Uutiset ja tiedotteet

Kaikki

Päivitetty kuvaus Kanadan eläkejärjestelmästä

ETK.fi:n Muiden maiden eläkejärjestelmät –osioon on lisätty päivitetty kuvaus Kanadan eläkejärjestelmästä. Kanadan eläkejärjestelmä koostuu CPP- ja QPP-työeläkejärjestelmistä sekä asumiseen perustuvasta OAS-kansaneläkejärjestelmästä. Työeläkejärjestelmiä on uudistettu merkittävästi vuoden 2019 alussa. Pääosa muutoksista tulee kuitenkin voimaan vähitellen. Suurin muutos on työeläkkeen tason nosto nykyisestä 25 prosentista vähitellen 33 prosenttiin, jonka lisäksi eläkkeen perusteena olevien tulojen ansiokattoa nostetaan 14 […]

Ikääntynyt naishoitaja työskentelee tietokoneella

Eläkeläisten työskentely kasvussa

Joka kymmenes 63–67-vuotias eläkeläinen käy töissä. Määrä on kasvanut hieman edellisestä vuodesta. Suurin osa eläkkeellä tehdystä työstä on epäsäännöllistä ja osa-aikaista. Töitä tekevillä eläkeläisillä on keskimäärin ikäisiään paremmat työeläkkeet.

Brexit-Lehtikuva

Eläketurvakeskus seuraa Brexit-neuvotteluja

Britannia ja Euroopan unioni neuvottelevat, millä ehdoilla maa eroaa EU:sta. Eläketurvakeskus seuraa tilannetta. Kun lisätietoa neuvotteluista on saatavilla, ohjeistamme asiakkaitamme Britannian EU:sta eroamisen mahdollisista vaikutuksista.

Tilastotietokanta uudistui

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta on uudistunut. Tietokanta siirrettiin uudelle tekniselle alustalle 13.12.2018, ja se on nyt toteutettu kokonaisuudessaan PX-Web-tekniikalla.

OECD:n vertailussa katsaus perhe-eläkkeisiin

OECD:n Pensions Outlook 2018 on julkaistu 3.12.2018. Pääosin julkaisu keskittyy lisäeläkkeisiin ja säästämiseen, mutta tämän kertaisessa raportissa luodaan katsaus myös perhe-eläkkeisiin ja niiden kehittämistarpeisiin. Leskeneläkejärjestelmät ovat vielä verrattain yleisiä, sillä ainoastaan seitsemän OECD-maata ei tarjoa enää tulevaisuuden leskille pakollisia perhe-eläkkeitä. Katsauksen perhe-eläkelukuun on koottu tilastotietoa perhe-eläkemenosta, perhe-eläkkeensaajista ja perhe-eläkkeen keskimääräisistä tasoista. Lisäksi mukana on yksityiskohtaista […]

Mies tekee etäpäivänä töitä kotona koira sylissään

Korkeimmat ansiot 42-vuotiailla miehillä

Palkansaajien työeläkevakuutettu ansio on keskimäärin reilut 2 800 euroa kuukaudessa. Naisten ansiot ovat keskimäärin 800 euroa pienempiä kuin miesten. Ansiot ovat korkeimmillaan 40–50-vuotiailla.

Työeläkesijoittajien vertailu kertoo isoista tuottovaihteluista

Tanskalaisen ATP:n poikkeuksellinen sijoitusstrategia osoittautui toimivimmaksi 10 vuoden tarkastelujaksolla, vaikka viime vuosien tuotot ovat olleet matalia. Suomalaisten työeläkeyhtiöiden tuotot ovat olleet viime vuosina hyviä, mutta jäävät jälkeen muista pitemmällä ajanjaksolla, käy ilmi kansainvälisestä sijoitustuottovertailusta.

Uutinen

Päivitetty kuvaus Kanadan eläkejärjestelmästä

ETK.fi:n Muiden maiden eläkejärjestelmät –osioon on lisätty päivitetty kuvaus Kanadan eläkejärjestelmästä. Kanadan eläkejärjestelmä koostuu CPP- ja QPP-työeläkejärjestelmistä sekä asumiseen perustuvasta OAS-kansaneläkejärjestelmästä. Työeläkejärjestelmiä on uudistettu merkittävästi vuoden 2019 alussa. Pääosa muutoksista tulee kuitenkin voimaan vähitellen. Suurin muutos on työeläkkeen tason nosto nykyisestä 25 prosentista vähitellen 33 prosenttiin, jonka lisäksi eläkkeen perusteena olevien tulojen ansiokattoa nostetaan 14 […]

Ikääntynyt naishoitaja työskentelee tietokoneella

Eläkeläisten työskentely kasvussa

Joka kymmenes 63–67-vuotias eläkeläinen käy töissä. Määrä on kasvanut hieman edellisestä vuodesta. Suurin osa eläkkeellä tehdystä työstä on epäsäännöllistä ja osa-aikaista. Töitä tekevillä eläkeläisillä on keskimäärin ikäisiään paremmat työeläkkeet.

Brexit-Lehtikuva

Eläketurvakeskus seuraa Brexit-neuvotteluja

Britannia ja Euroopan unioni neuvottelevat, millä ehdoilla maa eroaa EU:sta. Eläketurvakeskus seuraa tilannetta. Kun lisätietoa neuvotteluista on saatavilla, ohjeistamme asiakkaitamme Britannian EU:sta eroamisen mahdollisista vaikutuksista.

Tilastotietokanta uudistui

Eläketurvakeskuksen tilastotietokanta on uudistunut. Tietokanta siirrettiin uudelle tekniselle alustalle 13.12.2018, ja se on nyt toteutettu kokonaisuudessaan PX-Web-tekniikalla.

OECD:n vertailussa katsaus perhe-eläkkeisiin

OECD:n Pensions Outlook 2018 on julkaistu 3.12.2018. Pääosin julkaisu keskittyy lisäeläkkeisiin ja säästämiseen, mutta tämän kertaisessa raportissa luodaan katsaus myös perhe-eläkkeisiin ja niiden kehittämistarpeisiin. Leskeneläkejärjestelmät ovat vielä verrattain yleisiä, sillä ainoastaan seitsemän OECD-maata ei tarjoa enää tulevaisuuden leskille pakollisia perhe-eläkkeitä. Katsauksen perhe-eläkelukuun on koottu tilastotietoa perhe-eläkemenosta, perhe-eläkkeensaajista ja perhe-eläkkeen keskimääräisistä tasoista. Lisäksi mukana on yksityiskohtaista […]

Tiedote
Mies tekee etäpäivänä töitä kotona koira sylissään

Korkeimmat ansiot 42-vuotiailla miehillä

Palkansaajien työeläkevakuutettu ansio on keskimäärin reilut 2 800 euroa kuukaudessa. Naisten ansiot ovat keskimäärin 800 euroa pienempiä kuin miesten. Ansiot ovat korkeimmillaan 40–50-vuotiailla.

Työeläkesijoittajien vertailu kertoo isoista tuottovaihteluista

Tanskalaisen ATP:n poikkeuksellinen sijoitusstrategia osoittautui toimivimmaksi 10 vuoden tarkastelujaksolla, vaikka viime vuosien tuotot ovat olleet matalia. Suomalaisten työeläkeyhtiöiden tuotot ovat olleet viime vuosina hyviä, mutta jäävät jälkeen muista pitemmällä ajanjaksolla, käy ilmi kansainvälisestä sijoitustuottovertailusta.

Hitsaaja

Osittaisen vanhuuseläkkeen suosio jatkuu

Eläketurvakeskuksen arvion mukaan tänä vuonna alkaa 10 000 uutta osittaista vanhuuseläkettä. Käytännössä joka kymmenes 61 vuotta täyttävä nostaa eläkettä ennakkoon. Eläkkeen valinneet ovat yleensä keskituloisia miehiä, jotka nostavat puolet eläkkeestään ja jatkavat työskentelyä.

Rannikkokalastaja Heikki Salokangas

Työeläke-lehti: Työ yhä moninaisempaa

Uusin Työeläke-lehti kertoo työtä tekevistä ja työn tekemisen eri tavoista. Yhä enemmän on heitä, joiden ansiot ja eläketurva kertyvät pienistä puroista. Lehti tutustuu myös katoavaan perinteiseen ammattikuntaan reportaasissa ammattikalastajasta.

Yliopiston ovi -kuvituskuva

Jo miljoonalle suomalaiselle kertynyt eläkettä opiskelusta

Keväällä valmistuneiden myötä yli miljoonasta tutkinnosta on kertynyt eläketurvaa. Eläkettä alkoi kertyä tutkinnoista vuonna 2005. Eläkettä kertyy ikään kuin opiskelija olisi töissä 728 euron kuukausipalkalla. Suurin hyöty eläkkeen kasvattamisen näkökulmasta tulee kuitenkin työelämästä.