Tillbaka till Aktuellt
12.11.2019
Eläkeläinen kolikko ja kukkaro kädessä.

I en bakgrundsutredning av skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner har det sammanställts forskning och statistik som belyser skillnader i fråga om pension och faktorer som har ett samband med dem.  Rapporten ges ut av social- och hälsovårdsministeriet och ger aktuellt faktaunderlag för den offentliga debatten och beslutsfattandet.

Utredningen har skrivits av sakkunniga på Pensionsskyddscentralen och ingår i projektet Pensionsskillnader mellan kvinnor och män, som koordineras av social- och hälsovårdsministeriet. Syftet med projektet är att väcka diskussion om skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner och öka medborgarnas och beslutsfattarnas kunskaper om orsakerna till skillnaderna.  

Pensionsskyddscentralen deltar i projektet tillsammans med Fpa och Arbetspensionsförsäkrarna Tela.

Kvinnors pensioner är i genomsnitt en femtedel lägre än mäns

Eftersom pensionen tillväxer på basis av arbetsinkomsterna, återspeglas löneskillnaderna kraftigt i pensionsskillnaderna.  Kvinnors lägre medelinkomst anknyter till en segregerad arbetsmarknad med kvinnliga och manliga yrken och till att lönenivån inom branscher med kvinnor i majoritet är lägre än genomsnittet.   

Skillnaderna i löner och pensioner ökar delvis också till följd av att familjeledigheter fördelas ojämnt mellan män och kvinnor, i synnerhet genom långa perioder med hemvårdsstöd.   

Med tanke på individens ekonomi accentueras pensionsskillnadernas betydelse mer än tidigare, eftersom tiden som pensionär blir allt längre i och med att livslängden ökar.  

SHM:s pressmeddelande

Rapporten om pensionsskillnader mellan kvinnor och män
Naisten ja miesten eläke-erot Katsaus tutkimukseen ja tilastoihin. Susan Kuivalainen, Noora Järnefelt, Kati Kuitto ja Suvi Ritola. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:66

Närmare om rapporten:
Avdelningschef Susan Kuivalainen, tfn 029 411 2184, susan.kuivalainen(at)etk.fi
Specialforskare Noora Järnefelt, tfn. 029 411 2152, noora.jarnefelt(at)etk.fi
Specialforskare Kati Kuitto, tfn 029 411 2479, kati.kuitto(at)etk.fi
Specialsakkunnig Suvi Ritola, tfn 029 411 2634, suvi.ritola(at)etk.fi

Foto: iStock

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.