Yrittäjien eläketurva

Yrittäjät huolehtivat eläkevakuutuksestaan itse. YEL-vakuutus on pakollinen, jos työtulo ylittää 7958,99 euroa vuodessa (vuonna 2020). Yrittäjän itse määrittelemä työtulo vastaa sitä palkkaa, jonka vastaavasta tehtävästä saisi muualla. Yrittäjäeläke antaa turvaa paitsi vanhuuden, myös työttömyyden, sairastumisen tai kuolemantapauksen varalta. Tässä blogikategoriassa käsitellään yrittäjien eläketurvaa eri näkökulmista.

Torikauppaa Hakaniementorilla Helsingissä.

Yrittäjä, tarkista työtulotietosi ajan tasalle

Tänään 5.9. vietetään Yrittäjän päivää. Teemana tänä vuonna on Yrittäjyys ja kulttuuri. Yrittäjäperheessä kasvaneena olen syvästi iloinen siitä, että yrittäjyys on nostettu kansallisen juhlapäivän tasolle. Yrittäjyys on usein jatkuvaa ahkerointia, henkilökohtaisen riskin ottamista ja elämää vähällä vapaa-ajalla. Mutta yrittäjyys on myös mahdollisuuksia nähdä konkreettisesti oman työnsä tuloksia ja vapautta tehdä valintoja.

Lisää uutisia

Varhennettu vanhuuseläke on yrittäjien ja työttömien miesten mieleen

Osittainen vanhuuseläke tuli voimaan 1.2.2017. Hiljattain ilmestyneessä osittaista vanhuuseläkettä koskevassa raportissa tarkasteltiin eläkkeen ottajia eläkelajin ensimmäisen puolentoista vuoden ajalta. Tutkimuksessa pääasiallisena kiinnostuksen kohteena oli, onko osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtyminen joissakin ryhmissä erityisen yleistä tai erityisen harvinaista.

Lisää uutisia

Byroslavia-YEL?

Yrittäjän työeläkevakuutusta sanotaan byrokraattiseksi ja kankeaksi. Muutosten tekeminen vakuutukseen koetaan vaikeaksi ja kaikista muutoksista annetaan erillinen päätös. YEL-työtulokin on vaikea käsite. Tuntuu siltä, että muutoksia työtulon määrään on hankala tehdä ja kaveri sanoo, että työtulo kannattaisi laittaa tämän vuoksi mahdollisimman alhaiseksi. Mikä järki tässä kaikessa byrokratiassa on?

Lisää uutisia

Osakeyhtiöyrittäjistä valtaosa YEL:n piirissä

Osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevältä edellytetään YEL-vakuutusta, mikäli omistusosuus on vähintään 30 prosenttia. Kaikista YEL-vakuutetuista onkin tällaisia osakeyhtiöosakkaita noin 40 prosenttia. Tässä kirjoituksessa esittelen osakeyhtiöyrittäjien piirteitä ja pohdin, pitäisikö YEL-vakuuttamiseen vaadittua omistusosuusrajaa laskea nykyisestä.

Lisää uutisia

Yhteistä riskinkantoa vaikka pakolla

Ihminen on pohjimmiltaan optimisti ja vähän myös hetken lapsi. Jos eläkevakuuttaminen olisi vapaaehtoista, moni jättäisi varautumatta vanhuuteen tai riskeihin elämässä ja luottaisi yhteiskunnan turvaverkkoihin. Kun jokainen maksaa eläkemaksuja ja samalla saa turvaa ikääntymisen ja työkyvyn menettämisen varalle, kannetaan ja jaetaan eläkevakuuttamisella katetut riskit tasapuolisesti. Riskiä kantavan joukon suuruus auttaa myös pitämään maksutason kohtuullisena.

Lisää uutisia

Pakolla eläketurvaa yrittäjille

Yrittäjyyteen liittyy usein keskeisenä elementtinä vapaus. Yrittäjät haluavat olla oman elämänsä herroja, ottaa ja kantaa yrittäjätoimintaan liittyvät riskit. Yrittäjä haluaa itse päättää, miten ja kuinka isolla sijoituksella hän varautuu vanhuuteen, mahdolliseen työkyvyttömyyteen tai jopa ennenaikaiseen kuolemaan. Lisää uutisia

Yrittäjän eläkevakuutuksen viisi ongelmakohtaa

Yrittäjät maksavat liian vähän työeläkevakuutusmaksua, mikä johtaa matalaan eläketurvaan. Helsingin Sanomat käsitteli aihetta hyvässä artikkelissaan 15.6. Pieni eläke yllättää monen yrittäjän eläkeiässä. Pieni YEL-maksutulo on ongelma myös eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta. Valtio maksaa osan yrittäjien eläkemenoista.

Seuraavat viisi ongelmakohtaa on etenkin yritystoimintaa harkitsevan hyvä tietää.

Lisää uutisia