Ajankohtaislistaus
14.2.2019
Sadan ja viidensadan euron seteleitä kirjekuoressa.

Järjestäytyneen rikollisuuden rooli talousrikoksissa kasvaa, sanoo rikostarkastaja Markus Terenius Keskusrikospoliisista. Mutta työeläkevalvonnalla on tärkeä rooli tällaisen rikollisuuden toimintaympäristön kaventajana, vastaa Markus Palomurto Eläketurvakeskuksesta.

Vuosittainen valvonnan ajankohtaistapahtuma kokosi yhteen eri työmarkkinajärjestöjen ja eläkelaitosten yhteistyökumppaneita Eläketurvakeskukseen (ETK) maanantaina 11.2.2019.

Kaikkia hätkähdytti tieto usein liiveistään tunnistettavien rikollisjengien määrän kasvusta Suomessa 2000-luvulla.

– Rikostorjuntaa vaikeuttaa, että jengit pyrkivät rakentamaan positiivista julkisuuskuvaa muka osallistumalla hyväntekeväisyyteen.

Järjestäytynyt rikollisuus maksaa yhteiskunnalle

Nämä toimivat kulisseina verkostoitumiselle ja rekrytoinnille ja varsinaisille laittomuuksille.

– Kun hommaa pyörittävät liivijengiläiset, ei kärsitä luottotappiota, Terenius toteaa sarkastisesti.

Väkivalta tai sillä uhkaaminen ei ole järjestäytyneelle rikollisuudelle itseisarvoista, vaan rikoksista saatu raha.

Lopulta yhteiskunta maksaa korkoineen järjestäytyneen rikollisuuden kulut saamatta jääneinä TyEL-maksuina, palkkaturvana ja työttömyyskorvauksina rikollistaustaisten työnantajien vilpittömille työntekijöille.

ETK osa hallinnollista rikostorjuntaa

Talousrikollisuudessa kiinnijäämisriski on paljon pienempi kuin suoraan väkivaltaan perustuvissa rikoksissa.

ETK toimii osana hallinnollista rikostorjuntaa valvoen sitä, että elinkeinoelämässä täytetään mm. lakisääteiset vakuuttamisvelvoitteet.

– Kun valvomme pimeää työtä ja työvoiman käyttöä, tulee työeläketurva kuntoon. Samalla hankaloitamme vakavan talousrikollisuuden toimintaedellytyksiä, mistä hyötyy myös aito ja terve yritystoiminta, sanoo Palomurto kommenttipuheenvuorossaan.

Hän kiteyttää, että eläkevakuutus pitäisi vaatia ehtona muiden toimijoiden myöntämille luville ja tietojen vaihtoa koskevien säännösten tulee olla kunnossa.

Työeläkevalvonnalla vakaat tulokset

Matti Ruotasen mukaan 2018 aikana ETK:n valvontaosaston hoidettavaksi tuli poikkeuksellisen paljon ennalta suunnittelemattomia ja haastavia valvontatöitä, mm. isoja petostapauksia. Osastolla on käynnistetty tulorekisteriin liittyvän valvonnan kokeiluprojekti, jonka pohjalta vakuuttamisen valvontaa kehitetään edelleen. Viranomaisyhteistyö tulee syventymään vielä tulorekisterin myötä.

Ruotanen painotti esityksessään sitä, että tulorekisteri ei suinkaan estä tai lopeta vakuuttamisen laiminlyöntejä, mutta ne voivat tapahtua eri tavoilla kuin aiemmin ja tämän takia valvontakin on nyt voimakkaan kehityksen kohteena.

– Työeläkevalvonnan tulokset ovat jo vuosia pysytelleet nykyisellä tasolla. Arviolta vain 0,2 prosentilla työnantajista on löydetty virheitä vakuuttamisessa ja virheet on suurelta osin saatu korjattua.

Vakuuttamisen valvonnan tilastot

Kuva: iStock

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.