Ajankohtaislistaus
24.4.2023

Eläketurvakeskus ohjeisti vuoden 2022 lopulla A1-todistuksen hakemisesta ulkomaantyöskentelyä varten. Tarkennamme nyt ohjeistusta lyhyiden kokous- ja liikematkojen osalta. ​

A1-todistuksen hakemista määrittelee EU:n sosiaaliturva-asetus. A1-todistuksella osoitetaan, että ulkomailla tapahtuva työnteko on vakuutettu todistuksen myöntäneessä jäsenvaltiossa. Asetuksessa ei ole määritelty aikarajaa sille, kuinka lyhyelle ulkomaantyölle todistusta tulee hakea.

Lyhyille kokous-, työ- ja virkamatkoille A1-todistusta ei ole kuitenkaan tarpeen hakea, ellei ole tiedossa, että vastaanottajamaa sitä edellyttää. Todennäköisyys todistuksen tarpeelle on pieni tämän tyyppisillä työmatkoilla. Jos myöhemmin ilmenee, että A1-todistukselle on tarvetta, esimerkiksi ulkomainen taho sitä vaatii tai työmatkalla sattuu työtapaturma, voi todistusta hakea jälkikäteen. ​

Työnantajan on kuitenkin huomioitava, että jos työtä tehdään ulkomailla esimerkiksi rakennustyömaalla tai tehtaalla, A1-todistuksen esittäminen voi olla edellytyksenä työmaalle pääsyyn, vaikka kyseessä olisikin yksittäinen päivän mittainen vierailu.

Jos työnantaja on epävarma A1-todistuksen tarpeellisuudesta, todistusta voi aina hakea työmatkan kestosta riippumatta.

Esimerkkejä lyhyiden kokous- ja liikematkojen vakuuttamisesta ulkomaantyön aikana on koottu ETK.fi-palveluun.

Mikä on A1-todistus?​

  • Työnantaja hakee A1-todistusta Eläketurvakeskukselta, kun työntekijä lähtee Suomesta työskentelemään EU- tai sosiaaliturvasopimusmaihin.
  • Todistus on ainoa keino osoittaa henkilön kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan ulkomaantyön aikana. Eurooppalainen sairaanhoitokortti tai matkavakuutus ei korvaa A1-todistusta.
  • Työnantaja hakee A1-todistusta työntekijälleen. Yrittäjä ja apurahansaaja hakevat todistusta itse. Jos työntekijällä on useita työnantajia ulkomaantyön aikana, voi hän hakea A1-todistusta myös itse.
  • Todistus on maksuton.
  • A1-todistusta voi hakea Eläketurvakeskuksen sähköisessä asiointipalvelussa. Jos todistus voidaan käsitellä Eläketurvakeskuksessa automaattisesti, saa hakija todistuksen arkipäivisin jopa parissa tunnissa. Jos hakemus vaatii yhteydenottoa toiseen maahan tai lisätietoja hakijalta, vie käsittely kauemmin.

Lisätietoa:

Lyhyet kokous- ja liikematkat

A1-todistuksen hakeminen

Suomesta ulkomaille

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.