Ajankohtaislistaus
13.10.2023
Kuva: Karoliina Paatos

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevista valtaosa työskentelee koko eläkkeen ajan. Julkisen sektorin työntekijät työskentelevät useammin kuin yksityisen sektorin työntekijät tai yrittäjät. Joka viides osatyökyvyttömyyseläkkeensaaja on kuitenkin työelämän ulkopuolella, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreessa tutkimusartikkelissa.

Osatyökyvyttömyyseläkkeensaajat ovat useimmiten vanhempia työikäisiä, naisia ja lähes puolet heistä on siirtynyt eläkkeelle julkiselta sektorilta. Nämä ryhmät myös työskentelevät muita useammin osatyökyvyttömyyseläkkeen ohessa.

– Koulutustasojen mukaiset erot työskentelyssä ovat suuret: korkeammin koulutetut työskentelevät osatyökyvyttömyyseläkkeellä useammin kuin vähemmän koulutetut. Toisaalta korkeammin koulutetut ovat osatyökyvyttömyyseläkkeellä lyhyemmän ajan kuin vähemmän koulutetut, kuvaa erikoistutkija Anu Polvinen Eläketurvakeskuksesta.

Kuvan tiedot saavutettavana Excel-tiedostona.

Työssäkäyvien ja ei-työssä olleiden tuloissa merkittävä ero

Vuonna 2020 osatyökyvyttömyyseläkeläisten nettotulot olivat keskimäärin 27 000 euroa vuodessa, tuloissa oli kuitenkin merkittävää vaihtelua. Ei-työssä olleiden nettotulot olivat keskimäärin 16 800 euroa vuodessa, siis lähes 40 prosenttia työssä olleita matalammat.

– Osatyökyvyttömyyseläkkeen tavoitteena tai ainakin toiveena on ansiotyö eläkkeen rinnalla. Vaikka valtaosalla tavoite on toteutunut, joka viides osatyökyvyttömyyseläkettä saava on työelämän ulkopuolella, pohtii ekonomisti Juha Rantala Eläketurvakeskuksesta.

Työn ja eläkkeen yhdistäminen kannattaa taloudellisesti

Työn ja osatyökyvyttömyyseläkkeen yhdistäminen on lähes aina taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto kuin täysi työkyvyttömyyseläke. Vuonna 2020 valtaosalla työn ja osatyökyvyttömyyseläkkeen yhdistelmä toi bruttomääräisesti 20–80 prosenttia suuremmat tulot kuin täysi työkyvyttömyyseläke.

Tutkimusartikkeli on julkaistu Työpoliittisessa aikakauskirjassa.

Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 5 400 henkilöä vuonna 2022. Saman vuoden lopussa osatyökyvyttömyyseläkkeensaajia oli 17 700.

Osatyökyvyttömyyseläkkeensaajista:

  • Lähes 70 prosenttia on naisia.
  • Lähes puolet on julkiselta sektorilta.
  • Yli 40 prosenttia on yli 60-vuotiaita.
  • Yli puolet on keskiasteen koulutuksen suorittaneita ja kolmannes korkea-asteen koulutuksen suorittaneita.
  • Osatyökyvyttömyyseläkkeellä ollaan keskimäärin 2,6 vuotta.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.