Ajankohtaislistaus
28.2.2024
Kuva: Karoliina Paatos

Työeläkevakuuttamisen valvonnan tilaisuudessa 27.2. kerrottiin muun muassa laskutuspalveluyritysten käyttäjien valvonnasta. YEL-vakuuttamisvelvollisuus tulee monelle yllätyksenä.

Vuonna 2023 Eläketurvakeskuksen (ETK) tekemä yrittäjien eläkevakuuttamisen valvonta kattoi noin 250 000 yrittäjää. Tiedotekirje YEL-vakuuttamisesta lähettiin yli 43 000 uudelle yrittäjälle, mikä on viidenneksen enemmän kuin edellisvuonna. ETK valvoi tarkemmin kaikkiaan 4 774 yrittäjän vakuuttamisvelvollisuutta.

Valvonnan yhteydessä otettujen YEL-vakuutusten määrä kasvoi kolmanneksella eli 1 361:een. Yrittäjät ottivat valvonnan aikana joko itse vakuutuksen tai ETK teki nk. pakkovakuutuksen.

Monelle laskutuspalvelun käyttäjälle YEL-vakuuttamisvelvollisuus tulee yllätyksenä

Perinteisen yritystoiminnan YEL-vakuuttamisen lisäksi ETK valvoo laskutuspalveluyritysten käyttäjien YEL-vakuuttamista. ETK:n lähtötiedoissa laskutuspalveluyrityksiä oli viime vuonna noin 60 ja niiden käyttäjiä vajaat 70 000. Tästä joukosta on tulossa tänä vuonna valvontaan 5 300 henkilöä.

Viime vuonna valvonnan piiriin nousi reilut 4 000 henkilöä, jotka saivat laskutuspalveluyritysten kautta YEL-vakuuttamisvelvollisuuden alarajan (n. 8 500 euroa) ylittäviä ansioita, mutta joilta puuttui YEL-vakuutus. ETK valvoi näistä erikseen 789 yrittäjän vakuuttamisvelvollisuutta. Heistä noin kaksi kolmannesta otti YEL-vakuutuksen, 42 prosenttia itse ja 21 prosentille ETK teki pakkovakuutuksen.

Laskutuspalveluyritysten käyttäjille YEL-vakuuttamisvelvollisuus tulee usein yllätyksenä. Henkilö on luullut, että laskutuspalveluyritys hoitaa kaikki velvoitteet. Lisäksi monet luulevat työskentelevänsä palkansaajina. Erityisesti ulkomailta tulevat työntekijät ovat haasteellisessa asemassa. Asiaan liittyy myös tietoista hyväksikäyttöä, jolla halutaan välttää työnantajan lakisääteiset maksut.

Suurin osa laskutuspalveluyritysten asiakkaista jää kuitenkin vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle ansioiden pienuuden takia. Harmaan talouden selvitysyksikön arvion mukaan heistä noin neljä viidestä saa palkkaa muistakin lähteistä kuin laskutuspalveluyritysten kautta, jolloin oletettavasti myös eläketurvaa kertyy muualta.

Palkansaajapuolella vakuuttamattomia palkkoja saatiin selvitettyä 24 miljoonaa euroa

ETK selvitti vuonna 2023 palkansaajien TyEL-vakuuttamisen valvonnassa tarkemmin yhteensä 3 892 työnantajan eläkevakuuttamisen oikeellisuutta. Ilmi tulleet vakuuttamisen virheet kohdistuivat 411 työnantajaan, ja ne koskivat 5 626 työntekijää. 59 työnantajaa otti ETK:n kehotuksesta tai pakkovakuutuksen kautta eläkevakuutuksen työntekijöilleen.

Valvonnassa saatiin selvitettyä 24 miljoonaa euroa vakuuttamattomia palkkoja. Vakuutuksista puuttunut palkkasumma on alentunut tällä vuosikymmenellä. Työnantajat ovat vuodesta 2019 alkaen ilmoittaneet palkkatiedot tulorekisteriin. Ilmoitustavan muutos on vähentänyt tahattomien virheiden määrää.

Lisätietoja: 

Erityisasiantuntija Teija Lääveri, puh. 029 411 2225, etunimi.sukunimi(at)etk.fi 
Erityisasiantuntija Anu Jarva, puh. 029 411 2699, etunimi.sukunimi(at)etk.fi

Uutisen ingressiä korjattu 4.3.2024 klo 10.55: Virheellinen ilmaus laskutuspalveluyrittäjien korjattu muotoon laskutuspalveluyritysten.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.