Tilastotietoa eläkkeensaajista

Eläketurvakeskus tuottaa Suomen virallista tilastoa eläkkeistä. Tilastot perustuvat pääosin työeläkejärjestelmän rekisteritietoihin.

Tilasto Suomen eläkkeensaajista sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Tietoja on esitetty erikseen sekä Suomessa että ulkomailla asuvista eläkkeensaajista. Tämä tilasto tuotetaan yhteistyössä Kelan kanssa.

Suomen työeläkkeensaajat -tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen työeläkejärjestelmästä. Tilasto sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkkeensaajista ja työeläkkeelle siirtyneistä.

Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus -sivulle on koottu vuoden 2017 eläkeuudistuksen näkyminen tilastoissa. Eläkeuudistus toi mukanaan kaksi uutta eläkelajia, osittain vanhennetun vanhuuseläkkeen ja työuraeläkkeen. Uudistus nostaa myös vanhuuseläkeikää portaittain.