Ajankohtaislistaus
1.2.2022

Suomen ja Japanin välinen sosiaaliturvasopimus tuli voimaan 1.2.2022. Sopimuksen voimaantulon myötä sopimusvaltioon lähetetyt työntekijät välttävät kaksinkertaiset eläke- ja työttömyys-vakuutusmaksut.

Sosiaaliturvasopimus vaikuttaa Suomen ja Japanin välillä liikkuneiden ja liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaan, erityisesti eläketurvaan. Sopimuksessa määrätään Suomen työeläkkeiden ja Japanin osalta Japanin eläkkeiden maksamisesta toisessa sopimusvaltiossa asuville henkilöille. Lisäksi sopimuksessa määrätään eläke- ja työttömyysvakuutukseen sovellettavasta lainsäädännöstä.

Sosiaaliturvasopimus tuo helpotuksia suomalaisyritysten toimintaan Japanissa. Japaniin työkomennukselle lähetetyt työntekijät jäävät Suomen lainsäädännön alaisuuteen, jolloin vältytään kaksinkertaisilta eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuilta. Edellytyksenä sille, että työntekijää voidaan pitää lähetettynä työntekijänä on, että Eläketurvakeskukselta haetaan FI/JP 1 -todistusta Suomen sosiaaliturvan soveltamisesta. Todistusta voi hakea ETK:n sähköisestä asiointipalvelusta.

Sopimus sisältää säännökset myös toisen maan vakuutuskausien huomioon ottamisesta eläkeoikeuden syntymiseksi. Suomeen Japanista palannut tai muuttanut henkilö hyötyy sopimuksesta. Hän voi saada oikeuden Japanin eläkkeeseen, vaikka ei olisikaan kuulunut Japanin eläkejärjestelmään tarpeeksi pitkään saadakseen eläkkeen Japanin kansallisen lainsäädännön perusteella.

Lisätietoa

Työeläkelakipalvelu: Tietoa Japanin sosiaaliturvasopimuksesta  

Suomen ja Japanin välinen sosiaaliturvasopimus voimaan 1.2.2022

Työ sosiaaliturvasopimusmaassa

Eläkkeen hakeminen ulkomailta

Mirva Laitinen, yksikön päällikkö, Ulkomaanpalvelujen osasto, ETK, puh. 029 411 2494, etunimi.sukunimi@etk.fi

Kuva: iStock

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.