Kati Kuitto

Erikoistutkija, Dr.phil., dosentti
029 411 2479

Blogi:

Etk.fi

Lataa jpg-valokuva

Tutkimusaiheet

  • vertaileva hyvinvointivaltiotutkimus
  • eläkejärjestelmät ja eläkepolitiikka kansainvälisessä vertailussa
  • työurat ja eläketurva
  • sukupuolten erot työurilla ja eläkkeissä

Esittely

Tutkin hyvinvointivaltion ja sosiaalipolitiikan kehitystä kansainvälisesti vertailevalla otteella. Tutkijana minua kiinnostaa erityisesti sosiaali- ja eläketurvan kehitys muuttuvien työmarkkinoiden ja työurien puitteissa. Myös sukupuolten väliset erot työmarkkinoilla ja eläkkeissä kuuluvat tutkimusaiheisiini. Hyödynnän tutkimuksessani pääasiassa kvantitatiivisia pitkittäisaineistojen menetelmiä.

Olen myös vastuullinen tutkija Comparative Welfare Entitlements Data -projektissa, joka tuottaa sosiaalietuuksia mittaavaa pitkittäisdataa kansainvälistä vertailevaan tutkimuskäyttöön. EU COST Action CA17114 YOUNG-IN:ssa (Transdisciplinary solutions to cross-sectoral disadvantage in youth) olen mukana kehittämässä nuorten työmarkkinakiinnittymiseen ja sosiaalisen investoinnin politiikkaan liittyvää tutkimusta.

Julkaisuja ETK:n sarjoissa

Kuivalainen, S. & Rantala, J. & Ahonen, K. & Kuitto, K. & Palomäki, L.-M. (toim.) (2017) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017.

Ahonen, K. & Kuitto, K. & Palomäki, L.-M. (2017) Eläkeikäisten toimeentulo ja pienituloisuus eurooppalaisessa vertailussa. Teoksessa Kuivalainen, S. & Rantala, J. & Ahonen, K. & Kuitto, K. & Palomäki, L.-M. (toim.) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017.

Julkaisuja muualla

Kuitto, K. & Salonen, J. & Helmdag, J. (2019) Gender Inequalities in Early Career Trajectories and Parental Leaves: Evidence from a Nordic Welfare State. Julkaisussa Social Sciences, 2019, 8, 253: 1–17 (Special Issue on Family and Work: Parental Leave and Careers, edited by Ann-Zofie Duvander & Alison Koslowski). DOI: 10.3390/socsci8090253

Kuitto, K. & Salonen, J. & Helmdag, J. (2019) Perhevapaat työurariskinä? Trajektorianalyysi nuorten aikuisten työurapoluista. Yhteiskuntapolitiikka 2:2019, 197–205.

Kuivalainen, S. & Nivalainen, S. & Järnefelt, N. & Kuitto, K. (2018) Length of working life and pension income: Empirical evidence on gender and socioeconomic differences from Finland. In: Journal for Pension Economics and Finance, First View 27 September 2018.

Helmdag, J. & Kuitto, K. (2018) Independent policy learning: Contextual diffusion of active labour market policies. In: Dunlop, C. & Radaelli, C. & Trein, P. (eds.) Learning in Public Policy. Analysis, Modes and Outcomes. Houndsmills/Basingstoke: Palgrave. 317–346.

Kuitto, K. (2018) Measuring welfare entitlement generosity in developing welfare states: the case of post-communist countries in Central and Eastern Europe, in: Social Indicators Research 136(1): 203–224 (First Online 17 December 2016).

Vidlund, M. & Väänänen, N. & Mielonen, A. & Kuitto, K. (2017) Pension system design and intergenerational redistribution: applying Musgrave’s rule in a comparative setting. In: Review of Sociology 27(4): 40–60.

Kuitto, K. (2016) From social security to social investment? Compensating and social investment welfare policies in a life course perspective.  Journal of European Social Policy 26(5), 442-459. Accepted manuscript version.

Kuitto, K. & Helmdag, J. (2016) Extending the tail end of working lives: How policies shape labour market participation and retirement of older workers. Manuscript version September 2016.

Helmdag, J. & Kuitto, K. (2016) Interdependent Learning from Policy Success: Contextual Diffusion of Active Labour Market Policies. Greifswald Comparative Working Paper No. 10, September 2016.

Kuitto, K. (2016) Post-Communist Welfare States in European Context: Patterns of Welfare Policies in Central and Eastern Europe. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Kuitto, K. (2016) Miten mitata eläketurvan riittävyyttä? Työeläke 2:2016, 12–13. 

Scruggs, L. & Jahn, D. & Kuitto, K. (2014) Comparative Welfare Entitlements Dataset 2. Version 2014-03. University of Connecticut and University of Greifswald.

Jahn, D. & Kuitto, K. & Düpont, N. & Stephan, S. (2014) Uneven responsiveness to diffusion effects? Regional patterns of unemployment policy diffusion in Western and Eastern Europe. CWED Working Paper Series WP 02 – November 2014.

Kuitto, K. & Jahn, D. & Düpont, N. (2012) Welfare policy institutions in the enlarged EU – convergence, divergence or persistence? Greifswald Comparative Politics Working paper No. 1/2012.

Kuitto, K. (2011) More than just money: Patterns of disaggregated welfare expenditure in the enlarged Europe. Journal of European Social Policy 21(4), 348–364.

Jahn, D. & Kuitto, K. (2011) Taking Stock of Policy Performance in Central and Eastern Europe: Policy Outcomes Between Policy Reform, Transitional Pressure and International Influence. European Journal of Political Research 50(6), 719–748.