Blogilistaus
12.12.2023 Laura Ristola

Eläketurvakeskus (ETK) tekee ratkaisun henkilön Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomaantyöskentelyn aikana, kun työ tehdään EU- tai ETA-maissa. Osoituksena tästä ETK antaa hakemuksesta A1-todistuksen. Aina A1-todistusta ei kuitenkaan voida myöntää. Miksi näin ja mikä silloin neuvoksi?

Eläketurvakeskukseen on saapunut tänä vuonna yli 32 000 hakemusta Suomen sosiaaliturvan soveltamisesta ulkomailla työskentelyn aikana. A1-todistusta haetaan, jos työntekijä lähetetään tilapäiselle komennukselle ulkomaille ja hänen halutaan kuuluvan tuona aikana Suomen sosiaaliturvaan.

A1-todistusta haetaan myös, kun henkilö työskentelee säännöllisesti kahdessa tai useammassa maassa. Näin saadaan selvyys siitä, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä henkilöön sovelletaan. EU:n sosiaaliturva-asetuksen mukaan henkilö voi kuulua vain yhden maan sosiaaliturvaan samanaikaisesti.

Vain pieni osa hakemuksista hylätään

Tänä vuonna saapuneista hakemuksista yli 29 000 kpl (noin 91 %) on päättynyt siihen, että haettu A1-todistus on myönnetty. Kaikkia haettuja todistuksia ei kuitenkaan voida myöntää. Erilaisia hylkääviä päätöksiä on annettu noin 330 kpl (noin 1 %) ja hakemuksia on siirretty toiseen maahan noin 400 (noin 1 %) kpl. 

Hakemuksen käsittely voi päättyä siihen, että Eläketurvakeskus hylkää hakemuksen ja samalla Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen. Esimerkkeinä tästä ovat tilanteet, jossa työntekijä lähtee ulkomaille työskentelemään paikalliselle työnantajalle tai työntekijä ei ole kuulunut ennen ulkomaille lähtöä Suomen sosiaaliturvaan.

Eläketurvakeskus voi myös antaa hylkäävän päätöksen, jossa todetaan, että EU-asetusta ei voida soveltaa henkilöön. Tällöin Kela ratkaisee sen, voiko henkilö säilyä Suomen sosiaaliturvassa ulkomaantyöskentelyn aikana. Näin toimitaan esimerkiksi tilanteessa, jossa yrittäjä hakee A1-todistusta, mutta hänellä ei ole yrittäjän eläkelain mukaista vakuutusta (YEL-vakuutus). Hänen ei katsota olevan EU:n sosiaaliturva-asetuksen mukainen yrittäjä, jolloin A1-todistusta ei voida myöntää.   

A1-hakemus siirretään ratkaistavaksi asuinmaahan

Jos henkilö työskentelee useassa eri maassa, on asuinmaa aina toimivaltainen ratkaisemaan sen, minkä maan lainsäädäntöä henkilöön sovelletaan. Eläketurvakeskus siirtää muualla asuvien hakemukset asuinmaahan tai voi itse asuinmaana todeta, että henkilöön sovelletaan jonkun toisen maan sosiaaliturvaa. Esimerkkinä tällaisesta on tilanne, jossa henkilö asuu Suomessa ja työskentelee yrittäjänä Suomessa ja työntekijänä Ruotsissa. Tällöin Eläketurvakeskus ratkaisee sen, minkä maan lainsäädäntöä henkilöön sovelletaan. Työsuhdetyö Ruotsissa vie vakuuttamisen koko työskentelyn osalta sinne, joten Eläketurvakeskus siirtää hakemuksen Ruotsiin, joka myöntää A1-todistuksen. 

Moni A1-todistusta hakenut yllättyy siitä, että haettua todistusta ei aina voidakaan myöntää. Kun Eläketurvakeskus toteaa, että ulkomailla tehtävään työskentelyyn ei voida soveltaa Suomen lainsäädäntöä, tarkoittaa se muun muassa sitä, että lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja (esim. työeläkevakuutusmaksut) ei saa maksaa Suomeen. Ne tulee maksaa siihen maahan, minkä maan lainsäädäntöä sovelletaan ja sen maan lainsäädännön mukaisesti. Eläketurvakeskus ohjeistaa asianosaisia siitä, mihin tahoon ulkomailla tulee ottaa yhteyttä, jotta kyseisen maan lakisääteisten maksujen selvittäminen sujuu vaivattomasti. 

Jotta yllätyksiltä vältytään, kannattaa ulkomaille lähtevän sosiaaliturva selvittää hyvissä ajoin etukäteen.

En saanut hakemaani A1-todistusta, mitä tehdä?

  • Ota yhteyttä niihin suomalaisiin tahoihin, joihin on jo maksettu lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja (esim. eläkelaitokset), jotta saat maksamasi maksut takasin.
  • Ota yhteys ulkomaan laitokseen, jonka yhteystiedot ETK on sinulle antanut, jotta voit selvittää, kuinka lakisääteiset maksut maksetaan ko. maahan.
  • ETK:n antamista päätöksistä voi halutessaan valittaa Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan ja Vakuutusoikeuteen.

Aiheesta lisää:

Ulkomaantyön vakuuttaminen (Etk.fi)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.