Blogilistaus
26.2.2024 Jan Pesonen

EU:n digitaalinen palveluväylä (Single Digital Gateway -asetus) pyrkii helpottamaan ihmisten ja yritysten arkea tarjoamalla rajat ylittäviä digitaalisia asiointipalveluita Euroopan Unionin alueella. Luotettavat asiointipalvelut ja helposti saatavat tiedot tehostaisivat EU:n sisämarkkinoita ja olisivat selkeä askel kohti yhtenäisempää ja tehokkaampaa digitaalista Eurooppaa. Siitä huolimatta, kun toimeenpanoaika umpeutui 12.12.2023, vain muutama maa oli valmis. Miksi näin?

Viivästymisen taustalla on jäsenmaiden vaihtelevat tulkinnat todisteidenvaihtojärjestelmän (Once-Only Technical System, OOTS) käytöstä, sähköisten menettelyiden aikataulusta ja velvoitteista, sekä siitä, että jäsenmaat joutuvat itse rakentamaan kansallisen kyvykkyyden yhdistää jäsenmaiden eIDAS-tunnisteet omien kansallisten tunnisteiden kanssa (Identity Matching). Lisäksi Euroopan komissio julkaisi reilun vuoden myöhässä OOTS:n toimeenpanoasetuksen, joka oli olennainen kansallisen toimeenpanon aloittamiselle.

Komissio pyrkii edistämään jäsenmaiden SDG-velvoitteiden toteutumista, mutta jäsenmaat ovat osin vastahakoisia toteuttamaan kalliita väliaikaisia ratkaisuja, joita eIDAS-muutosasetuksen digitaaliset lompakot, tai muut SDG-asetusta kehittyneemmät ratkaisut, korvaisivat lähitulevaisuudessa.

Työeläkeala on riippuvainen eIDAS-muutosasetuksesta

Digitaalisen palveluväylän toimeenpano on riippuvainen eIDAS-asetuksesta (EU:n asetus sähköisestä tunnistamisesta ja luottamuspalveluista), jossa säädetään mm. rajat ylittävästä sähköisestä tunnistamisesta. Alkuperäinen eIDAS-asetus koskee työeläkealalla vain julkisia eläkelaitoksia, mutta lainvalmistelussa olevan muutosasetuksen myötä velvoite laajenee koko työeläkealalle.

Työeläkealalla on huolehdittu julkisten toimijoiden toimeenpanoon valmistautumisesta, mutta ilman eIDAS-tunnisteen ja kansallisen VTJ-identiteetin yhdistämistä, henkilötunnukseen pohjautuvat asiointipalvelut eivät käytännössä toimi. Identity Matching -palvelu taas on osa eIDAS-muutosasetuksen mukana tulevia velvoitteita, joten yhdistämistoiminnot toteutetaan osana eIDAS-muutosasetuksen täytäntöönpanon kokonaisuutta ja aikataulua.

eIDAS-muutosasetuksesta neuvottelutulos

EU:n neuvosto ja parlamentti saavuttivat neuvottelutuloksen eIDAS-muutosasetuksesta 8.11.2023. Poliittisen yhteisymmärryksen perusteella asetus astuisi todennäköisesti voimaan alkuvuonna 2024, kun neuvottelutulos on vahvistettu ja asetusteksti on käännetty kaikille EU:n kielille.

Kun asetus on astunut voimaan, on komission kirjoitettava täytäntöönpanosäädös kuuden kuukauden sisällä, josta alkaa asetuksen kahden vuoden täytäntöönpanoaika. Toimeenpanon takarajan arvioidaan näin ollen ulottuvan vuoden 2026 loppupuolelle.

Aiheesta muualla:

Digitaalisen palveluväylän toimeenpanon koordinaatiohanke (Tem.fi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.