Ajankohtaislistaus
13.6.2019

Luottamus kasvoi edellisestä vuodesta. Jos eläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä jouduttaisiin vahvistamaan, hyväksytyin vaihtoehto olisi eläkemaksujen nosto. Tulevia tai maksussa olevia eläkkeitä ei haluta leikata.

Kaksi kolmesta (67 %) suomalaisesta luottaa eläkejärjestelmään, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) Eläkebarometri. Kyselytutkimus mittaa suomalaisten eläketurvaan ja eläkkeisiin liittyviä käsityksiä vuosittain.

Luottamus kasvoi seitsemän prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Eniten eläkejärjestelmään luottavat eläkeikäiset (87 %) ja eläkeikää lähestyvät 50–64-vuotiaat (74 %). Nuorista ja keski-ikäisistä reilu puolet pitää eläkejärjestelmää täysin tai osittain luotettavana. Viidenneksellä suomalaisista luottamusta on vähän tai ei lainkaan.

Eläkemielipiteet ovat nyt kauttaaltaan edellisvuotta positiivisempia. Kaksi kolmesta uskoo, että ansaittu eläke on turvattu ja eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. Kuusi kymmenestä uskoo, että eläke takaa kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa.

– Luottamuksen kasvu liittyy ainakin osittain myönteiseen talous- ja työllisyystilanteeseen. Näillä tekijöillä on todettu olevan yhteys luottamukseen, kertoo tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksesta.

Eläkkeitä ei haluta leikata

Eläkebarometrissa kysyttiin myös kansalaisten mielipidettä toimenpiteistä tilanteessa, jossa eläkejärjestelmän kestävyyttä pitäisi vahvistaa. Toimenpiteet olivat eläkemaksujen nostaminen, eläkeiän korottaminen ja eläkkeiden leikkaaminen.

Yksikään vaihtoehdoista ei ollut suosittu. Sekä nykyisten että tulevien eläkeläisten eläkkeiden leikkausta vastustetaan laajasti kaikissa ikäryhmissä ja sosioekonomisissa luokissa.

Hyväksytyin toimenpiteistä olisi työeläkemaksun nostaminen (42 %). Täysin tai osittain samaa mieltä eläkeiän nostamisesta olisi joka kolmas (32 %) vastaaja. Nykyisten eläkkeiden leikkaamisen hyväksyisi vain harva (7 %) ja tulevien eläkkeiden 11 prosenttia vastaajista.

Puolet kokee nuorten maksutaakan liian suureksi

Tänä vuonna barometrissä kysyttiin ensimmäistä kertaa myös sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta.

Puolet suomalaisista kokee, että nuoret sukupolvet joutuvat ainakin jossain määrin liikaa eläkkeiden maksumiehiksi. Joka neljäs on nuorten taakasta jossain määrin eri mieltä.

– Nuorten maksutaakasta huolestuneita on kaikenikäisissä. Noin viidennes on väitteen kanssa täysin samaa mieltä. Eniten väitteen kanssa eri mieltä ovat eläkeikäiset, joista kolmannes ei pidä taakkaa liian suurena, kertoo ekonomisti Sanna Tenhunen Eläketurvakeskuksesta.

ETK:n eläkebarometrin toteutti Kantar TNS Oy. Kysely tehtiin puhelinhaastatteluin toukokuussa 2019 ja siihen osallistui 1 003 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä.

Julkaisu: Eläkebarometri 2019
Diapaketti: Eläkebarometri 2019 (SlideShare)

Lisätietoa:
Tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen, puh. 029 411 2184, susan.kuivalainen(at)etk.fi
Ekonomisti Sanna Tenhunen, puh. 029 411 2492, sanna.tenhunen(at)etk.fi

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.