Forskningsområden

  • Ekonomisk ojämlikhet, fattigdom och social utsatthet
  • Pensionsreformer
  • Partiell ålderspension
  • Social trygghet
  • Pensionärernas ekonomi

Presentation

Mina forskningsområden är utvärdering av pensionsreformerna samt frågor i anslutning till ekonomisk ojämlikhet och utkomst. Den senaste tiden har jag forskat speciellt om följderna av höjningen av pensionsåldern samt om partiella ålderspensioner. I forskningen används material från både register och enkätundersökningar. Till min kompetens hör också mätning av fattigdom och social utsatthet.

Pågående forskningsprojekt

  • Förändringen av förvärvsinkomsten efter uttag av partiell ålderspension
  • Pensionstagarnas inkomster och ekonomiska välfärd

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.