Ajankohtaislistaus
24.5.2021

Työstä eläkkeelle siirtyneen nettotulot ovat keskimäärin 79 prosenttia aktiiviajan nettotuloista. Eläkkeelle siirtymisestä aiheutuva tulomuutos on pysynyt ennallaan 2000-luvun alusta, käy ilmi Eläketurvakeskuksen uudesta tutkimuksesta.

Työstä eläkkeelle siirtyneiden nettotulosuhteen mediaani on 79 prosenttia eli nettotulot laskevat keskimäärin viidenneksen eläkkeelle siirryttäessä. Tieto käy ilmi Eläketurvakeskuksen seurantatutkimuksesta, joka kattaa vuodet 2002–2017. 

Nettotulosuhteen muutos on pysynyt samanlaisena 2000-luvun alusta saakka, huolimatta työmarkkinoiden ja väestön demografisesta muutoksesta ja eläkeuudistuksista.  

Työmarkkina-asema vaikuttaa tulomuutokseen 

Eläkettä edeltävä työmarkkina-asema vaikuttaa merkittävästi tulojen muutokseen. Valtaosa siirtyy eläkkeelle suoraan työelämästä, mutta moni myös työelämän ulkopuolelta. Eläkkeelle siirtyminen nostaa työttömien ja muiden työelämän ulkopuolelta siirtyvien nettotuloja keskimäärin reilun kymmenyksen. 

Kaikkien eläkkeelle siirtyneiden nettotulosuhteen mediaani on ollut 87 prosentin tuntumassa vuosituhannen alusta saakka. 

– Nettotulosuhde ei kuitenkaan kerro euromääräisestä tulotasosta. Työttömyydestä tai muusta syystä työelämän ulkopuolelta eläkkeelle siirtyneiden tulotaso on eläkkeelläkin yleensä selvästi pienempi kuin työstä eläkkeelle siirtyneiden, kertoo ekonomisti Juha Rantala Eläketurvakeskuksesta. 

Nettotulosuhde huomioi verotuksen ja muut tulot 

Tavallisesti aktiivi- ja eläkeajan tulojen muutosta tarkastellaan korvaussuhteella, joka kuvaa sitä kuinka paljon bruttomääräinen työeläke korvaa eläkettä edeltäviä ansiotuloja. Vuonna 2017 työstä eläkkeelle siirtyneiden korvaussuhteen mediaani oli 58 prosenttia. 

Tutkimuksessa käytetty nettotulosuhde ottaa huomioon eläkkeen ja sitä edeltävän ansiotulon lisäksi myös muut tulot ja verotuksen vaikutuksen. Eläkkeen lisäksi henkilöllä voi olla esimerkiksi ansio- ja pääomatuloja. Muut tulot ja verotus tasaavat toimeentulon muutosta eläkkeelle siirryttäessä. 

Työstä, ei työstä ja kaikkien eläkkeelle siirtyneiden nettotulosuhteiden mediaanit, % 

VuosiTyöstä eläkkeelle siirtyneetEi työstä eläkkeelle siirtyneetKaikki
20027911889
20078011386
20127812583
20177911387

Lue lisää:

Miten nettotulot muuttuvat eläkkeelle siirryttäessä? Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 4/2021. (Julkari) 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.