Noora Järnefelt

Erikoistutkija, YTT
Työurat ja eläkkeelle siirtyminen
029 411 2152

Blogi:

Etk.fi

Lataa jpg-valokuva

Tutkimusaiheet

  • sosioekonomiset erot työurissa ja eläkkeelle siirtymisessä
  • työurien pituus ja vakaus
  • eläkkeelle siirtyminen
  • muutokset työmarkkinoille osallistumisessa ja työelämän laadussa

Esittely

Tutkimusalueeni on työurat ja eläkkeelle siirtyminen. Tutkimushankkeeni koskevat muun muassa seuraavia aiheita: työssä ja eläkkeellä vietetyn ajan jakautuminen elinkaarella; työmarkkinoille osallistumisessa, työelämän laadussa ja eläkkeelle siirtymisessä tapahtunut kehitys ja muutokset; työurien yhteys eläkkeelle siirtymiseen ja eläketasoon; väestöryhmien väliset erot näissä ilmiöissä. Koulutustaustani on sosiologiassa ja yhteiskuntapolitiikassa.

Julkaisuja ETK:n sarjoissa

Satu Nivalainen & Noora Järnefelt (2017) Eläkeaikeet ja toteutunut eläkkeelle siirtyminen: sukupuolen, työskentelysektorin ja muuttuneiden elämäntilanteiden vaikutukset. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 06/2017

Noora Järnefelt (toim.) Työolot ja työurat – tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016.

Noora Järnefelt & Satu Nivalainen (2016) Miksi julkisella sektorilla aiotaan myöhemmin vanhuuseläkkeelle kuin yksityisellä? Teoksessa Järnefelt, N. (toim.) Työolot ja työurat– tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016.

Mikko Laaksonen & Juha Rantala & Noora Järnefelt & Jari Kannisto (2016) Työkyvyttömyyden vuoksi menetetty työura. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2016.

Noora Järnefelt & Riku Perhoniemi & Pirjo Saari (2014) Työolot ja eläkeajatukset 2013. Eläketurvakeskuksen raportteja 08/2014.

Noora Järnefelt & Satu Nivalainen & Sampsa Salokangas & Hannu Uusitalo (2014) Sosioekonomiset erot – työurat, eläkkeelle siirtyminen ja eläkejärjestelmä. Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2014. 

Noora Järnefelt & Mikko Kautto & Markku Nurminen & Janne Salonen (2013) Työurien pituuden kehitys 2000-luvulla. Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2013.

Noora Järnefelt (2010) Education and Longer Working Lives: A longitudinal study on education differences in the late exit from working life of older employees in Finland. Finnish Centre for Pensions, Studies 2010:1.

Julkaisuja muualla

Kuivalainen, S. & Nivalainen, S. & Järnefelt, N. & Kuitto, K. (2018) Length of working life and pension income: Empirical evidence on gender and socioeconomic differences from Finland. In: Journal for Pension Economics and Finance, First View 27 September 2018.