Forskningsområden

  • Ekonomisk ojämlikhet, fattigdom
  • Pensionärernas ekonomi
  • Pensionsreformer
  • Social trygghet
  • Övergången från utbildning till arbetsliv och andra övergångar i unga vuxnas liv

Presentation

Mina forskningsområden har kretsat kring frågor i anslutning till ekonomisk ojämlikhet och utkomst. Jag har ofta närmat mig frågorna jag studerat ur ett longitudinellt perspektiv och utifrån livsloppet samt genom att dra nytta av registermaterial. Till min kompetens hör också mätning av fattigdom och ekonomisk ojämlikhet.

Pågående forskningsprojekt

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer