Uutiset ja tiedotteet

Kaikki

ETK:n koulutuskalenteri uudistui

Eläketurvakeskus toteuttaa eläkeasioihin pureutuvaa koulutusta työeläkealan toimijoille ja sidosryhmille. Kouluttajina toimivat eläkealan ammattilaiset. Koulutuksiin ilmoittaudutaan netissä ns. koulutuskalenterissa. Koulutuskalenteri uudistettiin teknisesti vuoden vaihteessa.

Oranssi kirjekuori, Ruotsin eläkeote.

Ruotsin eläkeotteet lähetetään tammi-helmikuussa

Ruotsin lakisääteistä eläketurvaa koskeva eläkeote on nimeltään orange kuvert eli oranssi kirjekuori. Eläkeote lähetetään kaikille vuonna 1938 ja sen jälkeen syntyneille henkilöille, jotka ovat oikeutettuja Ruotsin eläkkeeseen. Kirjeen saaminen edellyttää myös, että ajankohtaiset osoitetiedot ovat Ruotsin eläkelaitosten tiedossa.

Työeläketietoa Suomeen töihin tuleville

Eläketurvakeskus on tuottanut havainnollisen piirrosvideon työeläkkeen kertymisestä Suomessa. Video on tarkoitettu pääasiassa Suomeen lyhyeksi tai pidemmäksi aikaa töihin tuleville ulkomaalaisille. Videosta on tehty versiot englanniksi, viroksi ja venäjäksi.

Laskuri arvioi perhevapaan vaikutuksen eläkkeeseen

Uudella laskurilla voi arvioida eripituisten perhevapaajaksojen eläkevaikutusta ja verrata eläkekertymää vastaavalta ajalta työstä karttuvaan eläkkeeseen. Eläketurvakeskuksen toteuttama laskuri kuuluu Sukupuolten eläke-erot -hankkeeseen ja se linkitetään Kelan Lapsiperheet-sivustolle.

Uutinen

ETK:n koulutuskalenteri uudistui

Eläketurvakeskus toteuttaa eläkeasioihin pureutuvaa koulutusta työeläkealan toimijoille ja sidosryhmille. Kouluttajina toimivat eläkealan ammattilaiset. Koulutuksiin ilmoittaudutaan netissä ns. koulutuskalenterissa. Koulutuskalenteri uudistettiin teknisesti vuoden vaihteessa.

Oranssi kirjekuori, Ruotsin eläkeote.

Ruotsin eläkeotteet lähetetään tammi-helmikuussa

Ruotsin lakisääteistä eläketurvaa koskeva eläkeote on nimeltään orange kuvert eli oranssi kirjekuori. Eläkeote lähetetään kaikille vuonna 1938 ja sen jälkeen syntyneille henkilöille, jotka ovat oikeutettuja Ruotsin eläkkeeseen. Kirjeen saaminen edellyttää myös, että ajankohtaiset osoitetiedot ovat Ruotsin eläkelaitosten tiedossa.

Työeläketietoa Suomeen töihin tuleville

Eläketurvakeskus on tuottanut havainnollisen piirrosvideon työeläkkeen kertymisestä Suomessa. Video on tarkoitettu pääasiassa Suomeen lyhyeksi tai pidemmäksi aikaa töihin tuleville ulkomaalaisille. Videosta on tehty versiot englanniksi, viroksi ja venäjäksi.

Laskuri arvioi perhevapaan vaikutuksen eläkkeeseen

Uudella laskurilla voi arvioida eripituisten perhevapaajaksojen eläkevaikutusta ja verrata eläkekertymää vastaavalta ajalta työstä karttuvaan eläkkeeseen. Eläketurvakeskuksen toteuttama laskuri kuuluu Sukupuolten eläke-erot -hankkeeseen ja se linkitetään Kelan Lapsiperheet-sivustolle.

Tiedote

Aktiivimalli lisäsi työkyvyttömyyseläkkeen hakemista

Vuoden 2018 alussa voimaan tullut työttömyysturvan aktiivimalli lisäsi selvästi työkyvyttömyyseläkkeen hakemista ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrää. Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen lisääntyi eniten eläkeikää lähestyvillä työttömillä, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta.

Ihmishahmot rivissä.

Naisten kuukausiansio 600 euroa alhaisempi

Naisten työeläkevakuutetun kuukausiansion mediaani oli viime vuonna 610 euroa alhaisempi kuin miesten. Yksityisellä sektorilla ero oli 850 ja julkisella sektorilla 330 euroa kuukaudessa. Naisten eläkevakuutettu kuukausiansio oli 80 prosenttia miesten kuukausiansiosta.

Maahanmuuton lisääminen vahvistaisi eläketurvan rahoitusta

Syntyvyyden lasku aiheuttaa pitkällä aikavälillä voimakkaan korotuspaineen eläkemaksuihin. Maahanmuuton lisäys helpottaisi maksupainetta. Vaikutuksen suuruus riippuu eri maahanmuuttajaryhmien työllistymisestä. Maahanmuuton väheneminen heikentäisi eläketurvan rahoitusta, käy ilmi muuttoliikettä havainnollistavista laskelmista.

Kesäkuun alussa Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajana aloittanut Mikko Kautto kurottaa kätensä ylös kohti Eläketurvakeskuksen liikemerkkiä ETK:n toimitalon katolla.

Kautto: Ihmisten on hyvä tuntea oma eläketurvansa

Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto esittäytyy uusimmassa Työeläke-lehdessä. Sosiaalipolitiikan tuntijana Kautto haluaa lisätä ihmisten tietämystä eläketurvasta. Keinoiksi hän nostaa nykyistä vaikuttavamman kansalaisviestinnän.