Ajankohtaislistaus
13.9.2022

Ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuutta ei pystytty osoittamaan tutkimuksessa, jossa hyödynnettiin kuntouksen ennakkopäätöksiä. Ennakkopäätöksen saamisella ei ollut selvää vaikutusta työllisyyteen tai tuloihin.

Vuodesta 2015 lähtien työkyvyttömyyseläkeratkaisun yhteydessä on myönnetty samalla kuntoutuksen ennakkopäätös, jos hakijalla on oikeus työeläkelaitosten järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen.

Jotta oikeus ammatilliseen kuntoutukseen syntyy, henkilöllä on oltava tietty määrä työeläkevakuutettuja tuloja edellisen viiden vuoden aikana. Tämä tuloraja on noin 37 700 euroa vuonna 2022.

Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten työllisyys, työttömyys ja tulot kehittyivät niillä henkilöillä, joiden tulot olivat kuntoutuksen ennakkopäätökseen oikeuttavan ansiorajan lähettyvillä. Vaikutuksia tarkasteltiin kaksi vuotta eläkeratkaisun saamisen jälkeen.

– Tulorajan ylittäminen paransi työllisyyttä hieman, työttömyys oli vähän harvinaisempaa ja tulot korkeammat kuin tulorajan alapuolella, mutta erot olivat vähäisiä. Kuntoutuksen ennakkopäätöksen saamisella ei siten voitu osoittaa olevan selvää vaikutusta, erikoistutkija Mikko Laaksonen Eläketurvakeskuksesta sanoo.

Tutkimus ei anna kuvaa kuntoutuksen tuloksellisuudesta yleensä

Tutkimuksen perusteella ei voida kuitenkaan tehdä päätelmiä ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta yleisesti, koska tutkimusjoukko oli pieni ja rajattu.

– Kuntoutus voi olla tuloksellisempaa niillä, jotka ovat itse hakeneet kuntoutukseen, verrattuna niihin, jotka ovat saaneet ennakkopäätöksen eläkeratkaisun yhteydessä. Tarkasteltu joukko on myös kaikkien ennakkopäätöksen saaneiden joukossa pienituloista ja heikosti työhön kiinnittynyttä, Laaksonen sanoo.

Lue tutkimusartikkeli:

Laaksonen M, Ilmakunnas I, Tuominen S. The impact of vocational rehabilitation on employment outco-mes: A regression discontinuity approach. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2022; 48(6): 498-506. (sjweh.fi).

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.