Ajankohtaislistaus
11.12.2019

Työyhteisö, jossa on sekä nuoria että vanhoja työntekijöitä kannustaa jatkamaan työssä pidempään, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta. Laajaan rekisteriaineistoon perustuvassa tutkimuksessa selvitettiin yksilö- ja työpaikkatekijöiden yhteisvaikutusta työssä jatkamiseen.

Tutkimuksessa seurattiin 1942–1950-syntyneitä yksityisen sektorin työntekijöitä ikävuosien 53–68 välillä. Laajan rekisteriaineiston perusteella pystyttiin ensimmäistä kertaa tarkastelemaan yksilö- ja työpaikkatekijöiden yhteisvaikutusta työssä jatkamiseen.

Yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi myös työyhteisön ikä- ja koulutusrakenne sekä palkkausjärjestelyt vaikuttavat työssä jatkamiseen.

Yrityksissä, joissa on vaihteleva ikärakenne, siis sekä nuoria että vanhoja työntekijöitä, jatketaan työskentelyä pidempään kuin yrityksissä, joissa on enimmäkseen vanhoja työntekijöitä.

– Tiedämme aikaisemmista tutkimuksista, että henkilöstön monipuolinen ikärakenne lisää yrityksen tuottavuutta. Näissä yrityksissä halutaan ehkä pitää kiinni eri ikäisistä työntekijöistä, myös vanhoista, kertoo erikoistutkija Aart-Jan Riekhoff Eläketurvakeskuksesta.

Työyhteisön monimuotoisuus lisää työssä jatkamista myös koulutustaustan mukaan tarkasteltuna. Jos yrityksessä on eri koulutustasojen osaamista, työntekijät jatkavat työssä pidempään.

– Näyttää siltä, että yritykset, joissa on monipuolista osaamista, haluavat myös investoida työntekijöihinsä ja pitää heistä kiinni. Vastaavaa osaamista voi olla vaikea löytää muualta, kertoo Riekhoff Eläketurvakeskuksesta.

Myös kokemukseen perustuvat palkkausjärjestelyt lisäävät ikääntyvien työntekijöiden työssä jatkamista.

Workforce Composition and the Risk of Labor Market Exit Among Older Workers in Finnish Companies. Work, Aging and Retirement 2019. (lehden tilaajille / maksullinen yksittäin ostettuna).

Artikkelin käsikirjoitusversio Julkarissa (avautuu julkiseksi julkaisuviiveen jälkeen 01.12.2020)

Bloggaus: Low-skilled older workers’ and early exit from the labour market: It’s not just who you are and where you work, but also whom you work with

Lisätietoja:
Erikoistutkija Arie Riekhoff, puh. 029 411 2361, etunimi.sukunimi(at)etk.fi
Erikoistutkija Noora Järnefelt, puh. 029 411 2152, etunimi.sukunimi(at)etk.fi

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.