Uusin ennuste 13.1.2017

Suomen talous kasvoi vuonna 2016 jonkin verran ripeämmin kuin yleisesti oli ennakoitu. Uuden ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 1,5 prosenttia. Kasvun lähteinä toimivat erityisesti yksityinen kulutus ja rakennusinvestoinnit. Myös euroalue on jatkanut maltillista toipumista.

Työttömyys laski viime vuonna ennustettua nopeammin. Työllisten määrän kehitys näyttäisi kuitenkin jäävän likimain ennusteen mukaiseksi hieman ennustettua heikomman työvoimaan osallistumisen takia. Uudessa ennusteessa työllisyystilanne jatkaa hidasta paranemista samaan tapaan kuin aiemminkin on oletettu. Yksityisen sektorin palkkasumman kasvu jatkuu likimain viime vuoden tahdissa. Julkisen sektorin palkkasumman kasvua hidastaa vuonna 2017 lomarahojen leikkaus.

Kuluvan vuoden aikana pitkään hitaana pysynyt inflaatio palaa tavanomaisemmalle tasolle muun muassa raaka-aineiden hintojen nousun myötä. Inflaatio on kuitenkin melko maltillista koko ennustejaksolla. Pitkään jatkunut öljyn alhainen hinta ja hidas palkkakehitys vaikuttavat laaja-alaisesti tuotteiden hintoihin.

Uusimman ennusteen keskeisimmät erot syyskuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.

 2016 2017
 13.1.2017 7.9.2016  13.1.2017 7.9.2016
Kuluttajahintaindeksi
-muutos edellisestä vuodesta, % 0,4 0,4 1,4 1,2
Työeläkeindeksi
-muutos edellisestä vuodesta, % 0,0 0,0 0,6 0,7
Palkkakerroin
-muutos edellisestä vuodesta, % 0,7 0,7 1,2 1,2
Työvoimaosuus, % 65,3 65,4 65,3 65,4
Työllisysaste, % 68,7 68,6 69,1 69,0
Työttömien lkm, tuhansia 236 242 231 236
Työttömyysaste (15-64), % 9,0 9,2 8,8 9,0
Palkansaajien palkkasumma
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,2 1,0 1,0 1,4
TyEL-palkkasumma
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,9 1,6 1,5 1,6
BKT:n volyymi
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,5 0,8 1,1 1,1

Oikopolut:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JUKKA APPELQVIST