Tillbaka till Aktuellt
2.9.2022

Att gå i pension medför stora förändringar i vardagen. Pensionsskyddscentralen undersöker erfarenheterna av de här förändringarna. I september skickar vi en enkät till 5 000 finländare som gått i ålderspension från arbetslivet 2019–2021.

I enkäten behandlas tidigare arbete samt sociala och hälsomässiga faktorer som ligger bakom beslutet om pensionering. Dessutom frågas det om den ekonomiska försörjningen och livskvaliteten före pensioneringen och efter det. Enkäten innehåller också frågor om intresset av att arbeta vid sidan av pensionen av dem som just ålderspensionerats.  

Dessutom kartläggs coronapandemins eventuella följder och får de nya pensionärerna säga vad som är bra att veta inför pensioneringen till dem som ännu står inför den här förändringen.

Preliminär enkät grund för planeringen

När frågorna planerades användes svaren från fjolårets preliminära enkät som grund. I den fick de som ålderspensionerats med egna ord beskriva sina erfarenheter om att gå i pension. De synpunkter som kom fram formade enkäten och den kommer att ge mångsidig information om erfarenheterna av att gå i pension och skälen till det. Dessutom fås uppgifter om funktionsdugligheten av 2017 års pensionsreform.  

– Erfarenheterna av att gå i pension från arbete är sannolikt mycket olika. Genom att fråga dem som just pensionerats får vi värdefull information om hurudana faktorer som har inverkat på pensioneringsbeslutet, säger nationalekonom Sanna Tenhunen från Pensionsskyddscentralen.

Läs mer:

Blogg om ämnet (på finska): Työstä eläkkeelle – ihana vai kamala muutos?

Bild: Gettyimages

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.