Tillbaka till Aktuellt
24.5.2021

De som gått i pension från arbete får i genomsnitt en nettoinkomst som är 79 procent av nettoinkomsten under tiden i arbete. Den förändring av inkomsterna som pensioneringen medför har hållits lika sedan början av 2000-talet, visar Pensionsskyddscentralens nya undersökning.

Medianen för proportionen mellan nettoinkomsterna för dem som gått i pension från arbete är 79 procent, dvs. nettoinkomsten minskar med en femtedel i genomsnitt vid pensioneringen. Det framgår av Pensionsskyddscentralens uppföljningsundersökning som omfattar åren 2002–2017.

Proportionen mellan nettoinkomsterna har hållits likadan sedan 2000-talets början, trots förändringar på arbetsmarknaden och i befolkningen och pensionsreformer.

Arbetsmarknadsställningen påverkar inkomstförändringen

Arbetsmarknadsställningen före pensioneringen har en betydande inverkan på hur inkomsterna förändras. Största delen går i pension direkt från arbetslivet, men många har också varit utanför arbetslivet före sin pensionering. Pensioneringen höjer nettoinkomsterna för dem som varit arbetslösa eller annars utanför arbetslivet med en dryg tiondel i snitt.

Medianen för proportionen mellan nettoinkomsterna för samtliga nya pensionstagare har varit kring 87 procent sedan årtusendets början.

– Nettoinkomsternas proportion säger dock ingenting om inkomstnivån i euro. Inkomstnivån bland dem som gått i pension efter att ha varit arbetslösa eller utanför arbetslivet av annan orsak är i allmänhet klart mindre också när de är pensionerade än deras som gått i pension från arbete, säger nationalekonom Juha Rantala på Pensionsskyddscentralen.

Skatter och andra inkomster beaktas i proportionen mellan nettoinkomsterna

Vanligtvis studeras förändringen mellan inkomsterna under den förvärvsaktiva tiden och pensionstien med hjälp av ersättningskvoten, som beskriver hur mycket bruttoarbetspensionen ersätter av den förvärvsinkomsten som personen haft före pensionen. Medianen för ersättningskvoten bland dem som gått i pension från arbete år 2017 var 58 procent.

Nettoinkomsternas proportion som använts i undersökningen beaktar utöver pensionen och de föregående förvärvsinkomsterna också övriga inkomster och skatternas inverkan. Utöver pensionen kan en person ha t.ex. förvärvs- och kapitalinkomster. De övriga inkomsterna och beskattningen jämnar ut förändringen i inkomsterna vid pensioneringen.

Medianer för nettoinkomsternas proportion för nypensionerade från arbete och utan föregående arbete och för samtliga nypensionerade

ÅrFrån arbeteUtan föregående arbeteSamtliga
20027911889
20078011386
20127812583
20177911387

Läs mer:
Miten nettotulot muuttuvat eläkkeelle siirryttäessä? Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 4/2021.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.