Tillbaka till Aktuellt
14.2.2019
Sadan ja viidensadan euron seteleitä kirjekuoressa.

Den organiserade brottslighetens roll i ekonomiska brott ökar, säger kriminalinspektör Markus Terenius vid Centralkriminalpolisen. Arbetspensionsövervakningen spelar en viktig roll för att minska möjligheterna att bedriva brottslig verksamhet, svarar Markus Palomurto på Pensionsskyddscentralen.

Pensionsskyddscentralen (PSC) stod värd för övervakningens årliga aktualitetsforum 11.2, där arbetsmarknadsorganisationernas och pensionsanstalternas samarbetspartners samlades.

Uppgiften om hur mycket antalet kriminella, ofta västklädda, gäng ökat i Finland på 2000-talet fick alla att rycka till.

– Det blir svårare att bekämpa brottsligheten för att gängen försöker bygga upp en positiv image genom att låtsas bidra till välgörenhet.

Organiserad brottslighet blir dyr för samhället

Välgörenheten bildar en kuliss för nätverkande och rekrytering och för den olagliga verksamheten.

– När verksamheten drivs av västklädda personer, blir det inga kreditförluster, konstaterar Terenius sarkastiskt.

Våld eller hot om våld är inte ett självändamål för den organiserade brottsligheten. Målet är pengar.

I slutändan betalar samhället kostnaderna för den organiserade brottsligheten, med ränta, i form av uteblivna ArPL-avgifter och utbetalda lönegarantier och arbetslöshetsförmåner till uppriktiga personer som varit anställda hos arbetsgivare med kriminell bakgrund.

PSC är en del av den administrativa brottsbekämpningen

Risken att bli fast är mycket mindre i ekonomisk brottslighet än våldsbrott.

PSC utgör en del av den administrativa brottsbekämpningen genom att övervaka att bl.a. lagstadgade försäkringsskyldigheter fullgörs inom näringslivet.

– I och med att vi övervakar svartjobb och anlitande av arbetskraft, får vi arbetspensionsskyddet i ordning. Samtidigt gör vi det svårare att bedriva allvarlig ekonomisk brottslighet, vilket också gagnar äkta och sund företagsverksamhet, säger Palomurto i sin kommentar.

Han sammanfattar att krav på pensionsförsäkring borde ställas som villkor för tillstånd som andra aktörer beviljar och att bestämmelserna om informationsutbyte borde vara i skick.

Arbetspensionsövervakningen ger stabilt resultat

Avdelningschef Matti Ruotanen berättade att övervakningsavdelningen på PSC är 2018 fick ta itu med exceptionellt många oförutsedda och utmanande fall, bl.a. stora bedrägerihärvor. Avdelningen har inlett ett försöksprojekt med övervakning i samband med inkomstregistret för att vidareutveckla övervakningen av försäkringen. Myndighetssamarbetet kommer att fördjupas ytterligare i och med att inkomstregistret tagits i bruk.

I sitt anförande underströk Ruotanen att inkomstregistret ingalunda kommer att förhindra eller få slut på försäkringsförsummelser, men de kan ske på andra sätt än tidigare och därför måste också övervakningen nu kraftigt utvecklas.

– Resultaten av arbetspensionsövervakningen har redan i flera år hållits på den nuvarande nivån. Det har upptäckts felaktigheter i försäkringen hos uppskattningsvis bara 0,2 procent av arbetsgivarna och felen har till en stor del kunnat avhjälpas.

Statistik över försäkringsövervakningen (på finska)

Foto: iStock

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.