Tillbaka till Aktuellt
11.12.2019
Äldre kontorsanställd samtalar med yngre .

Arbetsplatser med både unga och äldre anställda sporrar till att arbeta längre, visar en undersökning som Pensionsskyddscentralen gjort. Individuella och arbetsplatsrelaterade faktorers samverkan på hur länge människor fortsätter arbeta har utretts i en undersökning av omfattande registermaterial.  

I undersökningen följdes privatanställda personer som var 53–68 år gamla och födda åren 1942–1950.  Utifrån det omfattande registermaterialet kunde man för första gången studera individuella och arbetsplatsrelaterade faktorers sammantagna inverkan på hur länge personerna fortsatte i arbetet.  

 Hur högt upp i åldern människor fortsätter arbeta påverkas förutom av individuella egenskaper också av ålders- och utbildningsstrukturen och lönesättningen på arbetsplatsen.  

 I företag med en varierande åldersstruktur, dvs. både unga och äldre anställda, arbetar man längre än i företag som mest har äldre anställda.   

 – Från tidigare undersökningar vet vi att en mångsidig åldersstruktur bland personalen ökar företagets produktivitet. I dessa företag vill man kanske hålla fast vid anställda i olika åldrar, också de äldre, säger specialforskare Aart-Jan Riekhoff på Pensionsskyddscentralen.  

En mångsidig arbetsgemenskap i fråga om utbildningsbakgrund bidrar också till längre arbetsliv.  Om det i företaget finns kompetens på olika utbildningsnivåer, arbetar de anställda längre.  

– Det verkar vara så att företag där det finns mångsidig kompetens också vill investera i sina anställda och hålla fast vid dem. Det kan vara svårt att hitta motsvarande kunnande på annat håll, säger Riekhoff på Pensionsskyddscentralen.  

Lönesättning som bygger på erfarenhet bidrar också till att äldre anställda arbetar längre. 

Workforce Composition and the Risk of Labor Market Exit Among Older Workers in Finnish Companies. Work, Aging and Retirement 2019. (för prenumeranter / avgiftsbelagd vid köp av enstaka artikel).

Manusversion av artikeln i Julkari (blir offentlig 01.12.2020)

Blogginlägg: Low-skilled older workers’ and early exit from the labour market: It’s not just who you are and where you work, but also whom you work with

Närmare:
Specialforskare Arie Riekhoff, tfn 029 411 2361, fornamn.efternamn(at)etk.fi
Specialforskare Noora Järnefelt, tfn 029 411 2152, fornamn.efternamn(at)etk.fi

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.