Ajankohtaislistaus
21.9.2022

Pitkän kaamosajan lisäksi Suomeen muuttavan saattaa yllättää byrokratiaan liittyvät asiat. Eläketurvakeskuksessa tehdään töitä yksin ja yhdessä eri toimijoiden kanssa, jotta sosiaalivakuuttamiseen liittyvät asiat olisivat ymmärrettäviä ulkomailta Suomeen tuleville.

– Työvoima liikkuu korona-ajan jälkeen entiseen malliin, havaintojen mukaan jopa enemmän. Tiedon tarve on kasvava ja jatkuva, kertoo erityisasiantuntija Hanna Hyttinen Eläketurvakeskuksen ulkomaanpalvelujen osastolta.

Eläketurvakeskus neuvoo ulkomaantyön vakuuttamiseen ja eläkkeen hakemiseen liittyvissä asioissa sekä antaa ratkaisuja Suomen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta ulkomaantyöhön​.

– Se, miten sosiaaliturva Suomessa on järjestetty ja mitä velvoitteita työnantajalla ja yrittäjillä on, vaatii usein selventämistä ulkomailta tuleville. Selvittelyä vaativia tilanteita tulee myös erityisesti, jos työskentelyä tai yritystoimintaa tehdään useassa maassa samaan aikaan. Tällöin Eläketurvakeskuksessa ratkaistaan, minkä maan lainsäädäntöä kulloinkin sovelletaan, Hyttinen kertoo.

Hyttisen mukaan Suomessa työskennelleelle ulkomaalaiselle voi tulla yllätyksenä se, että Suomessa työstä kertynyttä eläkettä ei saa mukaansa ulkomaille muutettaessa vaan kertynyt eläke jää odottamaan Suomeen, josta sitä tulee hakea eläkeiässä.

Toisaalta positiivisena yllätyksenä tulee usein se, että jopa lyhyt Suomessa tehty työ kartuttaa eläkettä ja se maksetaan kaikkialle maailmassa.

Ulkomailta Suomeen tulevan voi olla vaikea myös hahmottaa, mitä kukin viranomainen tekee sosiaaliturvan kentällä. Asiointi vieraalla kielellä tuo myös omat haasteensa.

Oppaita, palveluja ja viranomaisyhteistyötä

–  Viranomaisten ja eri vakuutustoimijoiden tekemä yhteistyö on avainasemassa, kun mietitään palveluja ulkomailta Suomeen tuleville. Eläketurvakeskus on mukana useissa eri kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, joissa työvoiman liikkuvuutta pyritään helpottamaan ja neuvontaa parantamaan, Hyttinen kertoo.

Esimerkki tällaisesta viranomaisyhteistyöstä on Suomi.fi -palvelussa syyskuun alussa lanseeratut oppaat Suomeen tuleville. Yrityksen laajentaminen ulkomailta Suomeen sekä Töihin Suomeen -oppaissa annetaan tietoa eri vastuista ja velvollisuuksista sekä tarjolla olevista palveluista.

Syyskuun lopussa Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Verohallinto ja Eläketurvakeskus järjestävät Reilua työelämää -tilaisuuden. Tilaisuus pureutuu ulkomaista työvoimaa, alihankintaa ja vuokratyötä koskeviin kysymyksiin, mm. harmaan talouden torjuntaan, työsuojelun parantamiseen ja viranomaisten tekemiin valvontahavaintoihin.

– Eläketurvakeskus tuo tilaisuuteen havaintoja liittyen kevytyrittäjyyteen, joka on kasvava työnteon muoto ulkomailta Suomeen tulevilla. Rajanveto siinä, että vakuutetaanko työ yrittäjän eläkelain (YEL) vai työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan, voi olla joissakin tapauksissa epäselvä ja aiheuttaa näin tarvetta mm. vakuuttamisen valvonnalle.

Samaisia teemoja ratkotaan myös EU-tasolla. Euroopan Unionin työviranomaisen ELAn seminaarissa 14. syyskuuta mietittiin rajat ylittäviä keinoja viranomaisyhteistyön kehittämiseksi työn liikkuvuuden kasvaessa.

Eläketurvakeskus on koonnut omille verkkosivuilleen kattavan paketin työeläkevakuuttamisesta sekä eläketurvasta Suomeen tuleville että Suomesta lähteville. Työnantajille on tarjolla myös verkkopalvelu, jolla voi selvittää, mitä sosiaalivakuutusmaksuja työntekijästä on maksettava, kun työntekijä tulee työskentelemään Suomeen tai lähtee töihin ulkomaille.

Kuva: Katri Lehtola

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.