Uutiset ja tiedotteet

Kaikki

Päivitetty kuvaus Venäjän eläkejärjestelmästä

Venäjällä vuonna 2019 voimaan tullut eläkeuudistus nostaa miesten eläkeikää asteittain nykyisestä 60 vuodesta 65 vuoteen ja naisten eläkeikää 55 vuodesta 60 vuoteen. Työeläke muodostuu tasasuuruisesta perusmäärästä ja ansiosidonnaisesta osasta sekä mahdollisesta rahastoeläkkeestä. Eläkkeen määräytymisessä on siirrytty nykyiseen eläkepisteiden perusteella karttuvaan työeläkkeeseen vuodesta 2015 lähtien. Samalla vuonna 2002 käyttöön otettu yksilöllisiin eläketileihin perustuva rahastoeläkejärjestelmä muutettiin vapaaehtoiseksi. […]

Tietoa kansanedustajien eläkkeestä ja sopeutumisrahasta

Muutoksen tuulet puhaltavat ja lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta on eduskunnassa loppusuoralla. ETK järjestää työeläkealan toimijoille tietoiskun kansanedustajien eläkkeestä ja sopeutumisrahasta. Verkkoseminaari aiheesta toteutetaan tiistaina 9.4.2019.

EESSIä edistetään pohjoismaiden kesken Pasilassa

Nordic EESSI Meeting järjestetään Eläketurvakeskuksessa 14.-15. maaliskuuta. Seminaariin osallistuu 60 pohjoismaista asiantuntijaa ja edustajia EU:n komissiosta. Tarkoituksena on edistää EESSI-sanomaliikenteeseen siirtymistä ja etenkin sen pohjoismaista yhteistyötä.

Ensisijaiset etuudet – mitä ne ovat?

Eläkkeitä myönnettäessä vähennetään eläkkeensaajan työeläkkeestä mahdolliset ns. ensisijaiset etuudet. Eläkelaitoksilta on tullut pyyntöjä järjestää peruskoulutusta ensisijaisten etuuksien vaikutuksesta työeläkkeeseen, joten toteutamme kyseisestä aiheesta koulutuksen ETK:n toimitiloissa tiistaina 7.5.2019.

Osatyökykyisten kannustinloukkuja puretaan

Sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke on päättynyt. Hankkeessa käsiteltiin osatyökykyisten työllistymisen esteitä useasta näkökulmasta. Hankkeen aikana kehitelty lineaarinen malli joustavoittaa osatyökykyisten eläke- ja työtulojen yhteensovittamista.

Miestyöntekijä varastossa.

Joka kymmenes 61 vuotta täyttävä valitsee osittaisen vanhuuseläkkeen

Osittaisia vanhuuseläkkeitä alkoi kahden ensimmäisen vuoden aikana 23 000, joista vuonna 2018 alkaneita oli 10 800. Lähes 90 prosenttia valitsi eläkkeensä maksuun maksimimäärän mukaan eli puolet eläkkeestään. Heidän keskimääräinen eläkkeensä oli 790 euroa kuukaudessa. 61-vuotiaiden osittaisen vanhuuseläkkeen valinneiden eläke pieneni pysyvästi keskimäärin 110 euroa kuukaudessa, kertovat Eläketurvakeskuksen tuoreet tilastot.

Uutinen

Päivitetty kuvaus Venäjän eläkejärjestelmästä

Venäjällä vuonna 2019 voimaan tullut eläkeuudistus nostaa miesten eläkeikää asteittain nykyisestä 60 vuodesta 65 vuoteen ja naisten eläkeikää 55 vuodesta 60 vuoteen. Työeläke muodostuu tasasuuruisesta perusmäärästä ja ansiosidonnaisesta osasta sekä mahdollisesta rahastoeläkkeestä. Eläkkeen määräytymisessä on siirrytty nykyiseen eläkepisteiden perusteella karttuvaan työeläkkeeseen vuodesta 2015 lähtien. Samalla vuonna 2002 käyttöön otettu yksilöllisiin eläketileihin perustuva rahastoeläkejärjestelmä muutettiin vapaaehtoiseksi. […]

Tietoa kansanedustajien eläkkeestä ja sopeutumisrahasta

Muutoksen tuulet puhaltavat ja lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta on eduskunnassa loppusuoralla. ETK järjestää työeläkealan toimijoille tietoiskun kansanedustajien eläkkeestä ja sopeutumisrahasta. Verkkoseminaari aiheesta toteutetaan tiistaina 9.4.2019.

