Ajankohtaislistaus
24.3.2021

Kuntien työntekijät siirtyvät kolme kertaa useammin osatyökyvyttömyyseläkkeelle kuin yksityisen sektorin työntekijät. Osatyökyvyttömyyseläke on myös yleisempää naisilla, kertoo tuore tutkimus.

Eläketurvakeskuksen (ETK) erikoistutkija Anu Polvinen havaitsi tutkimuksessaan, että kunta-alan ja yksityisen sektorin palkansaajien välillä on isoja eroja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä.

Osatyökyvyttömyyseläke on kunta-alalla yleinen etuuslaji. Kunta-alalta siirrytään yli kolme kertaa useammin osatyökyvyttömyyseläkkeelle kuin yksityiseltä sektorilta.

– Yksityisen sektorin TyEL-vakuutetuilla osatyökyvyttömyysalkavuus on 0,16 prosenttia. Kunta-alan KuEL-vakuutetuilla alkavuus on 0,51 prosenttia, Polvinen sanoo.

Sen sijaan täyden työkyvyttömyyseläkkeen osalta TyEL-vakuutettujen ja KuEL-vakuutettujen alkavuudet ovat lähes samanlaiset: 0,48 ja 0,51 prosenttia.

Vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy noin 20 000 henkilöä.

Iällä, sukupuolella ja työnantajan koolla on merkitystä

Sektoreiden väliset erot työkyvyttömyyseläkealkavuuksissa johtuvat osin yksilötason tekijöistä, kuten erilaisesta ikä- ja sukupuolirakenteesta.

– Kunta-alalla työskentelevät palkansaajat ovat keskimäärin vanhempia, korkeammin koulutettuja ja heillä on hieman pidempi työura kuin yksityisen sektorin palkansaajilla. Lisäksi kunta-alalla työskentelee enemmän naisia.

Myös työnantajan koko vaikuttaa työkyvyttömyyseläkealkavuuteen. Isoissa yrityksissä on todennäköisesti paremmat mahdollisuudet uudelleenjärjestää työtehtäviä.

– Mitä suurempi yksityisen sektorin työnantaja on, sitä yleisempää on työntekijöiden osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen. Työnantajan koolla on todennäköisesti merkitystä myös sektoreiden välisiin eroihin, sillä kunta-alan työnantajat ovat pääasiassa suuria työnantajia.

Joka viides palkansaaja kunnalla töissä

Noin joka viides palkansaaja Suomessa työskentelee kunta-alalla. Kunta-alalla yleisimpiä ammattiryhmiä ovat muun muassa hoiva- ja terveydenhuollon työntekijät ja asiantuntijat sekä opettajat. Yksityisen sektorin palkansaajilla yleisimpiä ammattiryhmiä ovat erityisasiantuntijat, asiantuntijat sekä palvelu- ja myyntityöntekijät.

Anu Polvisen tutkimusaineistona ovat ETK:n rekisteritiedot, joihin on lisätty tietoja Tilastokeskuksesta ja Digi- ja väestötietovirastosta. Tutkimuksen kohteena ovat vuonna 2013 ei-eläkkeellä olevat 30–62-vuotiaat työeläkevakuutetut, jotka ovat olleet vakuutettuna joko Kuntien eläkelain (KuEL) tai Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan.

Tutkimustulokset on julkaistu Kuntoutus-lehdessä 19.3.

Kuva: Gettyimages

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.