Tillbaka till Aktuellt
1.6.2022

Pensionsskyddscentralens pro gradu-pris går i år till Heidi Tuohimaa, magister i samhällsvetenskaper. Hon har i sin pro gradu-avhandling undersökt nyhetsrapporteringen om arbetspensionsbolag och inramningen av den i dagstidningen Helsingin Sanomat. Pensionsskyddscentralen belönar årligen en förtjänstfull pro gradu-avhandling.

Nyhetsrapporteringen om arbetspensionsbolagen har gjorts ur en kritisk synvinkel. Det var resultatet Tuohimaa kom fram till i sin pro gradu-avhandling ”Olipa kipakkaa tekstiä” Suomalaisten työeläkeyhtiöiden kehykset Helsingin Sanomien uutisissa. Avhandlingen har gjorts vid Lapplands universitet

Den kritiska nyhetsinramningen överraskade inte Tuohimaa som arbetar inom arbetspensionsbranschen. Hennes mål var också att utreda huruvida man inom arbetspensionsbranschen förhåller sig betonat negativt eller överkänsligt till nyhetsrapporteringen av branschen och om nyheterna i själva verket ändå är ganska neutrala.  

– Jag analyserade nyhetsmaterial från sex års tid (2015–2021), och utifrån det kom jag fram till den slutsatsen att nyhetsinramningen också är genomförd från en rätt så kritisk synvinkel.

Offentlig diskussion om pensionssystemet som helhet?

Hurudan offentlig diskussion och hurudant diskussionsutrymme önskar Tuohimaa att skulle finnas om arbetspensionsbranschen utifrån sin undersökning?  

Arbetspensionsbolagen deltar enligt henne visserligen i diskussionen via sin externa kommunikation, men den når inte nödvändigtvis samma publik som dagstidningens nyhetsrapportering.    

– Jag önskar att människor skulle vara intresserade av pensionssystemet mer än vad de är nu, eftersom det gäller oss alla. Vanligtvis granskas branschen utifrån något visst fenomen, såsom höjningen av pensionsåldern eller pensionsavgifterna. De formar ändå inte en heltäckande bild av vad som sker i systemet som helhet.

Jukka Kivekäs bedömde avhandlingarna

I år bedömdes avhandlingarna av Jukka Kivekäs, MKD, docent i försäkringsmedicin.  

Enligt hans bedömning ger Tuohimaas avhandling nytt perspektiv på diskussionen som förs om arbetspensionsbranschen och analysen av den.  

– Undersökningen innehåller intressant att läsa för dem inom arbetspensionsbranschens kommunikation och ledning och också för dem som i någon mån känner till arbetspensionssystemet och vill utveckla det kritiska tänkandet i sin läsupplevelse, säger Kivekäs. 

Enligt honom kan en vanlig läsare utifrån avhandlingen lära sig att förhålla sig kritiskt till den information som förs fram i media. Dessutom lär sig läsaren att se att det bakom den skrivna texten finns medvetet eller omedvetet valda bredare inramningar. 

PSC:s pro gradu-pris kan tilldelas ett lärdomsprov som godkänts vid ett finländskt universitet under det föregående kalenderåret. Priset ges för en avhandling med ett tema som är intressant ur pensionsperspektiv och med ett högklassigt utförande. Läroämnet eller vetenskapsgrenen har inte avgränsats.
Priset är värt 2 000 euro.

Läs Tuohimaas avhandling i Lauda-tjänsten

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.