EESSIä edistetään pohjoismaiden kesken Pasilassa

Nordic EESSI Meeting järjestetään Eläketurvakeskuksessa 14.-15. maaliskuuta. Seminaariin osallistuu 60 pohjoismaista asiantuntijaa ja edustajia EU:n komissiosta. Tarkoituksena on edistää EESSI-sanomaliikenteeseen siirtymistä ja etenkin sen pohjoismaista yhteistyötä.

Ensisijaiset etuudet – mitä ne ovat?

Eläkkeitä myönnettäessä vähennetään eläkkeensaajan työeläkkeestä mahdolliset ns. ensisijaiset etuudet. Eläkelaitoksilta on tullut pyyntöjä järjestää peruskoulutusta ensisijaisten etuuksien vaikutuksesta työeläkkeeseen, joten toteutamme kyseisestä aiheesta koulutuksen ETK:n toimitiloissa tiistaina 7.5.2019.

Osatyökykyisten kannustinloukkuja puretaan

Sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke on päättynyt. Hankkeessa käsiteltiin osatyökykyisten työllistymisen esteitä useasta näkökulmasta. Hankkeen aikana kehitelty lineaarinen malli joustavoittaa osatyökykyisten eläke- ja työtulojen yhteensovittamista.

Seminaari ammatillisesta kuntoutuksesta

Seminaarissa on asiantuntijaluentoja ajankohtaisista kuntoutusaiheista keskiviikkona 3.4.2019. Suunnitelmissa on luentoja mm.  Kelan ja eläkelaitosten kuntoutusyhteistyöstä, maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämisestä Kelassa sekä Ruotsin ammatillisen kuntoutuksen säännöistä ja käytännöistä.

Tiedote
Miestyöntekijä varastossa.

Joka kymmenes 61 vuotta täyttävä valitsee osittaisen vanhuuseläkkeen

Osittaisia vanhuuseläkkeitä alkoi kahden ensimmäisen vuoden aikana 23 000, joista vuonna 2018 alkaneita oli 10 800. Lähes 90 prosenttia valitsi eläkkeensä maksuun maksimimäärän mukaan eli puolet eläkkeestään. Heidän keskimääräinen eläkkeensä oli 790 euroa kuukaudessa. 61-vuotiaiden osittaisen vanhuuseläkkeen valinneiden eläke pieneni pysyvästi keskimäärin 110 euroa kuukaudessa, kertovat Eläketurvakeskuksen tuoreet tilastot.

Eläkkeellesiirtymisikä 61,3

Eläkkeelle siirtyminen myöhentyi odotetusti

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan suomalaiset jäivät työeläkkeelle keskimäärin 61,3-vuotiaana vuonna 2018. Eläkkeelle siirtyminen myöhentyi kuukauden edeltävästä vuodesta. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin viime vuonna selvästi aikaisempaa vähemmän, koska vuoden 2017 eläkeuudistuksen mukainen vanhuuseläkkeen alaikärajan nosto alkoi.

Mies tekee etäpäivänä töitä kotona koira sylissään

Korkeimmat ansiot 42-vuotiailla miehillä

Palkansaajien työeläkevakuutettu ansio on keskimäärin reilut 2 800 euroa kuukaudessa. Naisten ansiot ovat keskimäärin 800 euroa pienempiä kuin miesten. Ansiot ovat korkeimmillaan 40–50-vuotiailla.

Työeläkesijoittajien vertailu kertoo isoista tuottovaihteluista

Tanskalaisen ATP:n poikkeuksellinen sijoitusstrategia osoittautui toimivimmaksi 10 vuoden tarkastelujaksolla, vaikka viime vuosien tuotot ovat olleet matalia. Suomalaisten työeläkeyhtiöiden tuotot ovat olleet viime vuosina hyviä, mutta jäävät jälkeen muista pitemmällä ajanjaksolla, käy ilmi kansainvälisestä sijoitustuottovertailusta.