Uusin ennuste 5.9.2017

Talouden kasvu käynnistyi Suomessa viime vuonna ja bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 1,9 prosenttia. Kuluvana vuonna euroalueen ja maailmantalouden kasvunäkymät ovat olleet hyvät. Paranevan talousympäristön vaikutus on tuntunut myös kotimaassa erityisesti kasvaneina investointeina.

Työllisyyden näkymät säilyvät samankaltaisena kevään tilanteeseen nähden. Talouden kasvu tukee työllisyyskehitystä ja työvoiman ulkopuolelle tilapäisesti siirtyneitä työntekijöitä palaa takaisin töihin. Suuri osa työttömyydestä on kuitenkin rakenteellista, eikä työttömyyden aleneminen ole jatkossa erityisen ripeää. Myös kilpailukykysopimuksen myötä tullut työtuntien kasvu voi aluksi hidastaa uuden työvoiman palkkaamista.

Inflaatio jäänee tavanomaista alhaisemmalle tasolle, mikä osaltaan suojelee ostovoimaa poikkeuksellisen alhaisen ansiokehityksen olosuhteissa. Ensi vuonna hintojen nousu vauhdittuu hieman, mutta inflaatio säilyy maltillisena koko ennustejaksolla. Alhainen ansiokehitys jarruttaa palkkasumman kasvua. Julkisen sektorin palkkasumman kasvua hidastaa kuluvana vuonna lisäksi lomarahojen leikkaus.

Elinaikakertoimen ennusteessa on huomioitu vuosien 2015 ja 2016 hieman ennakoitua korkeampi kuolleisuus. Päivitetyssä laskelmassa elinaikakerroin leikkaa noin yhden prosenttiyksikön vähemmän pitkällä aikavälillä.

Uusimman ennusteen keskeisimmät erot toukokuussa laadittuun edelliseen ennusteeseen nähden ilmenevät alla olevasta taulukosta.

 2017 2018
 5.9.2017 15.5.2017  5.9.2017 15.5.2017
Kuluttajahintaindeksi
-muutos edellisestä vuodesta, % 0,8 1,0 1,3 1,4
Työeläkeindeksi
-muutos edellisestä vuodesta, % 0,6 0,6 0,7 0,9
Palkkakerroin
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,2 1,2 0,5 0,8
Työvoimaosuus, % 65,6 65,6 65,5 65,5
Työllisysaste, % 69,5 69,5 69,8 69,8
Työttömien lkm, tuhansia 229 229 224 224
Työttömyysaste (15-64), % 8,7 8,7 8,5 8,5
Palkansaajien palkkasumma
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,1 1,2 1,6 1,6
TyEL-palkkasumma
-muutos edellisestä vuodesta, % 1,8 2,0 1,7 1,6
BKT:n volyymi
-muutos edellisestä vuodesta, % 2,6 1,6 1,7 1,4

Oikopolut: