Ajankohtaislistaus
9.1.2024
Kuva: Katri Lehtola

Vaikka työnantajilla olisi rekrytointivaikeuksia, he eivät välttämättä ole muita työnantajia halukkaampia palkkaamaan yli 55-vuotiaita. Rekrytointivaikeuksia kokevat työnantajat panostavat iäkkäämpien työntekijöiden palkkaamiseen vain, jos heillä on keskimääräistä myönteisempi käsitys vanhemmista työntekijöistä. Tämä käy ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimusartikkelissa.

Mielikuvat vanhemmista työntekijöistä näyttävät vaikuttavan työnantajien aikomuksiin hyödyntää iäkkäämpää työvoimaa. Rekrytointivaikeuksien voisi olettaa lisäävän kiinnostusta vanhempaan työvoimaan. Tutkimuksen mukaan näin ei kuitenkaan käy kaikkien työnantajien kohdalla.

– Kielteiset ikästereotypiat todennäköisesti jarruttavat osaa työnantajista, vaikka enemmistö työnantajista suhtautuu vanhempien työntekijöiden palkkaamiseen myönteisesti, erikoistutkija Aart-Jan Riekhoff Eläketurvakeskuksesta toteaa.

Eläkkeelle siirtyneet ovat joustavaa työvoimaa

Rekrytointivaikeuksia kokevat työnantajat ovat tutkimuksen mukaan kuitenkin muita työnantajia halukkaampia työllistämään jo eläkkeelle siirtyneitä työntekijöitä. Tämä saattaa johtua siitä, että eläkkeelle siirtyneet ovat työnantajille tuttua, osaavaa työvoimaa ja lisäksi eläkeläiset haluavat usein työskennellä osa-aikaisesti tai satunnaisesti.

– Eläkkeellä olevat ovat työnantajille joustava työvoimareservi. Työnantajat saattavat ajatella, ettei eläkeläisiin tarvitse sitoutua työntekijöinä, Riekhoff pohtii.

Työnantajat eivät hyödynnä riittävästi lähellä vanhuuseläkeikää olevien työvoimapotentiaalia

Lähellä vanhuuseläkeikää olevilla tai juuri eläkeiän ylittäneillä on usein halua ja kykyä työskennellä, mutta moni ei syystä tai toisesta työllisty.

– Työvoimapula ja väestön vanheneminen aiheuttavat haasteita paitsi työmarkkinoille myös eläkejärjestelmien kestävyydelle pitkällä aikavälillä. Näihin haasteisiin etsitään ratkaisua esimerkiksi maahanmuutosta. Kuitenkin lähellä vanhuuseläkeikää olevat ovat jo käytettävissä olevaa työvoimaa, jota työnantajat eivät hyödynnä riittävästi, Riekhoff sanoo.

Työnantajien tietoisuutta vanhempien työntekijöiden osaamisesta tulisi vahvistaa

Riekhoffin mukaan työnantajien tietoisuutta vanhempien työntekijöiden kokemuksesta ja osaamisesta tulisi lisätä.

– Työnantajia tulisi myös tukea sopeutumisessa työvoiman ikääntymiseen. Lisäksi ikästereotypioita pitäisi pyrkiä hälventämään työpaikoilla mutta myös laajemmin koko yhteiskunnassa.

Tutkimus perustuu vuonna 2021 suomalaisille työnantajille tehtyyn kyselyyn, jossa selvitettiin työnantajien näkemyksiä työurien pidentämisestä ja eläkeiästä. Kyselyyn vastasi lähes 1 700 yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikkaa.

Tutkimusartikkeli on julkaistu International Journal of Manpower -lehdessä.

Artikkeli Julkarissa

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.