Ajankohtaislistaus
28.8.2023
Kuva: Antti Karkiainen

Ruotsi ehdottaa sosiaaliturvan sähköisen tietojenvaihdon lisäämistä ja sujuvoittamista. Yhteistyön syventäminen lisäisi kustannustehokkuutta ja turvaisi entistä paremmin maiden välillä liikkuvien ihmisten sosiaaliturvaoikeuksia.

Pohjoismaiden sosiaalivakuutuslaitosten pääjohtajien kokous järjestettiin tänä vuonna Suomessa, Eläketurvakeskuksessa ja Kelassa.

Suurista ajankohtaisista teemoista esillä oli erityisesti digitalisaatio. Työmarkkinat kansainvälistyvät ja rajat ylittävä liikkuvuus kasvaa, myös viranomaistietojen on liikuttava ketterämmin.

Ruotsin eläkeviranomaisen, Pensionsmyndighetenin ehdotuksesta Pohjoismaisen yhteistyön syventämisestä tehdään laaja esiselvitys.

Ajantasaisempi tiedonvaihto lisäisi kustannustehokkuutta ja turvaisi entistä paremmin maiden välillä liikkuvien ihmisten sosiaaliturvaoikeuksia.

Kansalaisen näkökulmasta on tärkeää, että etuuksien käsittely on nopeaa ja tapahtuu oikein perustein. Muitakin etuja löytyy: väärinkäytökset vähenevät ja virheiden korjaus helpottuu.

Yhteistä visiota ja tiekarttaa tarvitaan myös EU-tason digitalisaatiohankkeiden näkökulmasta.

– Digitalisaatiolla saavutetaan merkittäviä hyötyjä sosiaalivakuutuksen toimeenpanossa ja asiakkaille. Pohjoismaiden välisen tietojenvaihdon pitkä perinne mahdollistaa yhteisen vaikuttamisen myös EU:n sääntelyssä ja aloitteissa, kertoo Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto.

Yhteistyöllä pitkä perinteet

Pääjohtajien kokous järjestetään kerran vuodessa. Se on osa vakiintunutta yhteistyötä, jolla on pitkät perinteet: Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus solmittiin jo 1950-luvulla, ja sen jälkeen sitä on päivitetty useita kertoja.

Eläketurvakeskuksen hoitama rajat ylittävä tietojenvaihto keskittyy pääosin ulkomailla työskennelleiden ihmisten eläkehakemuksiin ja ulkomaantyön vakuuttamiseen.

Lue lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.