Blogikirjoitukset, joihin sisältyy avainsana "maahanmuutto"


/

Maahanmuutto lisää työeläkejärjestelmän kestävyyttä

Suurin osa nykyeläkeläisten eläkkeistä maksetaan nykyisten työssäkäyvien maksuilla. Vastaavasti tulevat sukupolvet maksavat valtaosan nykyisten työikäisten eläkkeistä. Tämän takia syntyvyys ja rajat ylittävä muuttoliike ovat keskeisiä tekijöitä arvioitaessa eläkejärjestelmän pitkän aikavälin kestävyyttä. (lisää…)


/

Maahanmuuttajat työmarkkinoilla – ja aikanaan eläkkeellä

Maahanmuuttajien kotoutuminen ja työllisyys ovat kestopuheenaiheita. Usein taustalla on ajatus, että maahanmuuttajien työllistyminen on tärkeää sekä yksilöiden hyvinvoinnin että kansantalouden kannalta. Harva kuitenkaan pohtii asiaa vielä pidemmälle, maahanmuuttajien eläkkeelle siirtymiseen saakka. (lisää…)