Susan Kuivalainen

Osastopäällikkö, tutkimus
VTT, dosentti
029 411 2184 / 050 512 0062

Blogi:

Etk.fi, Taloustaito.fi

Lataa jpg-valokuva

Tutkimusaiheet

  • eläke- ja sosiaaliturva
  • tulot ja toimeentulo
  • sosiaalipolitiikka

Esittely

Toimin tutkimusosaston osastopäällikkönä ja vastaan täällä tehtävästä eläketurvan arviointia ja kehittämistä tukevasta tutkimustoiminnasta. Tutkimusaiheeni ovat liittyneet sosiaaliturvajärjestelmiin, vertailevaan sosiaalipolitiikkatutkimukseen sekä väestön hyvinvoinnin tutkimukseen. Viimeaikainen tutkimustoimintani on käsitellyt eläkeläisten toimeentuloa.

Eläketurvakeskukseen siirryin vuonna 2013 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, jossa toimin tutkimusprofessorina vähimmäisturvayksikössä. Tätä ennen työskentelin opetustehtävissä Turun yliopistossa.

Julkaisuja ETK:n sarjoissa

Sanna Tenhunen & Ilpo Airio & Olli Kangas & Karoliina Koskenvuo & Susan Kuivalainen (toim.) (2017) Eläketiedon merkitys – Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta.  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2017.

Susan Kuivalainen & Juha Rantala & Kati Ahonen & Kati Kuitto & Liisa-Maria Palomäki (toim.) (2017) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017.

Julkaisuja muualla

Kuivalainen, S. & Nivalainen, S. & Järnefelt, N. & Kuitto, K. (2018) Length of working life and pension income: Empirical evidence on gender and socioeconomic differences from Finland. In: Journal for Pension Economics and Finance, First View 27 September 2018.

Kuivalainen, S. & Palola, E. (2013) Tuloerot ja köyhyys. Teoksessa Raunio, T. & Saari J. (toim.) Euroopan paras maa? Suomen muuttuva asema Euroopan unionissa. Gaudeamus, Helsinki. 89–113.

Kuivalainen, S. (toim.) (2013) Toimeentulotuki 2010-luvulla. Tutkimus toimeentulotuen asiakkuudesta ja myöntämiskäytännöistä. Raportti 9/2013. THL, Helsinki.

Hakovirta, M. & Kuivalainen, S. & Rantalaiho, M. (2013) Welfare state support of lone parents – Nordic approaches to a complex and ambiguous policy issue. Teoksessa Harslof, I. & Ulmestig, R. (toim.) Changing social risk in the Nordic countries. Palgrave Macmillan. (tulossa)

Kuivalainen, S. (2013) Subjective poverty. Encyclopedia of Quality of Life Research. (tulossa)

Järvi, L. & Kuivalainen, S. (2013) Equally to all? The significance of collectively negotiated sickness benefits in cross-Nordic social policy analysis. (tulossa)

Kuivalainen, S. & Nelson, K. (2012) Eroding minimum income protection in the Nordic countries? Reassessing the Nordic model of social assistance. Teoksessa Kvist, J. & Fritzell, J. & Hvinden, B. & Kangas. O. (toim.) Changing Social Equality. The Nordic Welfare Model in the 21st Century. The Policy Press, Bristol.

Kuivalainen, S. & Moisio P. (2012) Poverty lines in Finland. Teoksessa (toim.) Methods for estimating the poverty lines: Four country case studies. 46–64. ILO, Geneve.

Kuivalainen, S. (2011) Suomalaisten mielipiteet vähimmäisturvan tasosta vuosina 1995–2010. Yhteiskuntapolitiikka 76(4): 373–387.

Airio, I. & Kuivalainen, S. & Niemelä, M. (2008) Much ado about nothing? Institutional framework and empirical findings on the working poor phenomenon in Finland from 1995 to 2005. Teoksessa Anderss, H.-J. & Lohmann, H. (toim.) Working Poor in Western Europe Edward. Elgar, Cheltenham, UK & Northampton, USA.

Kuivalainen, S. (2004) A Comparative Study on Last Resort Social Assistance Schemes in Six European Countries. Research Report 146. Stakes, Helsinki.