Tillbaka till Aktuellt
9.1.2024
Bild: Katri Lehtola

Arbetsgivare med rekryteringssvårigheter är inte nödvändigtvis mera villiga än andra arbetsgivare att anställa personer över 55 år. Arbetsgivare som upplever rekryteringssvårigheter satsar på anställning av äldre arbetstagare endast om de har en mer positiv uppfattning av äldre arbetstagare än genomsnittet. Det här framgår i Pensionsskyddscentralens (PSC) forskningsartikel.

Uppfattningen av äldre arbetstagare verkar inverka på arbetsgivarnas planer på att anlita äldre arbetskraft. Man kunde anta att rekryteringssvårigheter skulle öka på intresset att anställa äldre arbetskraft. Enligt forskningsresultaten är fallet ändå inte så för alla arbetsgivare.   

– Negativa stereotyper om äldre gör antagligen en del av arbetsgivarna tveksamma, även om majoriteten av arbetsgivarna förhåller sig positiva till att anställa äldre arbetstagare, konstaterar specialforskare Aart-Jan Riekhoff från Pensionsskyddscentralen.

Pensionerade är flexibel arbetskraft

De arbetsgivare som upplever rekryteringssvårigheter är enligt undersökningen ändå mer villiga än andra arbetsgivare att anställa arbetstagare som redan gått i pension. Det här kan bero på att de pensionerade för arbetsgivarna är bekant och kunnig arbetskraft och dessutom vill pensionärer ofta arbeta på deltid eller tillfälligt. 

– De pensionerade är en flexibel arbetskraftsreserv för arbetsgivarna. Arbetsgivarna tänker eventuellt att de inte behöver förbinda sig vid pensionärerna som arbetstagare, säger Riekhoff.

Arbetsgivarna använder sig inte tillräckligt av arbetskraftspotentialen som finns i dem som närmar sig pensionsåldern

De nära pensionsåldern eller de som just passerat pensionsåldern känner ofta att de vill arbeta och har en förmåga till det, men många får inte ett jobb på grund av en eller annan orsak. 

– Arbetskraftsbrist och en åldrande befolkning medför utmaningar såväl för arbetsmarknaden som pensionssystemens hållbarhet på lång sikt. Lösningar på detta söks till exempel genom invandring. Ändå är personerna kring pensionsåldern arbetskraft som finns färdigt tillgänglig, som arbetsgivarna inte använder i tillräcklig utsträckning, säger Riekhoff.

Arbetsgivarnas kännedom om äldre arbetstagares kunnande borde stärkas

Enligt Riekhoff borde arbetsgivarnas kännedom om äldre arbetstagares erfarenheter och kunnande ökas.  

– Arbetsgivarna borde också stödjas vid anpassningen till den åldrande arbetskraften. Dessutom borde stereotyper om äldre skingras på arbetsplatserna men också bredare i hela samhället.  

Undersökningen grundar sig på en enkät från år 2021 som riktade sig till finländska arbetsgivare och vars syfte var att utreda arbetsgivarnas uppfattningar om längre arbetsliv och pensionsåldern. Enkäten besvarades av närmare 1 700 arbetsplatser inom den privata och offentliga sektorn.  

Forskningsartikeln finns publicerad i tidskriften International Journal of Manpower.

Artikeln i Julkari

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.