Forskningsområden

  • Ekonomisk ojämlikhet, fattigdom
  • Social trygghet
  • Övergången från utbildning till arbetsliv och andra övergångar i unga vuxnas liv
  • Pensionärernas ekonomi

Presentation

Mina forskningsområden har kretsat kring frågor i anslutning till ekonomisk ojämlikhet och utkomst. Framför allt har jag studerat fattigdom samt klientskap inom utkomststöd. Jag har ofta närmat mig frågorna jag studerat ur ett longitudinellt perspektiv och utifrån livsloppet samt genom att dra nytta av registermaterial. Till min kompetens hör också mätning av fattigdom och ekonomisk ojämlikhet. Allt som allt är jag i stort intresserad av samhällsvetenskaplig kvantitativ forskning.

Pågående forskningsprojekt

  • Utbredningen av förvärvsarbete bland unga, bakgrundsfaktorer och samband med pensionsintjäning

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer