja lähettää henkilökuntaa ulkomaille? Onko suomalaisen työnantajan otettava ulkomaalaiselle työntekijälle eläkevakuutus Suomesta? Vastaukset kysymyksiin, saat Ulkomaantyön vakuuttaminen -kurssilla 9.5.2017.

STM-työryhmä selvitti perhe-eläkejärjestelmää

Tulevaisuuden perhe-eläkejärjestelmä voisi olla nykyistä yksinkertaisempi ja lasten asema aiempaa parempi. Lesken eläke voisi olla määräaikainen etuus. Näin luonnostelee perhe-eläkejärjestelmän kehittämistä selvittänyt sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä.

Tiedote
Keskielake 1632 euroa

Keskieläke 1 632 euroa kuukaudessa

Suurimmat keskimääräiset kokonaiseläkkeet maksettiin Uudellamaalla Kauniaisissa, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla Isojoella. Naisten eläke oli keskimäärin 79 prosenttia miesten eläkkeestä. Mitä suurempi keskieläke kunnassa on sitä todennäköisemmin sukupuolten väliset erot ovat suuret.

Eläkkeellesiirtymisikä pysynyt ennallaan

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan suomalaiset jäivät työeläkkeelle viime vuonna keskimäärin 61,1-vuotiaana. Luku oli sama myös vuonna 2015. Työeläkkeelle siirtyneiden määrä nousi viime vuonna 76 000 henkilöön, joista kolme neljästä jäi vanhuuseläkkeelle.

Työeläke-lehti: Osittainen eläke nousukiidossa

Eläkeikää lähestyvät ovat löytäneet uuden eläkelajin. Kiinnostus hakea osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle näkyy eläkelaitosten asiakaspalvelussa. Kevan palvelupäällikkö Jukka Lehtiö (kuvassa) kertoo tunnelmista Työeläke-lehden kansiaiheessa otsikolla ”Nysse tuli”.

Eläkeläisten toimeentulo kehittynyt myönteisesti

Eläkeläisten toimeentulo on kehittynyt myönteisesti 20 viime vuoden aikana. Tämä käy ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin eläkeläisten toimeentulon kehitystä vuosina 1995–2015. Eläkeläisten asemaa tarkasteltiin monipuolisesti niin eläkkeiden, kotitalouden käytettävissä olevan tulon, kulutuksen, varallisuuden kuin toimeentulokokemustenkin kautta.

Eläkeuudistus voimaan vuodenvaihteessa

Työeläkeuudistus tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Eläkekarttumat muuttuvat heti. Ensimmäiset uudet osittaiset vanhuuseläkkeet voidaan myöntää helmikuusta 2017. Eläkeikä alkaa nousta käytännössä vasta vuonna 2018. Uutta työuraeläkettä voi hakea loppukeväästä 2017, ja sen voi saada 1.2.2018 alkaen.

Pehmeillä keinoilla työurat pitemmiksi

Johtamiskäytännöt, työn imun vahvistaminen ja henkilöstökoulutus tulisi nähdä yhtä tärkeänä kuin työn vaarojen ja haittojen ehkäiseminen, koska niillä voidaan vaikuttaa merkittävästi työurien vakauteen ja pituuteen. Näin todetaan uudessa tutkimuskokoelmassa Työolot ja työurat.