Blogilistaus
22.11.2021 Lindstedt Kari

Eläke on nuorelle kaukainen asia. Kuitenkin jo 17-vuotiaasta lähtien kaikista ansioista karttuu työeläkettä, ja jokainen voi omilla valinnoillaan myös vaikuttaa tulevan työeläkkeensä suuruuteen. Koulusta olisikin hyvä saada perustiedot eläkkeistä. Tällä hetkellä koulukirjat kertovat eläkkeistä epätasaisesti – jotkut kiitettävästi, jotkut taas hyvin niukasti.

Selvitimme Eläketurvakeskuksessa, mitä peruskoulun ja lukion käyttämät yhteiskuntaopin oppikirjat kertovat eläkkeistä. Kävimme läpi neljä tuoretta yläkoulun oppikirjaa ja neljä lukion Suomalainen yhteiskunta (YH1) -kurssin oppikirjaa.

Kaiken kaikkiaan yläkoulun kirjoissa esiintyy enemmän eläketietoa kuin lukiokirjoissa. Kirjat ovat epätasaisia niin eläketiedon laajuuden kuin virheidenkin osalta. Kun yksi yläkoulun kirja kertoo eläkkeistä kattavasti eikä selkeitä virheitä ole, toinen kirja puolestaan mainitsee eläkkeen vain lyhyesti. Samantapainen ilmiö toistuu lukiokirjoissa.

Huolipuhe eläkkeiden rahoituksesta yleistä

Tyypillisesti eläkkeistä kerrotaan hyvinvointivaltion ja sosiaaliturvan sekä väestökehityksen ja huoltosuhteen yhteydessä. Huoli eläkkeiden maksajista ja ikääntymisestä löytyy monista oppikirjoista. Eläkepommi-sana esiintyy edelleen monissa kirjoissa, kuten se on esiintynyt jo vuosikymmeniä.

Ikääntyminen esitetään kirjoissa nimenomaan uhkana, eikä ikääntymisen positiivisia puolia juurikaan tuoda esiin.

Työeläkkeen ja kansaneläkkeen ero käy selväksi

Yläkoulun kirjat käsittelevät eläkkeiden perusasioita useammin kuin lukiokirjat. Kaikissa kirjoissa kerrotaan tavalla tai toisella, että maksussa olevat eläkkeet rahoitetaan työssäkäyviltä kerättävinä eläkemaksuina. Monet kirjat kertovat myös eläkerahastoista sekä työeläkkeen ja kansaneläkkeen erosta.

Joissakin kirjoissa kaksi eläkejärjestelmää (työeläke, kansaneläke) ja toisaalta eri eläke-etuudet kuten vanhuuseläke ja työkyvyttömyyseläke menevät keskenään sekaisin tai työkyvyttömyyseläkkeestä kerrotaan vain kansaneläkkeen yhteydessä. Tässä myös ETK:lla, työeläkelaitoksilla ja Kelalla olisi petrattavaa, sillä työeläkejärjestelmä kertoo tyypillisesti vain työeläke-etuuksista ja Kela kansaneläkkeestä ja takuueläkkeestä, joten kokonaiskuvaa voi olla vaikea muodostaa.

Puutteet olennaisempia kuin virheet

Kirjoista löytyy jonkin verran pieniä virheitä, kuten työttömyyseläkkeen esiintyminen olemassa olevana etuutena, vaikka se poistui jo vuoden 2005 eläkeuudistuksessa.

Virheitä olennaisempaa on kuitenkin se, mitä kirjoissa ei kerrota eli mitä puuttuu. Suppea eläkesisältö onkin monien kirjojen kohdalla se suurin puute.

Yksi asia, joka loistaa poissaolollaan myös muuten hyvin eläkkeestä kertovissa kirjoissa, on yrittäjien eläketurva. Yhdessäkään kirjassa ei tuoda esiin sitä, miten palkansaajien ja yrittäjien eläkevakuuttaminen eroavat toisistaan. Työeläkeotetta ei myöskään mainita.

Myös toteutettuja eläkeuudistuksia voisi tuoda monipuolisemmin esiin. Eräs kirja kertoo, että eläkekustannusten nousua on yritetty ennakoida kasvattamalla eläkerahastojen varallisuutta. Tähän voisi hyvin lisätä myös muita eläkejärjestelmään tehtyjä uudistuksia.

Nuoria lähellä olevat asiat toisivat tarttumapintaa eläkeasiaan

Toimitimme ETK:sta kirjoja koskevia huomioita suoraan kustantajille ja tapasimme kirjojen tuottajia. Kaikki suhtautuivat myönteisesti pyrkimyksiimme parantaa eläketiedon laatua oppikirjoissa. Tapaamiset loivat myös hyvää pohjaa tulevaisuuden yhteistyölle. Digikirjoja päivitetään nopeaan tahtiin, mikä mahdollistaa helpommin pienten päivitysten tekemisen.

Kustantajat toivat esille, että oppikirjoissa pedagoginen ote ja kokonaiskuva ovat tärkeitä, eivät yksityiskohdat. Parhaimmillaan tämä voisi eläkkeiden osalta tarkoittaa sitä, että eläkkeisiin liittyvät perusperiaatteet kerrotaan sopivalla kattavuudella ja osana muuta yhteiskuntaa mutta ilman turhia tarkkoja yksityiskohtia.

Nuoria lähellä olevista asioista kertominen voisi tuoda eläkeasiaan enemmän tarttumapintaa. Tällaisia aiheita ovat ainakin tutkinnosta kertyvä eläke ja eläkkeen kertymisen alku 17-vuotiaana. Aineistona koulut voivat hyödyntää varsinkin nuorille suunnattua eläkepätäkkä.fi -verkkosivustoa, jossa kerrotaan selkeästi ja lyhyesti työeläkkeiden perusasioista.

Tutustu Eläkepätäkkä.fi -sivustoon

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.