Tillbaka till Aktuellt
21.9.2022

Vid sidan av det långa vintermörkret kan byråkratiska ärenden överraska dem som flyttar till Finland. På Pensionsskyddscentralen arbetar man vi själva och tillsammans med olika aktörer för att frågor som gäller socialförsäkringen ska vara begripliga för dem som är nya i Finland.

– Efter coronatiden är arbetskraften lika rörlig som förr, enligt iakttagelser rentav rörligare. Information behövs i ökande grad och kontinuerligt, säger specialsakkunnig Hanna Hyttinen på Pensionsskyddscentralens avdelning för utlandstjänster.

Pensionsskyddscentralen ger råd om försäkring av utlandsarbete och ansökan om pension och träffar avgöranden om tillämpningen av finsk socialförsäkringslagstiftning på arbete utomlands.

– Hur den sociala tryggheten har ordnats och vilka skyldigheter arbetsgivare och företagare har behöver ofta förklaras för dem som kommer från utlandet. Situationer som behöver utredas uppstår ofta också när en person arbetar som anställd eller företagare i flera länder parallellt. Då avgör Pensionsskyddscentralen vilket lands lagstiftning som tillämpas i fallet, säger Hyttinen.

Enligt Hyttinen kan det vara en överraskning för utlänningar som arbetat i Finland att man inte kan ta med sig sin intjänade pension från Finland när man flyttar bort, utan den stannar kvar i Finland och väntar på att man ansöker om den när man uppnår pensionsåldern.

Å andra sidan är det ofta en positiv överraskning att också kortvarigt arbete i Finland ger rätt till pension, som betalas ut till alla länder i världen.

Olika myndigheters uppgifter inom den sociala trygghetens fält kan också vara svåra att uppfatta för dem som kommer från utlandet. Att sköta ärenden på ett främmande språk medför också utmaningar.

Vägledningar, tjänster och myndighetssamarbete

– Samarbetet mellan myndigheter och olika försäkringsaktörer är i en nyckelställning när man tar fram tjänster för dem som kommer till Finland från utlandet. Pensionsskyddscentralen medverkar i flera olika nationella och internationella nätverk, där man eftersträvar att underlätta arbetskraftens rörlighet och förbättra rådgivning, säger Hyttinen.

Ett exempel på sådant myndighetssamarbete är de guider som i början av september lanserades på webbplatsen Suomi.fi för dem som kommer till Finland. I guiderna Expansion av företag från utlandet till Finland och Arbeta i Finland ges information om olika ansvar och skyldigheter och om tillgängliga tjänster.

I slutet av september ordnar Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Skatteförvaltningen och Pensionsskyddscentralen en tillställning med rubriken Reilua työelämää. Där behandlas frågor som gäller utländsk arbetskraft, underleveranser och hyrd arbetskraft, bl.a. motarbetande av grå ekonomi, förbättrat arbetarskydd och myndigheternas tillsynsobservationer.

– Pensionsskyddscentralen bidrar med iakttagelser om arbete som lättföretagare, som är en växande form av arbete bland människor som kommit till Finland från utlandet. I en del fall kan det vara oklart om arbetet ska försäkras enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för arbetstagare (ArPL), vilket bl.a. medför behov av övervakning av försäkringen.

Samma teman dryftas också på EU-nivå. På ett seminarium som ordnades av Europeiska arbetsmyndigheten ELA 14.9 diskuterades gränsöverskridande metoder för att utveckla myndighetssamarbetet när arbetets rörlighet ökar.

På sin egen webbplats har Pensionsskyddscentralen sammanställt ett omfattande informationspaket om arbetspensionsförsäkringen och pensionsskyddet för dem som kommer till Finland och dem som lämnar Finland. För arbetsgivarna finns också en webbtjänst där man kan reda ut vilka socialförsäkringsavgifter som ska betalas för en arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta här eller reser utomlands för att arbeta i ett annat land.

Foto: Katri Lehtola

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.