Tillbaka till Aktuellt
3.2.2023

Pensionsskyddscentralen (PSC) belönar årligen en förtjänstfull pro gradu-avhandling. Priset är värt 2 000 euro. Lämna in ansökan senast 19.3.2023.

Priset ges för en avhandling med ett tema som är intressant ur pensionsperspektiv och med ett högklassigt utförande. 

Pensionsskyddet kan studeras inom många olika läroämnen och ur mycket olika perspektiv.  Priset kan sökas av såväl samhällsvetare, humanister som matematiker. 

Vi delar ut priset för sjätte gången nu och hoppas på många goda förslag också i år, säger Susan Kuivalainen, chef för PSC:s forskningsavdelning. 

Ansökningarna om pro gradu-priset ska lämnas in per e-post till adressen tutkimus(at)etk.fi senast 19.3.2023. Prismottagaren offentliggörs vid månadsskiftet maj-juni. 

I fjol var det Heidi Tuohimaa, Lapplands universitet, som fick priset. I sin pro gradu-avhandling undersökte hon nyhetsrapporteringen om arbetspensionsbolag och inramningen av den i dagstidningen Helsingin Sanomat. 

Läs mer om priset och hur man ansöker om det

Foto: Katri Lehtola

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.