Uutiset ja tiedotteet

Kaikki
Tulorekisteri 2019

Tulorekisteri edellyttää valmistautumista

Tulorekisteri tulee käyttöön vuoden 2019 alusta. Siihen kannattaa alkaa valmistautua yrityksissä. Palkkahallinnon järjestelmiin tarvitaan päivityksiä ja muutoksia. Tulorekisterin myötä yritysten ei enää tarvitse ilmoittaa palkkatietoja monelle eri viranomaiselle. Ne ilmoitetaan keskitetysti tulorekisteriin, josta ne välitetään edelleen eri viranomaisille. Vuotta myöhemmin, 2020, tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläkkeet ja muut etuudet.

Kattava tilastojulkaisu eläkkeellesiirtymisiästä

Vuonna 2017 työeläkkeelle siirryttiin keskimäärin 61,2-vuotiaina. Työeläkkeelle siirtyi 75 000 henkilöä, joista kolme neljästä jäi vanhuuseläkkeelle. Eläkkeelle siirtymiseen liittyvän tilastotiedon lisäksi tuoreesta julkaisusta löytyy kiinnostavaa tietoa esimerkiksi eri ikäisten työllisyysasteista.

Vuosikertomus 2017 uutiskuva

Vuosikertomus 2017: Vilkasta selvitystyötä ja keskustelua

Eläketurvakeskus tuotti runsaasti taustaselvityksiä eri työryhmille mm. perhe-eläkkeistä, sote-uudistuksen mahdollisten työntekijäsiirtymisten vaikutuksista ja YEL-eläketurvan uudistamisesta, toimitusjohtaja Jukka Rantala kertoo ETK:n vuosikertomuksessa 2017. Myös julkaisutoiminta ja viestintä vilkastuivat, ja Eläketurvakeskus osallistui strategiansa mukaisesti aktiivisesti julkiseen keskusteluun. Myös kansainvälinen yhteydenpito tiivistyi. Eläketurvakeskus paransi edelleen asiakkaiden sähköisiä palveluja. Eläketurvakeskuksen palveluksessa toimi vuoden 2017 lopussa 333 henkilöä. Henkilömäärä aleni […]

Kuntoutusyhteistyö tuo tuloksia

Kolme viidestä työeläkekuntoutujasta palaa työelämään. Kuntoutuksen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä kehitetään edelleen, jotta kuntoutuja saa tarvitsemansa tuen ja ohjautuu kuntoutukseen ilman turhia viiveitä.

Taloustieteen professori Francesca Bettio kertoo Työeläke-lehdessä näkemyksiään eläke-erojen syistä EU-alueella. (Kuva: Jenni Meronen)

Työeläke-lehti: Eläke-erot yleisiä EU-alueella

Huhtikuun Työeläke-lehti visualisoi keskieläkkeet Suomen kartalle ja piirtää naisten ja miesten eläke-erot maakunnittain. Lisäksi lehti kertoo ulkomaille maksettujen eläkkeiden top-maat sekä nostaa puheenaiheeksi eläke-erot EU-alueella.

Työeläketietoutta kesäkuussa

Työeläkeasioiden perusteet -kurssilla saat yleiskuvan Suomen työeläkejärjestelmästä. Kurssin käytyäsi hallitset pääperiaatteet eläke-etuuksista ja eläkkeen määräytymisestä. Koulutus koostuu kahdesta tapaamisesta, tiloissamme Helsingin Itä-Pasilassa ja itseopiskelusta verkossa.

Uutinen
Tulorekisteri 2019

Tulorekisteri edellyttää valmistautumista

Tulorekisteri tulee käyttöön vuoden 2019 alusta. Siihen kannattaa alkaa valmistautua yrityksissä. Palkkahallinnon järjestelmiin tarvitaan päivityksiä ja muutoksia. Tulorekisterin myötä yritysten ei enää tarvitse ilmoittaa palkkatietoja monelle eri viranomaiselle. Ne ilmoitetaan keskitetysti tulorekisteriin, josta ne välitetään edelleen eri viranomaisille. Vuotta myöhemmin, 2020, tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläkkeet ja muut etuudet.

Kattava tilastojulkaisu eläkkeellesiirtymisiästä

Vuonna 2017 työeläkkeelle siirryttiin keskimäärin 61,2-vuotiaina. Työeläkkeelle siirtyi 75 000 henkilöä, joista kolme neljästä jäi vanhuuseläkkeelle. Eläkkeelle siirtymiseen liittyvän tilastotiedon lisäksi tuoreesta julkaisusta löytyy kiinnostavaa tietoa esimerkiksi eri ikäisten työllisyysasteista.

