Blogilistaus

Sähköinen työeläkeote on ollut pitkään saatavilla työeläkevakuuttajien verkkopalveluissa. Valitettavan paljon on kuitenkin ihmisiä, jotka eivät käytä työeläkealan verkkopalveluita tai edes tiedä sähköisen työeläkeotteen olemassaolosta.

Työeläkeote on postitettu säännöllisesti yksityisen sektorin työntekijöille vuodesta 2008 lähtien. Ensisijaisina tavoitteina otejakelussa on ollut ansiotietojen tarkastaminen tuoreeltaan ja eläketietouden lisääminen.

Sähköinen työeläkeote on ollut työeläkevakuuttajien verkkopalveluissa saatavissa yhtä kauan yksityisellä ja julkisella sektorilla työskenteleville. Samoin on ollut mahdollista valita sähköinen työeläkeote pääasialliseksi palvelutavakseen, mutta valinnan on tehnyt vain pieni joukko vakuutettuja. Valinta on helppo jättää tekemättä. Eihän siitä ole mitään haittaa, jos työeläkeote tipahtaa säännöllisesti postilaatikosta – vai onko?

Myös lainsäädäntö on tähän asti painottanut postitse jaettavan työeläkeotteen ensisijaisuutta. Kunkin vuoden otejakelusta on voitu karsia vain kuluvana vuonna verkkopalvelusta työeläkeotteensa katsoneet. Jos siis olet katsonut työeläkeotteen verkossa vaikka joulukuussa, sinulle on voinut tipahtaa työeläkeote postissa jo seuraavana keväänä.

Nyt STM:lle on tehty lainmuutosesitys, jossa sähköisen työeläkeotteen merkitys kasvaa vähintään samanveroiseksi postitse saadun työeläkeotteen kanssa. Jatkossa ei olisi enää merkitystä sillä, oletko saanut otteen postitse vai verkko-otteena. Seuraavan kerran sinua lähestyttäisiin otteen merkeissä kolmen vuoden päästä edellisestä.

Sähköisellä palvelulla saa laajemmat tiedot

Työeläkealalla on panostettu vuosien varrella siihen, että asiakkaat käyttäisivät ensisijaisesti verkkopalveluita. Onhan paperisten työeläkeotteiden vuosittainen massapostitus kovin kallista eikä kovin ekologistakaan. Eikä siitäkään ole varmaa tietoa, kuinka moni lähetyistä kirjeistä lopulta avataan. Verkkoon ohjaamisella on kuitenkin myös muita syitä kuin kustannussäästöt.

Työeläkevakuuttajien verkkopalveluissa asiakas saa käyttöönsä laajan palvelukokonaisuuden, joka on kattavampi ja informatiivisempi kuin postitse lähetettävä kirjallinen työeläkeote. Verkkopalveluissa nähtävissä on asiakkaan koko työhistoria, postitse lähetettävällä otteella vain kuuden viimeisen vuoden ansiotiedot.

Lisäksi verkkopalveluissa on yleensä mahdollisuus kokeilla erilaisia laskureita ja saada kattavammin eläkearvioita eri tilanteista. Chatin kautta voi kysyä lisää, ja verkkosivuilla on myös tarjolla erilaista yleisinformaatiota laajemmin kuin kirjallisen työeläkeotteen saatteessa. Asiakas voi verkkopalvelussa myös itse täydentää laskelmien pohjana olevia tietoja.

Uusia keinoja työeläkeotteen tunnettuuden lisäämiseksi

Verkkopalveluiden käyttäjämäärät ovat olleet yleisesti selvässä kasvusuunnassa viime vuosina. Sama ilmiö koskee tietenkin myös työeläkealaa ja sähköistä työeläkeotetta.

Valitettavan paljon on kuitenkin myös niitä, jotka eivät käytä työeläkealan verkkopalveluita tai edes tiedä niiden olemassaolosta. Vuonna 2022 kansalaisille tehdyn Eläkebarometri-kyselyn perusteella reilu neljännes kansalaisista ei ole tiennyt mahdollisuudesta tarkistaa työeläkeote verkossa. Vajaata neljännestä aihe ei tällä hetkellä kiinnostanut.

Työeläkealalla on mietitty ja kokeiltu erilaisia keinoja uusien asiakkaiden saamiseksi verkkopalveluihin ja asiakkaan kiinnostuksen herättämiseksi. Siirtyminen oman eläkeyhtiön työeläkeotepalveluun on pitkään ollut mahdollista Työeläke.fi- tai Suomi.fi-sivuston kautta. Myös mahdollisuutta hyödyntää suomi.fi-viestejä työeläkealan verkkopalveluihin houkuttelussa ollaan selvittelemässä.

Tänä vuonna kokeiltiin pienellä joukolla kiinnostusta siirtyä OmaVero-palvelusta katsomaan sähköinen työeläkeote. Kertyyhän eläke yleensä niistä samoista ansioista kuin verotkin maksetaan. Pilottiryhmälle tarjottiin OmaVero-palvelussa viesti, jonka sisältämällä linkillä pääsi siirtymään työeläkevakuuttajan sähköiseen verkkopalveluun tarkistamaan oman työeläkeotteensa.

Työeläketieto näytti kiinnostavan viestin saaneita. Yli puolet viestin lukeneista siirtyi OmaVerosta työeläkealan verkkopalveluihin, mutta viestin lukeneiden määrä jäi valitettavan pieneksi eikä kokeilua jatketa.

Uusia keinoja ja väyliä työeläketietouden kasvattamiseksi etsitään jatkossakin, jotta omat työeläketiedot olisivat verkossa mahdollisimman helposti saatavilla ja löydettävissä eri elämäntilanteissa. Onhan oman työeläkkeen tuntemus meille jokaiselle tärkeä osa omaa taloudellista varautumista.

Yksi lyömätön etu sähköisellä työeläkeotteella paperiversioon verrattuna on vielä edellä kuvattujen lisäksi. Sähköisenä työeläkeotteen voi tarkistaa verkkopalvelussa milloin tahansa, vaikka heti tänään!

Lisätietoa:

Kirjaudu katsomaan työeläkeotteesi

Tietoa työeläkeotteesta – Työeläke.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.