Ajankohtaislistaus
3.2.2023

Eläketurvakeskus (ETK) myöntää vuosittain ansiokkaalle pro gradu -työlle tunnustuspalkinnon. Palkinnon arvo on 2 000 euroa. Opiskelija, jätä hakemus viimeistään 19.3.2023.

Tunnustuspalkinto myönnetään tutkielmalle, jonka aihe on eläketurvan kannalta kiinnostava ja jonka toteutus on korkeatasoinen.

Eläketurvaa voi tutkia monessa eri oppinaineessa ja hyvin eri näkökulmista. Palkintoa voivat hakea niin yhteiskuntatieteilijät, humanistit kuin matemaatikotkin.

– Tunnustuspalkinto jaetaan nyt kuudennen kerran, ja toivomme tänäkin vuonna runsaasti hyviä ehdotuksia, ETK:n tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen sanoo.

Pro gradu -palkintoa koskevat hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen tutkimus(at)etk.fi viimeistään 19.3.2023. Palkinnon voittaja julkistetaan touko-kesäkuun vaihteessa.

Viime vuonna palkinto myönnettiin yhteiskuntatieteiden maisteri Heidi Tuohimaalle. Hän tutki Lapin yliopistolle tehdyssä opinnäytetyössään työeläkeyhtiöitä koskevaa uutisointia ja sen kehystämistä Helsingin Sanomissa. 

Lisätietoa palkinnosta ja sen hakemisesta

Kuva: Katri Lehtola

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.