Ajankohtaislistaus
29.6.2021

Eläketurvakeskuksen taskutilasto on ilmestynyt. Näppärästi taskuun mahtuva tilastojulkaisu sisältää eläketurvaan liittyviä tilastotietoja, aikasarjoja ja graafeja. Tuoreimmat luvut ovat viime vuoden lopulta.

Taskutilasto on suunnattu sekä suurelle yleisölle että työeläkealalla toimiville asiantuntijoille. Sen avulla on helppo hahmottaa kokonaiskuva suomalaisesta eläketurvasta ja siinä tapahtuneista muutoksista.

Keskeiset luvut löytyvät esimerkiksi seuraavista teemoista: eläkemeno, työeläkemaksut, eläkkeensaajat, työeläkkeelle siirtyneet ja työkyvyttömyyseläkkeet.

Suomalaisten eläke keskimäärin 1 762 euroa

Taskutilasto kertoo, että Suomessa on 1,5 miljoonaa omaa eläkettä saavaa henkilöä. Heidän osuutensa yli 16-vuotiaasta väestöstä on kolmannes.

Keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 762 euroa kuukaudessa. Miesten keskieläke oli lähes 2 000 euroa ja naisten lähes 1 600 euroa kuukaudessa.

Viime vuonna eläkkeitä maksettiin yhteensä 33 miljardia euroa. Eläkemenojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 14 prosenttia.

Julkaisu on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä digiversiona ja myöhemmin paperijulkaisuna.

Taskutilasto 2021
Pensionsskyddscentralens fickstatistik 2021
Pocket Statistics 2021

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.