Uusin ennuste 15.5.2017

Talouden tavanomainen kasvu käynnistyi Suomessa viime vuonna erityisesti yksityisen kuluttamisen ja rakentamisen vauhdittamana. Bruttokansantuote kasvoi 1,4 prosenttia. Kuluvan vuoden alussa ovat euroalueen näkymät säilyneet myönteisinä ja maailmantalouden kasvu on voimistumassa. Paranevan talousympäristön vaikutus on alkanut tuntua myös kotimaassa ja alkuvuodesta on teollisuudessa saatu runsaasti uusia tilauksia. Pikku hiljaa teollisuuden tuotannon ennakoidaan kääntyvän nousuun ja samalla vientinäkymät kohenevat.

Työttömyys laski viime vuonna melko nopeasti. Talouden kasvu tukee työllisyyskehitystä myös kuluvana vuonna ja työvoiman ulkopuolelle tilapäisesti siirtyneitä työntekijöitä palaa takaisin töihin. Suuri osa työttömyydestä on kuitenkin rakenteellista, eikä työttömyyden aleneminen ole jatkossa erityisen ripeää. Myös kilpailukykysopimuksen myötä tuleva työtuntien kasvu voi aluksi hidastaa uuden työvoiman palkkaamista.

Inflaatio vauhdittuu kuluvana vuonna jonkin verran muun muassa raaka-aineiden hintojen nousun myötä. Inflaatio näyttää kuitenkin jäävän vielä tavanomaista alhaisemmalle tasolle, mikä osaltaan suojelee ostovoimaa poikkeuksellisen alhaisen ansiokehityksen olosuhteissa. Ensi vuonna hintojen nousu vauhdittuu hieman, mutta inflaatio säilyy maltillisena koko ennustejaksolla. Yksityisen sektorin palkkasumman kasvu jatkuu likimain viime vuoden tahdissa. Julkisen sektorin palkkasumman kasvua hidastaa kuluvana vuonna lomarahojen leikkaus.

Uusimman ennusteen keskeisimmät erot tammikuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.

 2017 2018
 15.5.2017 13.1.2017  15.5.2017 13.1.2017
Kuluttajahintaindeksi
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,0 1,4 1,4 1,2
Työeläkeindeksi
-muutos edellisestä vuodesta, % 0,6 0,6 0,9 1,3
Palkkakerroin
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,2 1,2 0,8 1,1
Työvoimaosuus, % 65,6 65,3 65,5 65,2
Työllisysaste, % 69,5 69,1 69,8 69,4
Työttömien lkm, tuhansia 229 231 224 226
Työttömyysaste (15-64), % 8,7 8,8 8,5 8,6
Palkansaajien palkkasumma
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,2 1,0 1,6 1,6
TyEL-palkkasumma
-muutos edellisestä vuodesta, % 2,0 1,5 1,6 1,7
BKT:n volyymi
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,6 1,1 1,4 1,2

Oikopolut:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JUKKA APPELQVIST