Ajankohtaislistaus
2.9.2022

Eläkkeelle siirtyminen tuo mukanaan suuria muutoksia arkeen. Eläketurvakeskus tutkii kokemuksia tästä muutoksesta. Lähetämme syyskuussa kyselyn 5 000 suomalaiselle, jotka ovat siirtyneet työelämästä vanhuuseläkkeelle 2019–2021.

Kyselyssä käsitellään aiempaa työtä sekä sosiaalisia ja terveydellisiä tekijöitä eläkkeelle siirtymisen taustalla. Lisäksi kysytään taloudellisesta toimeentulosta ja elämänlaadusta ennen eläköitymistä ja sen jälkeen. Kyselyssä tiedustellaan myös vastikään eläkkeelle jääneiden kiinnostusta työskennellä vanhuuseläkkeen rinnalla.

Lisäksi kartoitetaan koronapandemian mahdollisia vaikutuksia ja kysytään, mitä vastikään eläkkeelle siirtyneet haluaisivat sanoa niille, joilla tämä muutos on vielä edessä.

Alustava kysely suunnittelun pohjana

Kysymysten suunnittelussa hyödynnettiin viime vuoden alustavaan kyselyyn saatuja vastauksia. Siinä vanhuuseläkkeelle siirtyneet saivat omin sanoin kirjoittaa kaikista eläkkeen aloittamiseen liittyvistä kokemuksistaan. Esiin nousseiden näkökulmien pohjalta suunniteltu kysely tuo monipuolista tietoa eläkkeelle siirtymiseen liittyvistä kokemuksista ja siirtymisen syistä. Lisäksi saadaan tietoa vuoden 2017 eläkeuudistuksen toimivuudesta.

– Kokemukset työstä eläkkeelle siirtymisestä ovat todennäköisesti hyvin erilaisia. Kysymällä niistä juuri eläkkeen aloittaneilta saamme arvokasta tietoa siitä, millaiset tekijät ovat vaikuttaneet eläköitymispäätökseen, sanoo ekonomisti Sanna Tenhunen Eläketurvakeskuksesta.

Lue lisää blogista:

Työstä eläkkeelle – ihana vai kamala muutos?

Kuva: Gettyimages

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.