Tilasto Suomen eläkkeensaajista

Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2019

Julkaisu sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Tilastoa on julkaistu vuodesta 1981 lähtien ja se tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.

Tilaston kotisivu: Tilasto Suomen eläkkeensaajista