Blogilistaus
6.5.2022 Ritola Suvi

Sunnuntaina juhlitaan äitejä ja heidän panostaan lasten, perheen ja sitä kautta koko yhteiskunnan hyväksi. Äitiys on voinut tarkoittaa myös työuran ja eläketurvan menetyksiä. Nykyäideillä menetykset voivat olla vähäisempiä, kun perhevapaat kerryttävät eläkettä ja tänä vuonna voimaan tuleva perhevapaauudistus kannustaa jakamaan perhevapaita tasaisemmin isän kanssa.

Lastenhoidon vaikutus äitien työuriin ja eläkkeisiin on merkittävä. Elokuussa voimaan tuleva perhevapaauudistus tavoittelee vapaiden tasaisempaa jakautumista ja siten työelämän ja vanhempien tasa-arvoa. Toteutuessaan tämä parantaisi myös naisten eläkkeitä.

Eläkettä kertyy lastenhoidon ajalta

Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan maksuajoilta eläkettä kertyy jopa paremmin kuin työstä. Eläkkeen perusteena on sama ansio kuin päivärahaa laskettaessa, mutta kerrottuna 1,21:llä. Vaikka uudistuksen myötä päivärahaetuudet muuttuvat raskausrahaksi ja vanhempainrahaksi, eläkkeen kertyminen säilyy ennallaan.

Kotihoidon tuen ajalta eläkettä kertyy yleensä vähemmän. Perusteena on kiinteä euromäärä, 786 euroa vuonna 2022. Siten esimerkiksi vuoden kotihoidontukijakso tuo kuukausieläkkeeseen noin 10 euroa lisää, kun vastaavalta ajalta työskentely 3 000 euron palkalla toisi noin 40 euroa.

Laskuri auttaa arvioimaan perhevapaan vaikutusta eläkkeeseen.

Lapset vaikuttavat äitien työuriin ja ansioihin

Perhevapaista kertyy eläkettä, mutta lastenhoidolla on vaikutuksensa myös urakehitykseen ja siten ansioihin ja eläkkeeseen. Vaikka perhevapaata on mahdollista jakaa, yleensä kotiin jää äiti. Vuonna 2020 äidit pitivät kaikista vanhempainpäivärahapäivistä 90 prosenttia

Lasten saaminen vaikuttaa tutkitusti naisten ansioihin ja työuriin pitkäaikaisesti, kun taas miesten ansioihin lapset eivät juurikaan vaikuta. Myös naisilla yleisemmät määräaikaiset työsuhteet voivat heikentää mahdollisuuksia palata työhön lapsenhoidon jälkeen.

Mitä perheet haluavat?

Muutos vaatii myös vanhempien halua jakaa vastuuta tasaisemmin, samoin kuin asenteiden muuttumista työpaikoilla ja yhteiskunnassa. Elokuussa voimaan tuleva perhevapaauudistus kasvattaa isälle korvamerkittyä vapaata, jonka käyttäminen antaa perheelle mahdollisuuden nykyistä pidempään vanhempainvapaaseen lasta kohti.

Osa vapaista on mahdollista siirtää toiselle vanhemmalle, joten äiti voi käyttää edelleen samanpituisen päivärahajakson kuin aiemmin. Päätös perhevapaiden jakamisesta jää perheelle uudistuksen jälkeenkin.

Äitien työurien ja eläkkeiden kannalta perhevapaiden ja hoivavastuiden tasaisempi jakaminen olisi hyödyllistä. Perheiden tilanteet ovat erilaisia ja jokainen tekee omalla kohdallaan parhaalta tuntuvia valintoja. Valintojen kauaskin ulottuvat vaikutukset, esimerkiksi eläketurvaan, on kuitenkin hyvä tiedostaa etukäteen.

Lue lisää:

Kommentit (1)

  1. Miesten ja naisten vuosiansioiden eroa (ja siten myös karttuneiden eläkkeiden eroa) selittää myös työaikojen erot. Vuonna 2018 palkansaajilla naisten tehdyt työaikatunnit viikossa oli 90 % miesten vastaavasta (koko- ja osa-aikatyö yhteensä), ks. taulukko 2:
    https://www.stat.fi/til/tyti/2018/13/tyti_2018_13_2019-04-11_kat_003_fi.html

    Naiset useammin kuin miehet valitsevat lyhennetyn työviikon/työpäivän vanhempainpäivärahakauden tai kotihoidontuen jälkeen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.