Tillbaka till Aktuellt
29.6.2021

Pensionsskyddscentralens fickstatistik har utkommit. Statistikpublikationen i behändigt fickformat innehåller statistikuppgifter om pensionsskyddet, tidsserier och grafer. De färskaste siffrorna är från slutet av fjolåret.

Fickstatistiken är riktad till både den stora publiken och sakkunniga inom arbetspensionssektorn. Med hjälp av den är det enkelt att skapa sig en helhetsbild av det finländska pensionsskyddet och de förändringar som skett i det. 

Centrala siffror finns till exempel om följande ämnesområden: pensionsutgiften, arbetspensionsavgifter, pensionstagare, nypensionerade med arbetspension och sjukpensioner.

Finländarnas pension 1 762 euro i genomsnitt

Fickstatistiken berättar att i Finland finns 1,5 miljoner personer som får egen pension. Deras andel av befolkningen över 16 år är en tredjedel. 

Den genomsnittliga totalpensionen är 1 762 euro i månaden. Männens medelpension var nära 2 000 euro och kvinnornas nära1 600 euro i månaden.

I fjol betalades sammanlagt 33 miljarder euro i pensioner. Pensionsutgifterna i proportion till bruttonationalprodukten var 14 procent. 

Publikationen finns på finska, svenska och engelska i digital form och senare också i tryckt form. 

Taskutilasto 2021 
Pensionsskyddscentralens fickstatistik 2021 
Pocket Statistics 2021

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.