Yrittäjien eläketurva

Yrittäjät huolehtivat eläkevakuutuksestaan itse. YEL-vakuutus on pakollinen, jos työtulo ylittää 7799,37 euroa vuodessa (vuonna 2019). Yrittäjän itse määrittelemä työtulo vastaa sitä palkkaa, jonka vastaavasta tehtävästä saisi muualla. Yrittäjäeläke antaa turvaa paitsi vanhuuden, myös työttömyyden, sairastumisen tai kuolemantapauksen varalta. Tässä blogikategoriassa käsitellään yrittäjien eläketurvaa eri näkökulmista.

Torikauppaa Hakaniementorilla Helsingissä.

Byroslavia-YEL?

Yrittäjän työeläkevakuutusta sanotaan byrokraattiseksi ja kankeaksi. Muutosten tekeminen vakuutukseen koetaan vaikeaksi ja kaikista muutoksista annetaan erillinen päätös. YEL-työtulokin on vaikea käsite. Tuntuu siltä, että muutoksia työtulon määrään on hankala tehdä ja kaveri sanoo, että työtulo kannattaisi laittaa tämän vuoksi mahdollisimman alhaiseksi. Mikä järki tässä kaikessa byrokratiassa on?

Lisää uutisia

Osakeyhtiöyrittäjistä valtaosa YEL:n piirissä

Osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevältä edellytetään YEL-vakuutusta, mikäli omistusosuus on vähintään 30 prosenttia. Kaikista YEL-vakuutetuista onkin tällaisia osakeyhtiöosakkaita noin 40 prosenttia. Tässä kirjoituksessa esittelen osakeyhtiöyrittäjien piirteitä ja pohdin, pitäisikö YEL-vakuuttamiseen vaadittua omistusosuusrajaa laskea nykyisestä.

Lisää uutisia

Yhteistä riskinkantoa vaikka pakolla

Ihminen on pohjimmiltaan optimisti ja vähän myös hetken lapsi. Jos eläkevakuuttaminen olisi vapaaehtoista, moni jättäisi varautumatta vanhuuteen tai riskeihin elämässä ja luottaisi yhteiskunnan turvaverkkoihin. Kun jokainen maksaa eläkemaksuja ja samalla saa turvaa ikääntymisen ja työkyvyn menettämisen varalle, kannetaan ja jaetaan eläkevakuuttamisella katetut riskit tasapuolisesti. Riskiä kantavan joukon suuruus auttaa myös pitämään maksutason kohtuullisena.

Lisää uutisia