Vuosikertomus 2017 uutiskuva

Vuosikertomus 2017: Vilkasta selvitystyötä ja keskustelua

Eläketurvakeskus tuotti runsaasti taustaselvityksiä eri työryhmille mm. perhe-eläkkeistä, sote-uudistuksen mahdollisten työntekijäsiirtymisten vaikutuksista ja YEL-eläketurvan uudistamisesta, toimitusjohtaja Jukka Rantala kertoo ETK:n vuosikertomuksessa 2017. Myös julkaisutoiminta ja viestintä vilkastuivat, ja Eläketurvakeskus osallistui strategiansa mukaisesti aktiivisesti julkiseen keskusteluun. Myös kansainvälinen yhteydenpito tiivistyi. Eläketurvakeskus paransi edelleen asiakkaiden sähköisiä palveluja. Eläketurvakeskuksen palveluksessa toimi vuoden 2017 lopussa 333 henkilöä. Henkilömäärä aleni […]

Kuntoutusyhteistyö tuo tuloksia

Kolme viidestä työeläkekuntoutujasta palaa työelämään. Kuntoutuksen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä kehitetään edelleen, jotta kuntoutuja saa tarvitsemansa tuen ja ohjautuu kuntoutukseen ilman turhia viiveitä.

Työeläketietoutta kesäkuussa

Työeläkeasioiden perusteet -kurssilla saat yleiskuvan Suomen työeläkejärjestelmästä. Kurssin käytyäsi hallitset pääperiaatteet eläke-etuuksista ja eläkkeen määräytymisestä. Koulutus koostuu kahdesta tapaamisesta, tiloissamme Helsingin Itä-Pasilassa ja itseopiskelusta verkossa.

Saksan ja Espanjan eläkejärjestelmät

Millaiset eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmät ovat Saksalla ja Espanjalla? Koulutuksessa kuulijat saavat kokonaiskuvan kyseisten maiden tavasta järjestää eläketurva. Luvassa tietoa nykyhetkestä ja suunnitteilla olevista muutoksista.

pääoma-arvokerroin

Uudistettu käsikirja pääoma-arvokertoimista

Kuolevuusperusteen muutos vuoden 2016 lopussa vaikutti merkittävästi pääoma-arvokertoimien laskentaan. Uudistetussa Pääoma-arvokertoimet-käsikirjassa esitellään, miten TyEL:n mukaisen eläkevakuutuksen uusi kaksiosainen kuolevuusmalli otetaan huomioon pääoma-arvokertoimien laskennassa.

Tiedote
Taloustieteen professori Francesca Bettio kertoo Työeläke-lehdessä näkemyksiään eläke-erojen syistä EU-alueella. (Kuva: Jenni Meronen)

Työeläke-lehti: Eläke-erot yleisiä EU-alueella

Huhtikuun Työeläke-lehti visualisoi keskieläkkeet Suomen kartalle ja piirtää naisten ja miesten eläke-erot maakunnittain. Lisäksi lehti kertoo ulkomaille maksettujen eläkkeiden top-maat sekä nostaa puheenaiheeksi eläke-erot EU-alueella.

Keskieläke 1 656 euroa kuukaudessa

Suurimmat keskimääräiset kokonaiseläkkeet maksettiin Uudellamaalla Kauniaisissa, pienimmät Etelä-Pohjanmaalla Isojoella. Lähes 40 prosentilla eläke jää alle 1 250 euron kuukaudessa. Joka toisessa kunnassa on eläkkeensaajia jo yli 40 prosenttia, ja 35 kunnassa yli puolet väestöstä.

Eläkkeellesiirtymisikä nousi hieman

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan suomalaiset jäivät työeläkkeelle viime vuonna keskimäärin 61,2-vuotiaana, noin kuukauden myöhempään kuin vuonna 2016. Työeläkkeelle siirtyi 75 000 henkilöä, joista kolme neljästä jäi vanhuuseläkkeelle.

Ihmishahmot rivissä

Työeläkevakuutettu keskipalkka reilut 2 800 euroa

Suurimmat ansiot ovat yksityisellä sektorilla työskentelevillä nelikymppisillä miehillä, keskimäärin 4 000 euroa kuukaudessa. Pienimmät ansiot ovat työuraansa aloittelevilla naisilla. Miesten ansiot ovat keskimäärin 800 euroa naisia suurempia.