Kati Kuitto

Erikoistutkija, Dr.phil.
029 411 2479

Blogi:

Etk.fi

Lataa jpg-valokuva

Tutkimusaiheet

  • vertaileva hyvinvointivaltiotutkimus
  • eläkejärjestelmät ja eläkepolitiikka kansainvälisessä vertailussa
  • sosiaaliturva ja sosiaalipolitiikka
  • politiikan diffuusio

Esittely

Tutkin hyvinvointivaltion ja sosiaalipolitiikan kehitystä kansainvälisesti vertailevasta näkökulmasta. Tutkijana minua kiinnostaa erityisesti eläketurvan riittävyys ja eläkepoliittiset ratkaisut eri maissa sekä sosiaaliturvan kehitys muuttuvien työmarkkinoiden ja työurien puitteissa. Olen myös tarkastellut muiden maiden esimerkkien ja niistä oppimisen roolia sosiaalipolitiikan uudistuksissa.

Ennen Eläketurvakeskukselle siirtymistäni toimin tutkijana ja luennoitsijana Greifswaldin yliopistossa Saksassa. Olen vastuullinen tutkija Comparative Welfare Entitlements Data -projektissa, joka tuottaa sosiaaliturvaa mittaavaa kansainvälistä pitkäaikaisdataa vertailevaan tutkimuskäyttöön.

Julkaisuja ETK:n sarjoissa

Kuivalainen, S. & Rantala, J. & Ahonen, K. & Kuitto, K. & Palomäki, L.-M. (toim.) 2017. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017.

Ahonen, K. & Kuitto, K. & Palomäki, L.-M. (2017) Eläkeikäisten toimeentulo ja pienituloisuus eurooppalaisessa vertailussa. Teoksessa Kuivalainen, S. & Rantala, J. & Ahonen, K. & Kuitto, K. & Palomäki, L.-M. (toim.) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017.

Julkaisuja muualla

Helmdag, J. & Kuitto, K. (2018) Independent policy learning: Contextual diffusion of active labour market policies. In: Dunlop, C. & Radaelli, C. & Trein, P. (eds.) Learning in Public Policy. Analysis, Modes and Outcomes. Houndsmills/Basingstoke: Palgrave. 317–346.

Kuitto, K. (2018) Measuring welfare entitlement generosity in developing welfare states: the case of post-communist countries in Central and Eastern Europe, in: Social Indicators Research 136(1): 203–224 (First Online 17 December 2016).

Vidlund, M. & Väänänen, N. & Mielonen, A. & Kuitto, K. (2017) Pension system design and intergenerational redistribution: applying Musgrave’s rule in a comparative setting, in: Review of Sociology 27(4): 40–60.

Kuitto, K. (2016) From social security to social investment? Compensating and social investment welfare policies in a life course perspective.  Journal of European Social Policy 26(5), 442-459. Accepted manuscript version.

Kuitto, K. & Helmdag, J. (2016) Extending the tail end of working lives: How policies shape labour market participation and retirement of older workers. Manuscript version September 2016.

Helmdag, J. & Kuitto, K. (2016) Interdependent Learning from Policy Success: Contextual Diffusion of Active Labour Market Policies. Greifswald Comparative Working Paper No. 10, September 2016.

Kuitto, K. (2016) Post-Communist Welfare States in European Context: Patterns of Welfare Policies in Central and Eastern Europe. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Kuitto, K. (2016) Miten mitata eläketurvan riittävyyttä? Työeläke 2:2016, 12–13. 

Scruggs, L. & Jahn, D. & Kuitto, K. (2014) Comparative Welfare Entitlements Dataset 2. Version 2014-03. University of Connecticut and University of Greifswald.

Jahn, D. & Kuitto, K. & Düpont, N. & Stephan, S. (2014) Uneven responsiveness to diffusion effects? Regional patterns of unemployment policy diffusion in Western and Eastern Europe. CWED Working Paper Series WP 02 – November 2014.

Kuitto, K. & Jahn, D. & Düpont, N. (2012) Welfare policy institutions in the enlarged EU – convergence, divergence or persistence? Greifswald Comparative Politics Working paper No. 1/2012.

Kuitto, K. (2011) More than just money: Patterns of disaggregated welfare expenditure in the enlarged Europe. Journal of European Social Policy 21(4), 348–364.

Jahn, D. & Kuitto, K. (2011) Taking Stock of Policy Performance in Central and Eastern Europe: Policy Outcomes Between Policy Reform, Transitional Pressure and International Influence. European Journal of Political Research 50(6), 719–748.