Uutiset ja tiedotteet

Kaikki

Tilastotietokannan tietosisältö laajentunut

Tilastotietokannan sisältöä on laajennettu kevään aikana. Uusimpia kokonaisuuksia ovat eläkkeensaajien ja eläkkeelle siirtyneiden keskieläkkeet, kokonaiseläkemenot sekä työeläkekuntoutuksen keskeiset tiedot.

Nainen työskentelee toimistossa -kuvituskuva

Kolme viidestä palaa kuntoutuksen jälkeen töihin

Työeläkekuntoutukseen itse hakeutuneet keskeyttävät kuntoutuksen puolet harvemmin kuin työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä kuntoutuksen aloittaneet, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastotiedoista. Tyypillinen kuntoutuja on keski-ikäinen nainen, jonka diagnoosi on tuki- ja liikuntaelinten sairaus.

Eläketurva tunnetaan huonosti

Suomalaiset tuntevat eläketurvaa pikemminkin huonosti kuin hyvin, selviää Eläketurvakeskuksen uudesta eläkebarometrista. Valtaosa uskoo kuitenkin olevansa riittävästi perillä eläkeasioista. Kuusi kymmenestä luottaa eläkejärjestelmään, neljäsosa ei luota.

Ota eläkeasiat haltuun

Opi uutta ja vahvista asiantuntijuuttasi eläkeasioissa. Työeläkeasioiden perusteet -kurssilla saavutat vahvat valmiudet työskennellä eläkealalla ja sen parissa. Oletpa uusi tai kokenut, tule ETK:n oppiin.

Työeläkejärjestelmän talous varsin kestävällä pohjalla

Suomen väestö ikääntyy – mikä on eläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys? Eläketurvakeskuksen ekonomisti Risto Vaittinen, Työeläkevakuuttajat Tela ry:n johtava ekonomisti Reijo Vanne ja ekonomisti Mauri Kotamäki tarkastelevat aihetta Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa ilmestyneessä tuoreessa artikkelissaan.

Rakennusalan yritys ETK:n valvonnan tyypillisin asiakas

Harmaan talouden selvitysyksikön tekemän asiakasluokittelun mukaan neljännes työeläkevakuuttamisen valvonnan epäselvyyksistä liittyy Uudellamaalla toimiviin rakennusalan yrityksiin. Seuraavaksi yleisimmät työnantajaryhmät ovat kaupan ala sekä majoitus- ja ravintola-ala.

Uutinen

Tilastotietokannan tietosisältö laajentunut

Tilastotietokannan sisältöä on laajennettu kevään aikana. Uusimpia kokonaisuuksia ovat eläkkeensaajien ja eläkkeelle siirtyneiden keskieläkkeet, kokonaiseläkemenot sekä työeläkekuntoutuksen keskeiset tiedot.

Nainen työskentelee toimistossa -kuvituskuva

Kolme viidestä palaa kuntoutuksen jälkeen töihin

Työeläkekuntoutukseen itse hakeutuneet keskeyttävät kuntoutuksen puolet harvemmin kuin työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä kuntoutuksen aloittaneet, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastotiedoista. Tyypillinen kuntoutuja on keski-ikäinen nainen, jonka diagnoosi on tuki- ja liikuntaelinten sairaus.

Ota eläkeasiat haltuun

Opi uutta ja vahvista asiantuntijuuttasi eläkeasioissa. Työeläkeasioiden perusteet -kurssilla saavutat vahvat valmiudet työskennellä eläkealalla ja sen parissa. Oletpa uusi tai kokenut, tule ETK:n oppiin.

Työeläkejärjestelmän talous varsin kestävällä pohjalla

Suomen väestö ikääntyy – mikä on eläkejärjestelmän taloudellinen kestävyys? Eläketurvakeskuksen ekonomisti Risto Vaittinen, Työeläkevakuuttajat Tela ry:n johtava ekonomisti Reijo Vanne ja ekonomisti Mauri Kotamäki tarkastelevat aihetta Kansantaloudellisessa aikakauskirjassa ilmestyneessä tuoreessa artikkelissaan.

Rakennusalan yritys ETK:n valvonnan tyypillisin asiakas

Harmaan talouden selvitysyksikön tekemän asiakasluokittelun mukaan neljännes työeläkevakuuttamisen valvonnan epäselvyyksistä liittyy Uudellamaalla toimiviin rakennusalan yrityksiin. Seuraavaksi yleisimmät työnantajaryhmät ovat kaupan ala sekä majoitus- ja ravintola-ala.

Tiedote

Eläketurva tunnetaan huonosti

Suomalaiset tuntevat eläketurvaa pikemminkin huonosti kuin hyvin, selviää Eläketurvakeskuksen uudesta eläkebarometrista. Valtaosa uskoo kuitenkin olevansa riittävästi perillä eläkeasioista. Kuusi kymmenestä luottaa eläkejärjestelmään, neljäsosa ei luota.

Eläkettä myös minulle kampanjakuvitus

Eläkettä myös minulle -kampanja yksinkertaistaa työeläketietoa

Eläketurvakeskus on käynnistänyt kampanjan, jossa työeläkkeeseen liittyvää tietoa tarjoillaan mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Facebook-sivustolle on rakennettu muun muassa suuntaa-antava eläkelaskuri, jonka avulla pääsee arvioimaan tulevan eläkkeensä suuruusluokan ja tarkistamaan oman eläkeikänsä.

Maksuluokkamalli kannustaa työnantajia työkyvyn edistämiseen

Suurista työnantajista 60 prosenttia kokee, että työeläkejärjestelmä kannustaa heitä huolehtimaan työntekijöidensä työkyvystä paljon. Tämä käy ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimuksesta, jossa selvitettiin yksityisen sektorin työnantajien näkemyksiä työkyvyttömyyseläkkeiden rahoitusmallista.

Keskielake 1632 euroa

Keskieläke 1 632 euroa kuukaudessa

Suurimmat keskimääräiset kokonaiseläkkeet maksettiin Uudellamaalla Kauniaisissa, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla Isojoella. Naisten eläke oli keskimäärin 79 prosenttia miesten eläkkeestä. Mitä suurempi keskieläke kunnassa on sitä todennäköisemmin sukupuolten väliset erot ovat suuret.