Uutiset ja tiedotteet

Kaikki

Osittaisella vanhuuseläkkeellä jo 25 000 suomalaista

Vuoden 2019 lopussa osittaisella vanhuuseläkkeellä oli 25 000 henkilöä, 6 000 enemmän kuin vuonna 2018. Lähes kaikki ottavat osittaisen vanhuuseläkkeen 50 prosentin suuruisena. Keskimääräinen osittainen vanhuuseläke oli 800 euroa ja mediaani 720 euroa kuukaudessa, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastoista.

Keskieläke 1 716 euroa kuukaudessa

Suomalaisten keskimääräinen kuukausieläke nousi ensimmäistä kertaa yli 1 700 euron. Se on noussut reaalisesti lähes 200 euroa vuosikymmenessä. Lähes 40 prosentilla eläke jäi alle 1 250 euron kuukaudessa. Eläkkeensaajien osuus kasvoi kaikissa muissa maakunnissa paitsi Uudellamaalla. Siellä maksettiin myös maan suurimmat eläkkeet, pienimmät maksettiin Etelä-Pohjanmaalla.

Mies suojalaseissa ja sinisessä työhaalarissa, taustalla muita ihmisiä työhaalareissa. Rehti työ, reilu peli. Pimeän työn torjunta kuuluu meille kaikille. Selvitä, mitkä ovat oikeutesi. #EU4FairWork

Eläketurvakeskus mukana #EU4FairWork-kampanjassa

Pimeä työ ei tunne rajoja. Siksi työeläkevakuuttamista Suomessa valvova Eläketurvakeskus on yhdessä muiden järjestöjen, ministeriöiden ja viranomaisten kanssa mukana Euroopan työviranomaisen #EU4FairWork-kampanjassa. Kampanja jakaa tietoa ja järjestää tapahtumia siitä, miten pimeää työtä torjutaan ja miksi työn tekeminen virallisesti on kaikkien etu.

Uutinen
Mies suojalaseissa ja sinisessä työhaalarissa, taustalla muita ihmisiä työhaalareissa. Rehti työ, reilu peli. Pimeän työn torjunta kuuluu meille kaikille. Selvitä, mitkä ovat oikeutesi. #EU4FairWork

Eläketurvakeskus mukana #EU4FairWork-kampanjassa

Pimeä työ ei tunne rajoja. Siksi työeläkevakuuttamista Suomessa valvova Eläketurvakeskus on yhdessä muiden järjestöjen, ministeriöiden ja viranomaisten kanssa mukana Euroopan työviranomaisen #EU4FairWork-kampanjassa. Kampanja jakaa tietoa ja järjestää tapahtumia siitä, miten pimeää työtä torjutaan ja miksi työn tekeminen virallisesti on kaikkien etu.

Tarkastele työeläkemaksuja visualisoinnilla

Rakennusalan yritykset maksavat tavallista korkeampaa työeläkemaksua. Finanssialalla maksut ovat puolestaan keskimääräistä matalampia. Maksujen suuruuteen vaikuttavat esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeiden määrä, yrityksen koko ja työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset. Voit tutkia työeläkemaksujen suuruutta toimialoittain visualisoinnilla.

Tiedote

Osittaisella vanhuuseläkkeellä jo 25 000 suomalaista

Vuoden 2019 lopussa osittaisella vanhuuseläkkeellä oli 25 000 henkilöä, 6 000 enemmän kuin vuonna 2018. Lähes kaikki ottavat osittaisen vanhuuseläkkeen 50 prosentin suuruisena. Keskimääräinen osittainen vanhuuseläke oli 800 euroa ja mediaani 720 euroa kuukaudessa, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastoista.

Keskieläke 1 716 euroa kuukaudessa

Suomalaisten keskimääräinen kuukausieläke nousi ensimmäistä kertaa yli 1 700 euron. Se on noussut reaalisesti lähes 200 euroa vuosikymmenessä. Lähes 40 prosentilla eläke jäi alle 1 250 euron kuukaudessa. Eläkkeensaajien osuus kasvoi kaikissa muissa maakunnissa paitsi Uudellamaalla. Siellä maksettiin myös maan suurimmat eläkkeet, pienimmät maksettiin Etelä-Pohjanmaalla.

Eläkkeelle siirtyminen myöhentyi selvästi

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan suomalaiset jäivät työeläkkeelle viime vuonna keskimäärin 61,5-vuotiaana, runsaat kaksi kuukautta myöhemmin kuin vuonna 2018. Vanhuuseläkkeelle siirtyi 44 500 henkilöä, lähes 10 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018.

Aktiivimalli lisäsi työkyvyttömyyseläkkeen hakemista

Vuoden 2018 alussa voimaan tullut työttömyysturvan aktiivimalli lisäsi selvästi työkyvyttömyyseläkkeen hakemista ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrää. Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen lisääntyi eniten eläkeikää lähestyvillä työttömillä, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta.

Ihmishahmot rivissä.

Naisten kuukausiansio 600 euroa alhaisempi

Naisten työeläkevakuutetun kuukausiansion mediaani oli viime vuonna 610 euroa alhaisempi kuin miesten. Yksityisellä sektorilla ero oli 850 ja julkisella sektorilla 330 euroa kuukaudessa. Naisten eläkevakuutettu kuukausiansio oli 80 prosenttia miesten kuukausiansiosta.

Maahanmuuton lisääminen vahvistaisi eläketurvan rahoitusta

Syntyvyyden lasku aiheuttaa pitkällä aikavälillä voimakkaan korotuspaineen eläkemaksuihin. Maahanmuuton lisäys helpottaisi maksupainetta. Vaikutuksen suuruus riippuu eri maahanmuuttajaryhmien työllistymisestä. Maahanmuuton väheneminen heikentäisi eläketurvan rahoitusta, käy ilmi muuttoliikettä havainnollistavista laskelmista.