Susan Kuivalainen

Osastopäällikkö, tutkimus
VTT, dosentti
029 411 2184 / 050 512 0062

Blogi:

Etk.fi, Taloustaito.fi

Lataa jpg-valokuva

Tutkimusaiheet

  • eläke- ja sosiaaliturva
  • tulot ja toimeentulo
  • sosiaalipolitiikka

Esittely

Toimin tutkimusosaston osastopäällikkönä ja vastaan täällä tehtävästä eläketurvan arviointia ja kehittämistä tukevasta tutkimustoiminnasta. Tutkimusaiheeni ovat liittyneet sosiaaliturvajärjestelmiin, vertailevaan sosiaalipolitiikkatutkimukseen sekä väestön hyvinvoinnin tutkimukseen. Viimeaikainen tutkimustoimintani on käsitellyt eläkeläisten toimeentuloa.

Eläketurvakeskukseen siirryin vuonna 2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, jossa toimin tutkimusprofessorina vähimmäisturvayksikössä. Tätä ennen työskentelin opetustehtävissä Turun yliopistossa.

Julkaisuja ETK:n sarjoissa

Kati Ahonen & Susan Kuivalainen & Jyri Liukko & Satu Nivalainen & Liisa-Maria Palomäki & Anu Polvinen (toim.) (2019) Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2019.

Juha Rantala & Marjukka Hietaniemi & Heidi Nyman & Mikko Laaksonen & Susan Kuivalainen (toim.) (2017)  Työkyvyttömyyseläkkeensaajien eläketurva ja toimeentulo 2000-luvulla. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2017.

Sanna Tenhunen & Ilpo Airio & Olli Kangas & Karoliina Koskenvuo & Susan Kuivalainen (toim.) (2017) Eläketiedon merkitys – Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta.  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2017.

Susan Kuivalainen & Juha Rantala & Kati Ahonen & Kati Kuitto & Liisa-Maria Palomäki (toim.) (2017) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017.

Julkaisuja muualla

Kuivalainen, S. & Järnefelt, N. & Kuitto, K. & Ritola, S. (2019) Naisten ja miesten eläke-erot: Katsaus tutkimukseen ja tilastoihin. Raportteja ja muistioita 2019:66. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Laaksonen, M. & Rantala, J. & Liukko, J. & Polvinen, A. & Varis, J. & Kesälä, M. & Kuivalainen, S. (2019) Individual- and Company-Level Predictors of Receiving Vocational Rehabilitation: A Multilevel Study of Finnish Private Sector Workplaces. Journal of Occupational Rehabilitation. Online first. doi: 10.1007/s10926-019-09869-8

Laaksonen, M. & Rantala, J. & Liukko, J. & Polvinen, A. & Varis, J. & Kesälä, M. & Kuivalainen, S. (2019) Company-level determinants of disability retirement: a multilevel study of Finnish private sector workplaces. European Journal of Public Health. Online first. doi: 10.1093/eurpub/ckz068

Rantala, J. & Kuivalainen, S. & Pyy-Martikainen, M. & Riihelä, M. (2019) Samankaltaistuuko ikäihmisten köyhyys? Näkökulmia 75–84-vuotiainen naisten ja miesten pienituloisuuteen. Yhteiskuntapolitiikka 84(2): 165–178.

Polvinen, A. & Rantala, J. & Kuivalainen, S. (2019) Vanhuuseläkkeellä ja työssä: Tutkimus vanhuuseläkeläisten työssäkäynnin yleisyydestä ja sosioekonomisista eroista. Yhteiskuntapolitiikka 84(1): 80–91.

Halvorsen, R. & Hvinden, B. & Kuivalainen, S. & Schoyen, M. A. (2018) A new approach to promoting youth inclusion in the labour market? Disability in the Nordic welfare states. In Rune, Halvorsen & Bjørn, Hvinden (eds.) Youth, Diversity and Employment: Comparative Perspectives on Labour Market Policies. Edgar Elgar, 127–149.

Kuivalainen, S. & Nivalainen, S. & Järnefelt, N. & Kuitto, K. (2018) Length of working life and pension income. Empirical evidence on gender and socioeconomic differences from Finland. Journal of Pension Economics and Finance.

Polvinen, A. & Laaksonen, M. & Rantala, J. & Hietaniemi, M. & Kannisto, J. & Kuivalainen, S. (2018) Working while on a disability pension in Finland: Association of diagnosis and financial factors to employment. Scandinavian Journal of Public Health 46(Suppl 19): 74–81.