Eläkkeelle siirtyminen myöhentyi selvästi

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan eläkkeellesiirtymisikä nousi vuonna 2014 merkittävästi. Suomalaiset jäivät työeläkkeelle keskimäärin 61,2-vuotiaana. Edellisenä vuonna eläkkeelle jäätiin keskimäärin 60,9-vuotiaana.

Eläkkeelle siirtymisen myöhentymiseen vaikutti eniten työkyvyttömyyseläkkeiden määrän lasku.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laski vuodesta 2013 kahdeksan prosenttia. Vuodesta 2008 se on laskenut neljänneksen. Vuonna 2014 määrä alitti ensimmäistä kertaa 2000-luvulla 20 000 henkeä.

– Työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet yllättävän paljon. Suomalaisten elinikä pitenee ja yhä useampi saavuttaa terveenä vanhuuseläkeiän. Työpaikoilla ja asenteissa on tapahtunut muutosta, toteaa Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto.

Myös varhennetun vanhuuseläkkeen lakkauttaminen vaikutti eläkkeelle siirtymisen myöhentymiseen. Sitä ei myönnetä enää vuonna 1952 tai sen jälkeen syntyneille.

Eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautto katsoo, että työkyvyttömyyseläkkeissä tapahtunut kehitys vahvistaa mahdollisuuksia saavuttaa työurien pidentymistä koskevat tavoitteet.

– Syksyllä sovittua eläkeuudistusta tarvitaan, jotta myös vanhuuseläkkeelle siirtyminen myöhentyisi. Nyt 63 vuotta on edelleen suosituin ikä jäädä vanhuuseläkkeelle.

Vuonna 2014 eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaalle oli 61,2 vuotta ja 50-vuotiaalle 62,8 vuotta. Eläkkeellesiirtymisiän odote kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla.

Työeläkkeelle siirtyi 70 000 henkilöä

Viime vuonna työeläkkeelle siirtyi noin 70 000 henkilöä, yli 3 000 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myös osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden määrä laski.

– Suurin osa työeläkkeelle siirtyneistä, yli 70 prosenttia, siirtyi suoraan vanhuuseläkkeelle. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden osuus on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Esimerkiksi vuonna 2008 eläkkeelle siirtyneistä alle puolet jäi vanhuuseläkkeelle, Kannisto sanoo.

Merkittävää on myös ikääntyneiden työllisyysasteen nousu. Reilussa vuosikymmenessä 55 vuotta täyttäneiden työllisyysaste on noussut 10 prosenttiyksikköä 60 prosentin tasolle.

– Taloustilanteesta huolimatta ikääntyneiden työllisyys on kehittynyt myönteisesti. Viime vuosina erityisesti yli 60-vuotiaiden työllisyysaste on noussut reippaasti, arvioi Kannisto.

Lisätietoja:

Johtaja Mikko Kautto, puh. 029 411 2185, 040 740 8095, etunimi.sukunimi(at)etk.fi
Kehityspäällikkö Jari Kannisto, puh. 029 411 2232, 050 368 7559, etunimi.sukunimi(at)etk.fi

Lisämateriaali:

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2014, Jari Kannisto (pdf)

Lisää tilastotietoa eläkkeelle siirtyneistä löytyy Etk.fi:n Eläkkeellesiirtymisikä-osiosta.

Kolme faktaa työeläkkeestä

  • vuonna 2014 eläkkeelle siirryttiin keskimäärin 61,2-vuotiaana
  • vuonna 2014 työeläkkeelle siirtyi noin 70 000 henkilöä
  • omaan työuraan perustuvaa työeläkettä saavia on noin 1,4 miljoonaa.

Eläkkeellesiirtymisiän odote

  • kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla
  • on väestön ikärakenteesta riippumaton ja lasketaan samalla periaatteella kuin elinaikaa mittaava elinajanodote
  • mittaa eläkkeellesiirtymisiän kehitystä 25- ja 50-vuotiaille

Kuva: Eläkkeellesiirtymisiän odote – tavoite ja toteutuma