Uutiset ja tiedotteet

Kaikki

Rahoituksen periaatteet

Termit rahoitus, rahastointi, maksutekniikka ja kustannustenjako sekä moni muu työeläkkeiden rahoitukseen liittyvä aihe, tulevat parhaiten tutuksi kurssilla. Työeläkkeiden rahoituksen yleiset periaatteet käsitellään ETK:ssa 25.10.2017.

Työeläkevakuutus yrittäjälle

YEL-vakuuttaminen, MYEL-vakuuttaminen, työtulo, vakuutusmaksu, vakuutuksen hoito ja valvonta, mm. näitä asioista käsitellään 24.10.2017 järjestettävässä ETK:n koulutuksessa.

Ulkomaantyön vakuuttaminen agendalla

ETK:n koulutus järjestää ulkomaantyön vakuuttamiseen keskittyvän kurssin. Toteutus on keskiviikkona 27.9. Luvassa on kokonaiskuva ulkomaantyön vakuuttamisesta työeläkkeen ja asumisperusteisen sosiaaliturvan näkökulmasta. Aihetta käsitellään laajasti usean asiantuntijan johdolla.

Uutinen

Rahoituksen periaatteet

Termit rahoitus, rahastointi, maksutekniikka ja kustannustenjako sekä moni muu työeläkkeiden rahoitukseen liittyvä aihe, tulevat parhaiten tutuksi kurssilla. Työeläkkeiden rahoituksen yleiset periaatteet käsitellään ETK:ssa 25.10.2017.

Työeläkevakuutus yrittäjälle

YEL-vakuuttaminen, MYEL-vakuuttaminen, työtulo, vakuutusmaksu, vakuutuksen hoito ja valvonta, mm. näitä asioista käsitellään 24.10.2017 järjestettävässä ETK:n koulutuksessa.

Ulkomaantyön vakuuttaminen agendalla

ETK:n koulutus järjestää ulkomaantyön vakuuttamiseen keskittyvän kurssin. Toteutus on keskiviikkona 27.9. Luvassa on kokonaiskuva ulkomaantyön vakuuttamisesta työeläkkeen ja asumisperusteisen sosiaaliturvan näkökulmasta. Aihetta käsitellään laajasti usean asiantuntijan johdolla.

Verotietoihin perustuva yrittäjien valvonta alkanut

Vakuuttamisvelvollisuuden selvittelyn vuoksi osaan yrittäjistä joudutaan ottamaan yhteyttä. Eläketurvakeskuksen (ETK) tehtävänä on valvoa, että yrittäjät täyttävät yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa.

Tiedote

Osittaisen vanhuuseläkkeen saajien määrä noussee yli 11 000:n

Osittaista vanhuuseläkettä on hakenut 9 400 henkilöä heinäkuun loppuun mennessä. Suurin osa hakijoista on yksityisellä sektorilla työskenteleviä miehiä. Lähes kaikki ottavat osittaisen vanhuuseläkkeen 50 prosentin suuruisena. Keskimääräinen osittainen vanhuuseläke on 830 euroa kuukaudessa.

Työn muutoksella suuri vaikutus eläkkeisiin ja julkiseen talouteen

Palkkojen kasvun pysähtyminen loisi pitkällä aikavälillä työeläkemaksuun neljän prosenttiyksikön korotuspaineen ja lisäisi julkisen talouden ahdinkoa. Täystyöllisyys nostaisi tulevia työeläkkeitä, helpottaisi niiden rahoitusta ja poistaisi kestävyysvajeen. Tuoreet skenaariolaskelmat havainnollistavat työn muutosten seurauksia eläkejärjestelmälle ja julkiselle taloudelle.

Eläketurva tunnetaan huonosti

Suomalaiset tuntevat eläketurvaa pikemminkin huonosti kuin hyvin, selviää Eläketurvakeskuksen uudesta eläkebarometrista. Valtaosa uskoo kuitenkin olevansa riittävästi perillä eläkeasioista. Kuusi kymmenestä luottaa eläkejärjestelmään, neljäsosa ei luota.

Eläkettä myös minulle kampanjakuvitus

Eläkettä myös minulle -kampanja yksinkertaistaa työeläketietoa

Eläketurvakeskus on käynnistänyt kampanjan, jossa työeläkkeeseen liittyvää tietoa tarjoillaan mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Facebook-sivustolle on rakennettu muun muassa suuntaa-antava eläkelaskuri, jonka avulla pääsee arvioimaan tulevan eläkkeensä suuruusluokan ja tarkistamaan oman eläkeikänsä.

Maksuluokkamalli kannustaa työnantajia työkyvyn edistämiseen

Suurista työnantajista 60 prosenttia kokee, että työeläkejärjestelmä kannustaa heitä huolehtimaan työntekijöidensä työkyvystä paljon. Tämä käy ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta, jossa selvitettiin yksityisen sektorin työnantajien näkemyksiä työkyvyttömyyseläkkeiden rahoitusmallista.