Ajankohtaislistaus
21.6.2021

Työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että tämä käynnistäisi työryhmätyön, jossa arvioitaisiin yksityisen sektorin palkansaajien työeläkelain TyEL:n rahoitusta koskevia sääntöjä. Arviointi koskisi TyEL:n rahoitustekniikkaa sekä hoitokustannusten ja hyvitysten määräytymistapaa.

TyEL-rahoitustekniikka

TyEL:n rahoitustekniikan uudistamistarpeita on selvitelty vuodesta 2019 lähtien. Selvittelyillä on pyritty löytämään keinoja, joilla parannettaisiin samanaikaisesti sekä työeläkelaitosten riskinkantokykyä että riskinottokykyä.

Työryhmätyössä arvioitaisiin, voidaanko TyEL:n rahastointia joustavoittaa siten, että huonojen sijoitustuottojen oloissa rahastoonsiirtovelvoite olisi nykyistä pienempi ja hyvien tuottojen oloissa vastaavasti nykyistä suurempi. Muutoksilla tavoiteltaisiin pitkän aikavälin rahoituksen kestävyyden vahvistamista.

Hoitokustannukset ja hyvitykset

Nykysäännöillä työeläkeyhtiöiden tulee lähtökohtaisesti hakea yhtenevät hoitokustannusperusteet. Työeläkeyhtiön hoitokustannusylijäämän ja vakavaraisuuden perusteella voidaan antaa vakuutusmaksusta alennus. Työryhmätyössä arvioitaisiin, voisivatko hoitokustannukset jatkossa määräytyä yhtiökohtaisesti ja miten hyvitykset tällöin määräytyisivät.

Lisätietoja:
Mikko Kautto, Eläkeneuvotteluryhmän puheenjohtaja, puh. 040 740 8095

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.