Tillbaka till Aktuellt
1.2.2022

Överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Japan trädde i kraft den 1 februari 2022. I och med att överenskommelsen trädde i kraft undviker de arbetstagare som sänds ut till avtalsstaterna dubbla pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter.

Överenskommelsen påverkar den sociala tryggheten för de personer som rör sig mellan Finland och Japan, i synnerhet deras pensionsskydd. I överenskommelsen fastställs det att arbetspensioner från Finland och för Japans del pensioner från Japan betalas till personer som bor i överenskommelsens andra land. I överenskommelsen anges också vilken lagstiftning som ska tillämpas på pensions- och arbetslöshetsförsäkringen. 

Överenskommelsen innebär att det blir lättare för finländska företag att bedriva verksamhet i Japan. Arbetstagare som sänds ut till Japan fortsätter omfattas av den finländska lagstiftningen, och undgår då dubbla pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Förutsättningen för att arbetstagaren ska kunna anses vara en utsänd arbetstagare är att en ansökan om intyget FI/JP 1 som visar att den finländska lagsstiftningen tillämpas görs till Pensionsskyddscentralen. Intyget går att ansöka om i PSC:s e-tjänst. 

Överenskommelsen innehåller också bestämmelser om hur det andra landets försäkringsperioder beaktas för att rätten till pension ska uppstå. Överenskommelsen gagnar de personer som har återvänt eller flyttat till Finland från Japan.  De kan få rätt till pension från Japan även om de inte har omfattats av Japans pensionssystem tillräckligt länge för att få pension enligt Japans lagstiftning.

Närmare:

Arbetspensionslagstiftningen: Avtalsländer

Nyhet 25.11.2021: Överenskommelse om social trygghet mellan Finland och Japan träder i kraft 1.2.2022

Arbete i ett avtalsland

Ansökan om pension från utlandet

Mirva Laitinen, enhetschef, Utlandstjänster, PSC, tfn 029 411 2494, fornamn.efternamn@etk.fi

Bild: iStock

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.